Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Výsledky voleb ČKR od založení ČKR

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017


Volby ČKR 1993*)nahoru

České vysoké učení technické v Praze, 28. ledna 1993
Funkční období 28.1.1993 - 24.2.1994
Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc.,
Technická univerzita v Liberci
předseda
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,
Slezská univerzita v Opavě
kancléř
*)  Podle Stanov ČKR schválených na ustavujícím zasedání ČKR 28. ledna 1993 tvoří předsednictvo pouze dva členové - předseda a kancléř. Kancléř je zástupcem předsedy a je zodpovědný za Kancelář ČKR.

Volby ČKR 1994*)nahoru

Policejní akademie České republiky v Praze, 25. února 1994
Funkční období 25.2.1994 - 9.2.1995
Prof. Ing. Stanislav Hanzl, CSc.,
České vysoké učení technické v Praze
předseda
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,
Slezská univerzita v Opavě
kancléř
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.,
Univerzita Palackého v Olomouci
člen předsednictva
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c.,
Univerzita Karlova
člen předsednictva
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.,
Masarykova univerzita
člen předsednictva
Prof. Jaroslav Vostrý,
Akademie múzických umění v Praze
člen předsednictva
*)  Od 25. února 1994, kdy vstoupily v platnost nové Stanovy ČKR, je předsednictvo pětičlenné - předseda a další čtyři členové. Kancléř je nadále zástupcem předsedy, přestává však být členem předsednictva.

Volby ČKR 1995nahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 10. února 1995
Funkční období 10.2.1995 - 8.2.1996
Prof. Ing. Stanislav Hanzl, CSc.,
České vysoké učení technické v Praze
předseda
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.,
Česká zemědělská univerzita v Praze
kancléř
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.,
Univerzita Palackého v Olomouci
člen předsednictva
Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc.,
Technická univerzita v Liberci
člen předsednictva
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c.,
Univerzita Karlova
člen předsednictva
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.,
Masarykova univerzita
člen předsednictva

Volby ČKR 1996*)nahoru

Mendelova univerzita v Brně, 9. února 1996
Funkční období 9.2.1996 - 6.3.1997
Prof. Ing. Stanislav Hanzl, CSc.,
České vysoké učení technické v Praze
předseda
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.,
Česká zemědělská univerzita v Praze
kancléř
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.,
Univerzita Palackého v Olomouci
člen předsednictva
Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc.,
Technická univerzita v Liberci
člen předsednictva
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c.,
Univerzita Karlova
člen předsednictva
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.,
Masarykova univerzita
člen předsednictva
*)  Po úmrtí Stanislava Hanzla († 14. 6. 1996) byl funkcí předsedy pověřen Jan Hron (15. 6. 1996 - 6. 3. 1997). Předsednictvo zůstalo v nezměněné podobě od voleb ČKR 1996 (9. 2. 1996) do 31. 1. 1997, kdy skončilo rektorské funkční období dvěma členům předsednictva (Josef Jařab, Zdeněk Kovář). Od 1. 2. 1997 do 6. 3. 1997 pracovalo předsednictvo ve složení - Jan Hron (kancléř pověřený funkcí předsedy), Karel Malý, Eduard Schmidt.

Volby ČKR 1997nahoru

České vysoké učení technické v Praze, 7. března 1997
Funkční období 7.3.1997 - 19.3.1998
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.,
Česká zemědělská univerzita v Praze
předseda
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.,
Masarykova univerzita
kancléř
Prof. PhDr. Josef Hlaváček, CSc.,
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
člen předsednictva
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c.,
Univerzita Karlova
člen předsednictva
Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.,
VŠB – Technická univerzita Ostrava
člen předsednictva
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.,
České vysoké učení technické v Praze
člen předsednictva

Volby ČKR 1998nahoru

Univerzita Hradec Králové a Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové, 20. března 1998
Funkční období 20.3.1998 - 18.3.1999
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.,
Česká zemědělská univerzita v Praze
předseda
Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.,
Univerzita Palackého v Olomouci
kancléř
Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc.,
Akademie výtvarných umění v Praze
člen předsednictva
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c.,
Univerzita Karlova
člen předsednictva
Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.,
VŠB – Technická univerzita Ostrava
člen předsednictva
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.,
České vysoké učení technické v Praze
člen předsednictva

Volby ČKR 1999nahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 19. března 1999
Funkční období 19.3.1999 - 24.2.2000
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.,
Česká zemědělská univerzita v Praze
předseda
Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.,
Univerzita Palackého v Olomouci
kancléř
Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc.,
Akademie výtvarných umění v Praze
člen předsednictva
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c.,
Univerzita Karlova
člen předsednictva
Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.,
VŠB – Technická univerzita Ostrava
člen předsednictva
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.,
České vysoké učení technické v Praze
člen předsednictva

