Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaci
Úvodní stránka Události
Přeskočit menu

Události ČKR

Předsednictvo ČKR a Plénum ČKR se setkávají na pravidelných pracovních zasedáních. Zasedání Předsednictva ČKR se konají nejméně dvakrát za semestr, zasedání Pléna ČKR nejméně jednou za semestr. V Kalendáři ČKR je kromě plánu zasedání Předsednictva a Pléna uvedena i řada dalších připravovaných či uskutečněných akcí ČKR. V Aktualitách jsou uváděny programy nadcházejících akcí, odkazy na usnesení ze zasedání a další informace a dokumenty o činnosti ČKR. Ve Fotogalerii jsou zejména fotografie z jednotlivých zasedání Předsednictva ČKR a Pléna ČKR.


nahoru