Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Rektoři (členové ČKR)
veřejných, státních a soukromých vysokých škol od roku 1990

Univerzita Karlova nahoru

Rektor Funkční období
Prof. JUDr. Zdeněk Češka, CSc., Dr.h.c.  do 31.1.1990
Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc.  1.2.1990 - 31.1.1991
1.2.1991 - 31.1.1994
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c.  1.2.1994 - 31.1.1997
1.2.1997 - 31.1.2000
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.  1.2.2000 - 31.1.2003
1.2.2003 - 31.1.2006
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.  1.2.2006 - 31.1.2010
1.2.2010 - 31.1.2014
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  1.2.2014 - 31.1.2018
1.2.2018 - 31.1.2022

Univerzita Palackého v Olomouci nahoru

Rektor Funkční období
Prof. MUDr. Jaromír Kolařík, CSc.  do 18.1.1990
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.  19.1.1990 - 31.1.1991
1.2.1991 - 31.1.1994
1.2.1994 - 31.1.1997
Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.  1.2.1997 - 31.1.2000
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.  1.2.2000 - 31.1.2003
1.2.2003 - 31.1.2006
Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.  1.2.2006 - 31.1.2010
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.  1.2.2010 - 31.1.2014
Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  1.2.2014 - 31.1.2018
1.2.2018 - 31.1.2022

České vysoké učení technické v Praze nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Jiří Klíma, DrSc.  do 31.1.1990
Prof. Ing. Stanislav Hanzl, CSc.  1.2.1990 - 31.1.1991
1.2.1991 - 31.1.1994
1.2.1994 - 14.6.1996
Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. *) 15.6.1996 - 31.1.1997
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.  1.2.1997 - 31.1.2000
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.  1.2.2000 - 31.1.2003
1.2.2003 - 31.1.2006
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.  1.2.2006 - 31.1.2010
1.2.2010 - 31.1.2014
Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.  1.2.2014 - 31.1.2018
Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.  1.2.2018 - 31.1.2022
*) pověřen vedením vysoké školy

VŠB – Technická univerzita Ostrava nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Vladimír Mynář, DrSc.  do 14.2.1990
Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.  15.2.1990 - 31.1.1991
1.2.1991 - 31.1.1994
1.2.1994 - 31.1.1997
Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.  1.2.1997 - 31.1.2000
1.2.2000 - 31.1.2003
Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.  1.2.2003 - 31.1.2006
1.2.2006 - 31.1.2010
Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  1.2.2010 - 31.1.2014
1.2.2014 - 10.11.2016
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. *) 11.11.2016 - 31.8.2017
Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.  1.9.2017 - 31.8.2021
*) pověřen vedením vysoké školy

Akademie výtvarných umění v Praze nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Jan Hána  do 1.2.1990
Prof. Milan Knížák, Dr.A.  2.2.1990 - 31.1.1991
1.2.1991 - 31.1.1994
1.2.1994 - 31.1.1997
Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc.  1.2.1997 - 31.1.2000
1.2.2000 - 31.1.2003
Prof. akad. mal. Jiří Sopko  1.2.2003 - 31.1.2006
1.2.2006 - 31.1.2010
Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc.  1.2.2010 - 31.1.2014
Doc. MgA. Tomáš Vaněk  1.2.2014 - 31.1.2018
1.2.2018 - 31.1.2022

Vysoké učení technické v Brně nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. František Pail, CSc.  do 31.1.1990
Prof. Ing. Arnošt Hönig, DrSc.  1.2.1990 - 31.1.1991
Prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc.  1.2.1991 - 31.1.1994
Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.  1.2.1994 - 31.1.1997
1.2.1997 - 31.1.2000
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.  1.2.2000 - 31.1.2003
1.2.2003 - 31.1.2006
Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, Dr.h.c.  1.2.2006 - 31.1.2010
1.2.2010 - 31.1.2014
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.  1.2.2014 - 31.1.2018
1.2.2018 - 31.1.2022