Volby ČKR 2000*)nahoru

Masarykova univerzita, 25. února 2000
Funkční období 25.2.2000 - 25.1.2001
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
Univerzita Karlova
předseda
Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., Dr.h.c.,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
kancléř
Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc.,
Akademie výtvarných umění v Praze
člen předsednictva
Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
člen předsednictva
Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.,
VŠB – Technická univerzita Ostrava
člen předsednictva
Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.,
Západočeská univerzita v Plzni
člen předsednictva
*)  Od 26. 5. 2000, kdy vstoupil v platnost nový Statut ČKR, je kancléř členem předsednictva. Předsednictvo je šestičlenné - předseda, kancléř a další čtyři členové.

Volby ČKR 2001*)nahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 26. ledna 2001
Funkční období 26.1.2001 - 31.7.2002
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
Univerzita Karlova
předseda
Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., Dr.h.c.,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
kancléř
Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc.,
Akademie výtvarných umění v Praze
člen předsednictva
Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
člen předsednictva
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.,
Univerzita Palackého v Olomouci
členka předsednictva
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.,
České vysoké učení technické v Praze
člen předsednictva
*)  Od 20. 2. 2002, kdy vstoupil v platnost nový Statut ČKR, funkce kancléře zaniká. Předsednictvo je šestičlenné - předseda a pět místopředsedů (pro oblast vzdělávání, pro oblast tvůrčích činností, pro záležitosti ekonomické a sociální, pro vnější záležitosti, pro záležitosti legislativní a organizační). Vzhledem k tomu, že podle uvedeného Statutu ČKR se volba předsedy a místopředsedů na jednoleté funkční období začínající 1. srpnem a končící 31. červencem koná v květnu nebo v červnu, rozhodlo plénum, že se mandát stávajícího předsednictva prodlužuje do 31. 7. 2002, aniž by došlo k jednoznačnému přiřazení místopředsednických funkcí dosavadním členům předsednictva (s výjimkou místopředsedy pro záležitosti legislativní a organizační, jímž se stal dosavadní kancléř).

Volby ČKR 2002nahoru

Univerzita Karlova, 10. května 2002
Funkční období 1.8.2002 - 31.7.2003
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
Univerzita Karlova
předseda
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.,
České vysoké učení technické v Praze
místopředseda pro oblast vzdělávání
Prof. Peter Toperczer, Dr.h.c.,
Akademie múzických umění v Praze
místopředseda pro oblast tvůrčích činností
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.,
Univerzita Palackého v Olomouci
místopředsedkyně pro záležitosti ekonomické a sociální
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.,
Univerzita Pardubice
místopředseda pro vnější záležitosti
Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.,
místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační

Volby ČKR 2003*)nahoru

Vysoké učení technické v Brně, 20. června 2003
Funkční období 1.8.2003 - 31.7.2004
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
Univerzita Karlova
předseda
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.,
České vysoké učení technické v Praze
místopředseda pro oblast vzdělávání
Prof. Peter Toperczer, Dr.h.c.,
Akademie múzických umění v Praze
místopředseda pro oblast tvůrčích činností
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.,
Univerzita Pardubice
místopředseda pro vnější záležitosti
Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.,
místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační
*)  Podle Statutu ČKR má být předsednictvo šestičlenné - předseda a pět místopředsedů (pro oblast vzdělávání, pro oblast tvůrčích činností, pro záležitosti ekonomické a sociální, pro vnější záležitosti, pro záležitosti legislativní a organizační). Vzhledem k tomu, že podle platného volebního řádu ČKR byli 20. června 2003 zvoleni pouze 4 místopředsedové, bylo Plénem ČKR rozhodnuto, že funkce místopředsedů budou rozděleny tak, aby bylo pokryto všech 5 oblastí daných Statutem ČKR. Na 61. zasedání Předsednictva ČKR, které se konalo 4. září 2003, bylo rozhodnuto, že funkci místopředsedy pro záležitosti ekonomické a sociální bude vykonávat předseda ČKR a že na 72. zasedání Pléna ČKR se budou konat doplňující volby chybějícího místopředsedy s tím, že jeho funkční období bude od 5.12.2003 do 31.7.2004. Uvedený postup schválilo Plénum ČKR na svém 71. zasedání, které se konalo ve dnech 4. a 5. září 2003. Na 72. zasedání Pléna ČKR, které se konalo ve dnech 4. a 5. prosince 2003, byl místopředsedou ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální zvolen Petr Sáha, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Volby ČKR 2004nahoru