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno nahoru

Rektor Funkční období
Prof. MVDr. Jaroslav Neumann, DrSc.  do 31.1.1990
Prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc.  1.2.1990 - 31.1.1991
1.2.1991 - 31.1.1994
Prof. RNDr. Stanislav Zima, DrSc.  1.2.1994 - 31.1.1997
1.2.1997 - 31.1.2000
Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., Dr.h.c.  1.2.2000 - 31.1.2003
1.2.2003 - 31.1.2006
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA  1.2.2006 - 31.1.2010
1.2.2010 - 31.1.2014
Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.  1.2.2014 - 31.1.2018
Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA  1.2.2018 - 31.1.2022

Masarykova univerzita nahoru

Rektor Funkční období
Prof. PhDr. Bedřich Čerešňák, CSc.  do 31.1.1990
Prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc.  1.2.1990 - 31.1.1991
1.2.1991 - 31.8.1992
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.  1.9.1992 - 31.8.1995
1.9.1995 - 31.8.1998
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.  1.9.1998 - 31.8.2001
1.9.2001 - 31.8.2004
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.  1.9.2004 - 31.8.2007
1.9.2007 - 31.8.2011
Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.  1.9.2011 - 31.8.2015
1.9.2015 - 31.8.2019

Mendelova univerzita v Brně nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., Dr.h.c.  do 31.1.1990
1.2.1990 - 31.1.1991
Prof. RTDr. RNDr. Ing. Boris Hruška, DrSc.  1.2.1991 - 31.1.1994
Prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc.  1.2.1994 - 31.1.1997
1.2.1997 - 31.1.2000
Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., Dr.h.c.  1.2.2000 - 31.1.2003
1.2.2003 - 31.1.2006
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., Dr.h.c.  1.2.2006 - 31.1.2010
1.2.2010 - 31.1.2014
Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.  1.2.2014 - 31.1.2018
Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.  1.2.2018 - 31.1.2022

Akademie múzických umění v Praze nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ilja Bojanovský  do 31.1.1990
1.2.1990 - 31.1.1991
Doc. PhDr. Zdeněk Urbánek  1.2.1991 - 4.10.1992
Prof. Albert Pražák *) 5.10.1992 - 31.12.1992
Prof. Jaroslav Vostrý  1.1.1993 - 31.12.1995
Prof. Jaroslav Malina  1.1.1996 - 31.12.1998
Prof. Peter Toperczer, Dr.h.c.  1.2.1999 - 31.1.2002
1.2.2002 - 31.1.2005
Doc. Ivo Mathé  1.2.2005 - 31.1.2008
Prof. Mgr. Miloslav Klíma *) 1.2.2008 - 14.2.2009
Doc. Ivo Mathé  15.2.2009 - 14.2.2013
Doc. MgA. Jan Hančil  15.2.2013 - 14.2.2017
15.2.2017 - 14.2.2021
*) pověřen vedením vysoké školy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Jiří Mikula  do 31.1.1990
Prof. akad. arch. Ladislav Vrátník  1.2.1990 - 31.1.1991
Prof. akad. soch. Jiří Harcuba  1.2.1991 - 31.1.1994
Prof. PhDr. Josef Hlaváček, CSc.  1.2.1994 - 31.1.1997
1.2.1997 - 31.1.2000
Prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler  1.2.2000 - 31.1.2003
Prof. akad. arch. Jiří Pelcl, Dr.h.c.  1.2.2003 - 31.1.2006
Prof. akad. mal. Boris Jirků  1.2.2006 - 30.6.2006
MgA. Petr Larva, Ph.D. *) 1.7.2006 - 31.1.2007
PhDr. Ing. Pavel Liška  1.2.2007 - 31.1.2011
Prof. akad. arch. Jindřich Smetana  1.2.2011 - 31.1.2015
1.2.2015 - 31.1.2019
*) pověřen vedením vysoké školy

Janáčkova akademie múzických umění v Brně nahoru

Rektor Funkční období
Prof. PhDr. Vladimír Hudec, CSc.  do 31.1.1990
Prof. Alena Štěpánková-Veselá  1.2.1990 - 31.1.1991
1.2.1991 - 31.1.1994
1.2.1994 - 31.1.1997
Prof. Alois Hajda  1.2.1997 - 31.1.2000
1.2.2000 - 31.1.2003
Prof. PhDr. Václav Cejpek  1.2.2003 - 31.1.2006
1.2.2006 - 31.1.2010
Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.  1.2.2010 - 31.1.2014
1.2.2014 - 31.1.2018
Prof. Mgr. Petr Oslzlý  1.2.2018 - 31.1.2022

Univerzita Pardubice nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Ivan Machač, CSc.  do 31.1.1990
Doc. Ing. Josef Panchartek, CSc.  1.2.1990 - 31.1.1991
Prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc.  1.2.1991 - 31.1.1994
1.2.1994 - 31.1.1997
Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.  1.2.1997 - 31.1.2000
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.  1.2.2000 - 31.1.2003
1.2.2003 - 31.1.2006
Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  1.2.2006 - 31.1.2010
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.  1.2.2010 - 31.1.2014
1.2.2014 - 31.1.2018
Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  1.2.2018 - 31.1.2022

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Bohuslav Doležal, CSc.  do 31.1.1990
1.2.1990 - 20.6.1990
Prof. Ing. Čestmír Černý, DrSc.  21.6.1990 - 31.1.1991
1.2.1991 - 31.1.1994
Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.  1.2.1994 - 20.4.1995
Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. *) 21.4.1995 - 31.12.1995
Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.  1.1.1996 - 31.12.1998
1.1.1999 - 31.12.2001
Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.  1.1.2002 - 31.12.2004
1.1.2005 - 31.12.2007
Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.  1.1.2008 - 31.12.2011
Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.  1.1.2012 - 31.12.2015
1.1.2016 - 31.12.2019
*) pověřen vedením vysoké školy

Česká zemědělská univerzita v Praze nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Josef Červenka, CSc.  do 31.1.1990
Prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., Dr.h.c.  15.2.1990 - 31.1.1994
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.  1.2.1994 - 31.1.2000
Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., Dr.h.c.  1.2.2000 - 31.1.2003
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.  1.2.2003 - 31.1.2006
1.2.2006 - 31.1.2010
Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Dr.h.c.  1.2.2010 - 31.1.2014
1.2.2014 - 31.1.2018
Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.  1.2.2018 - 31.1.2022

Technická univerzita v Liberci nahoru

Rektor Funkční období
Prof. RNDr. Bohuslav Stříž, DrSc.  do 31.1.1990
1.2.1990 - 30.11.1990
Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc.  1.12.1990 - 31.1.1994
1.2.1994 - 31.1.1997
Prof. RNDr. David Lukáš, CSc.  1.2.1997 - 31.1.2000
1.2.2000 - 31.1.2003
Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.  1.2.2003 - 31.1.2006
1.2.2006 - 31.1.2010
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs  1.2.2010 - 31.1.2014
1.2.2014 - 31.1.2018
Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.  1.2.2018 - 31.1.2022

Vysoká škola ekonomická v Praze nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Antonín Brůžek, DrSc.  do 31.1.1990
Prof. Ing. Věněk Šilhán, CSc.  1.2.1990 - 31.1.1991
Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc.  1.2.1991 - 31.1.1994
Prof. Ing. Jan Seger, CSc.  1.2.1994 - 31.1.1997
1.2.1997 - 31.1.2000
Prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.  1.2.2000 - 31.1.2003
1.2.2003 - 31.1.2006
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr.h.c.  1.2.2006 - 31.1.2010
1.2.2010 - 31.1.2014
Prof. Ing. Hana Machková, CSc. *) 1.2.2014 - 31.3.2014
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.  1.4.2014 - 31.3.2018
1.4.2018 - 31.3.2022
*) pověřena vedením vysoké školy