Masarykova univerzita, 18. června 2004
Funkční období 1.8.2004 - 31.7.2005
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
Univerzita Karlova
předseda
Prof. PhDr. Václav Cejpek,
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
místopředseda pro oblast vzdělávání
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.,
Univerzita Palackého v Olomouci
místopředsedkyně pro oblast tvůrčích činností
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.,
Univerzita Pardubice
místopředseda pro vnější záležitosti
Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.,
místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační

Volby ČKR 2005*)nahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 16. června 2005
Funkční období 1.8.2005 - 31.7.2006
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
Univerzita Karlova
předseda
Prof. PhDr. Václav Cejpek,
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
místopředseda pro oblast vzdělávání
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,
Masarykova univerzita
místopředseda pro oblast tvůrčích činností
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.,
Univerzita Pardubice
místopředseda pro vnější záležitosti
Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.,
místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační
*)  Ivanu Wilhelmovi a Miroslavu Ludwigovi skončilo 31. ledna 2006 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volby Předsednictva ČKR na funkční období 24. února 2006 až 31. července 2006 se konaly na nejbližším zasedání Pléna ČKR (84. zasedání Pléna ČKR, Olomouc, 23.-24.2.2006). Předsedou ČKR byl zvolen Petr Sáha, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, místopředsedou ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální Jan Hron, rektor České zemědělské univerzity v Praze, místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze. Od 1. února 2006 do 23. února 2006 pracovalo Předsednictvo ČKR ve složení - Václav Cejpek, místopředseda ČKR pro oblast vdělávání, Petr Fiala, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, Petr Sáha, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, František Jirásek, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační.

Volby ČKR 2006*)nahoru

České vysoké učení technické v Praze, 16. června 2006
Funkční období 1.8.2006 - 31.7.2007
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
předseda
Prof. PhDr. Václav Cejpek,
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
místopředseda pro oblast vzdělávání
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,
Masarykova univerzita
místopředseda pro oblast tvůrčích činností
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.,
Česká zemědělská univerzita v Praze
místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.,
Univerzita Karlova
místopředseda pro vnější záležitosti
Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.,
místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační
*)  Po skončení rektorského funkčního období Petra Sáhy byl funkcí předsedy pověřen Jan Hron (11. 5. 2007 - 31. 7. 2007). Jinak předsednictvo zůstalo v nezměněné podobě.

Volby ČKR 2007nahoru

Univerzita Pardubice, 15. června 2007
Funkční období 1.8.2007 - 31.7.2008
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.,
Česká zemědělská univerzita v Praze
předseda
Prof. PhDr. Václav Cejpek,
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
místopředseda pro oblast vzdělávání
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,
Masarykova univerzita
místopředseda pro oblast tvůrčích činností
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.,
České vysoké učení technické v Praze
místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.,
Univerzita Karlova
místopředseda pro vnější záležitosti
Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.,
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační

Volby ČKR 2008*)nahoru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 17. dubna 2008
Funkční období 1.8.2008 - 31.7.2009
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.,
Česká zemědělská univerzita v Praze
předseda
Prof. PhDr. Václav Cejpek,
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
místopředseda pro oblast vzdělávání
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,
Masarykova univerzita
místopředseda pro oblast tvůrčích činností
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.,
České vysoké učení technické v Praze
místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.,
Univerzita Karlova
místopředseda pro vnější záležitosti
Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.,
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační
*)  Plénum ČKR na svém 95. zasedání, které se konalo 17. dubna 2008 v Uherském Hradišti, schválilo prodloužení funkčního období Předsednictva ČKR zvoleného v roce 2007 (na funkční období 1.8.2007 až 31.7.2008) do 31.7.2009.

Volby ČKR 2009*)nahoru

Ostravská univerzita, 11. června 2009
Funkční období 1.8.2009 - 31.7.2011
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,
Masarykova univerzita
předseda
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
místopředseda pro oblast vzdělávání
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.,
Univerzita Karlova
místopředseda pro oblast tvůrčích činností
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.,
České vysoké učení technické v Praze
místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální
Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.,
Univerzita Pardubice
místopředseda pro vnější záležitosti
Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.,
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační
*)  Jiřímu Málkovi skončilo 31. ledna 2010 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volba místopředsedy ČKR na funkční období 18. února 2010 až 31. července 2011 se konala na nejbližším zasedání Pléna ČKR (104. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, Ústí nad Labem, 18.-19.2.2010). Místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti byl zvolen Karel Rais, rektor Vysokého učení technického v Brně. Od 1. února 2010 do 18. února 2010 pracovalo Předsednictvo ČKR pouze v pětičlenném složení - Petr Fiala, předseda ČKR, Vladimír Večerek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, Václav Hampl, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, Václav Havlíček, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, Luboš Chaloupka, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační.