Univerzita Hradec Králové nahoru

Rektor Funkční období
Prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc.  2.10.1992 - 1.10.1995
Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc. *) 2.10.1995 - 29.2.1996
Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.  1.3.1996 - 28.2.1999
1.3.1999 - 28.2.2002
Prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. *) 1.3.2002 - 30.6.2002
Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.  1.7.2002 - 30.6.2005
1.7.2005 - 30.6.2008
Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.  1.7.2008 - 30.6.2012
1.7.2012 - 30.6.2016
Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.  1.7.2016 - 30.6.2020
*) pověřen vedením vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nahoru

Rektor Funkční období
Doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc.  1.3.1992 - 28.2.1995
1.3.1995 - 28.2.1998
Prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr.h.c.  1.3.1998 - 28.2.2001
1.3.2001 - 29.2.2004
Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  1.3.2004 - 28.2.2007
1.3.2007 - 28.2.2011
Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., Dr.h.c.  1.3.2011 - 31.8.2011
Prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. *) 1.9.2011 - 31.3.2012
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Dr.h.c.  1.4.2012 - 31.3.2016
Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.  1.4.2016 - 31.3.2020
*) pověřen vedením vysoké školy

Ostravská univerzita nahoru

Rektor Funkční období
Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.  1.3.1992 - 28.2.1995
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.  1.3.1995 - 28.2.1998
1.3.1998 - 28.2.2001
Doc. Ing. Petr Pánek, CSc.  1.3.2001 - 29.2.2004
Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.  1.3.2004 - 28.2.2007
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.  1.3.2007 - 28.2.2011
1.3.2011 - 28.2.2015
Prof. MUDr. Jan Lata, CSc.  1.3.2015 - 28.2.2019

Slezská univerzita v Opavě nahoru

Rektor Funkční období
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. *) 28.9.1991 - 29.2.1992
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.  1.3.1992 - 28.2.1995
1.3.1995 - 28.2.1998
Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.  1.3.1998 - 28.2.2001
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.  1.3.2001 - 29.2.2004
1.3.2004 - 28.2.2007
Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.  1.3.2007 - 28.2.2011
1.3.2011 - 28.2.2015
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.  1.3.2015 - 28.2.2019
*) pověřen vedením vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nahoru

Rektor Funkční období
Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.  1.3.1992 - 28.2.1995
Prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc.  1.3.1995 - 28.2.1998
1.3.1998 - 28.2.2001
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.  1.3.2001 - 29.2.2004
1.3.2004 - 28.2.2007
Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.  1.3.2007 - 28.2.2011
Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.  1.3.2011 - 28.2.2015
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. *) 1.3.2015 - 17.3.2015
Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.  18.3.2015 - 17.3.2019
*) pověřena vedením vysoké školy

Západočeská univerzita v Plzni nahoru

Rektor Funkční období
Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.  1.3.1992 - 28.2.1995
1.3.1995 - 28.2.1998
Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.  1.3.1998 - 28.2.2001
1.3.2001 - 29.2.2004
Doc. Ing. Josef Průša, CSc.  1.3.2004 - 28.2.2007
1.3.2007 - 28.2.2011
Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.  1.3.2011 - 28.2.2015
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček  1.3.2015 - 28.2.2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. *) 1.1.2001 - 9.5.2001
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.  10.5.2001 - 9.5.2004
10.5.2004 - 9.5.2007
Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c.  10.5.2007 - 31.5.2010
Doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. *) 1.6.2010 - 14.12.2010
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.  15.12.2010 - 14.12.2014
15.12.2014 - 14.12.2018
*) pověřen vedením vysoké školy