Volby ČKR 2011*)nahoru

Vysoká škola logistiky o.p.s., 10. června 2011
Funkční období 1.8.2011 - 31.7.2013
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.,
Univerzita Karlova
předseda
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
místopředseda pro oblast vzdělávání
Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
místopředseda pro oblast tvůrčích činností
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr.h.c.,
Vysoká škola ekonomická v Praze
místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální
JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.,
Vysoká škola logistiky o.p.s.
místopředseda pro vnější záležitosti
Doc. Ivo Mathé,
Akademie múzických umění v Praze
místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační
*)  Josefu Koubkovi skončilo 31. prosince 2011 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volba místopředsedy ČKR na funkční období 16. února 2012 až 31. července 2013 se konala na nejbližším zasedání Pléna ČKR (114. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, Praha, 16.-17.2.2012). Místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností byl zvolen Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci. Od 1. ledna 2012 do 16. února 2012 pracovalo Předsednictvo ČKR pouze v pětičlenném složení – Václav Hampl, předseda ČKR, Vladimír Večerek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, Richard Hindls, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, Ivan Barančík, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti, Ivo Mathé, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační. Ivovi Mathé skončilo 14. února 2013 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Na nejbližším zasedání Pléna ČKR (119. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, Praha, 14.-15.2.2013) bylo rozhodnuto, že doplňující volba místopředsedy ČKR se konat nebude a že na zbytek funkčního období (15.2.-31.7.2013) je výkonem funkce místopředsedy ČKR pro záležitosti legislativní a organizační pověřen místopředseda ČKR pro vnější záležitosti Ivan Barančík.

Volby ČKR 2013*)nahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, 6. června 2013
Funkční období 1.8.2013 - 31.7.2015
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.,
Univerzita Karlova
předseda
Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.,
Masarykova univerzita
místopředseda pro oblast vzdělávání
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
Technická univerzita v Liberci
místopředseda pro oblast tvůrčích činností
Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální
Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.,
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
místopředseda pro vnější záležitosti
JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.,
Vysoká škola logistiky o.p.s.
místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační
*)  Václavu Hamplovi skončilo 31. ledna 2014 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volba předsedy ČKR na funkční období 20. února 2014 až 31. července 2015 se konala na nejbližším zasedání Pléna ČKR (124. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, Střítež u Jihlavy 20.-21.2.2014). Předsedou ČKR byl zvolen Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze. Od 1. února 2014 do 19. února 2014 pracovalo Předsednictvo ČKR bez předsedy ČKR ve složení – Mikuláš Bek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, Zdeněk Kůs, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, Karel Melzoch, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, Ivo Medek, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti, Ivan Barančík, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační.

Volby ČKR 2015*)nahoru

Vysoká škola logistiky o.p.s., 4. června 2015
Funkční období 1.8.2015 - 31.7.2017
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,
Univerzita Karlova
předseda
Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.,
Masarykova univerzita
místopředseda pro oblast vzdělávání
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
Technická univerzita v Liberci
místopředseda pro oblast tvůrčích činností
Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální
Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.,
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
místopředseda pro vnější záležitosti
JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.,
Vysoká škola logistiky o.p.s.
místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační
*)  Ivanu Barančíkovi skončilo 31. července 2016 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volba místopředsedy ČKR na funkční období 1. října 2016 až 31. července 2017 se konala na nejbližším zasedání Pléna ČKR (137. zasedání Pléna ČKR, Praha, 29.-30.9.2016). Místopředsedkyní ČKR pro záležitosti legislativní a organizační byla zvolena Jitka Němcová, rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. Od 1. srpna 2016 do 30. září 2016 pracovalo Předsednictvo ČKR pouze v pětičlenném složení – Tomáš Zima, předseda ČKR, Mikuláš Bek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, Zdeněk Kůs, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, Karel Melzoch, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, Ivo Medek, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti.

Volby ČKR 2017nahoru

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 8. června 2017
Funkční období 1.8.2017 - 31.7.2019
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,
Univerzita Karlova
předseda
Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.,
Masarykova univerzita
místopředseda pro oblast vzdělávání
Prof. MUDr. Jan Lata, Ph.D.,
Ostravská univerzita
místopředseda pro oblast tvůrčích činností
Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální
Doc. MgA. Jan Hančil,
Akademie múzických umění v Praze
místopředseda pro vnější záležitosti
Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.,
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační

nahoru