Vysoká škola polytechnická Jihlava nahoru

Rektor Funkční období
PaedDr. Ladislav Jirků *) 30.7.2004 - 31.5.2006
PaedDr. Ladislav Jirků  1.6.2006 - 31.5.2010
Ing. Jakub Novotný, Ph.D.  1.6.2010 - 31.5.2014
Doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. *) 1.6.2014 - 23.7.2014
Prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.  24.7.2014 - 23.7.2018
24.7.2018 - 23.7.2022
*) pověřen vedením vysoké školy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích nahoru

Rektor Funkční období
Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. *) 15.6.2006 - 26.4.2008
Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.  27.4.2008 - 25.3.2009
Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. *) 26.3.2009 - 31.12.2012
Doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.  1.1.2013 - 31.12.2016
1.1.2017 - 31.12.2020
*) pověřen vedením vysoké školy

Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově *) nahoru

Rektor Funkční období
plk. Prof. Ing. Kamil Kollert, CSc.  1.2.1991 - 31.1.1994
pplk. Doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc.  1.2.1994 - 31.1.1997
Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c.  1.2.1997 - 31.1.2000
1.2.2000 - 31.1.2003
Prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., Dr.h.c.  1.2.2003 - 31.8.2004
*) Vysoká škola k 1. září 2004 zrušena a stala se součástí Univerzity obrany.

Vojenská akademie v Brně *) nahoru

Rektor Funkční období
plk. Prof. Ing. František Obermann, CSc.  1.2.1991 - 31.1.1994
plk. Doc. Ing. Jiří Moc, CSc.  1.2.1994 - 31.1.1997
plk. Doc. Ing. Karel Kotek, CSc.  1.2.1997 - 31.1.2000
1.2.2000 - 31.1.2003
brig. gen. Doc. Ing. František Vojkovský, CSc.  1.2.2003 - 31.8.2004
*) Vysoká škola k 1. září 2004 zrušena a stala se součástí Univerzity obrany.

Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové *) nahoru

Rektor Funkční období
plk. Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.  1.2.1991 - 31.1.1994
1.2.1994 - 31.1.1997
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.  1.2.1997 - 31.1.2000
1.2.2000 - 30.9.2002
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  1.10.2002 - 31.8.2004
*) Vysoká škola k 1. září 2004 zrušena a stala se součástí Univerzity obrany.

Policejní akademie České republiky v Praze nahoru

Rektor Funkční období
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.  1.11.1992 - 31.10.1995
1.11.1995 - 31.10.1998
Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.  1.11.1998 - 31.10.2001
1.11.2001 - 31.10.2004
Doc. JUDr. František Novotný, CSc. *) 1.11.2004 - 30.6.2005
Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.  1.7.2005 - 30.6.2008
1.7.2008 - 30.6.2012
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.  1.7.2012 - 30.6.2016
1.7.2016 - 30.6.2020
*) pověřen vedením vysoké školy

Univerzita obrany nahoru

Rektor Funkční období
brig. gen. Doc. Ing. František Vojkovský, CSc. *) 1.9.2004 - 31.7.2005
Prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., Dr.h.c.  1.8.2005 - 31.7.2008
1.8.2008 - 31.7.2012
brig. gen. Prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.  1.8.2012 - 31.7.2016
1.8.2016 - 31.7.2020
*) pověřen vedením vysoké školy

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. nahoru

Rektor Funkční období
Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc. *) 1.7.1999 - 31.7.2000
Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.  1.8.2000 - 31.12.2007
Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.  1.1.2008 - 31.12.2008
1.1.2009 - 31.1.2010
Prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.  1.2.2010 - 31.8.2012
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.  1.9.2012 - 31.8.2014
1.9.2014 - 31.1.2015
Doc. Ing. František Pavelka, CSc.  1.2.2015 - 31.8.2017
Dr. Martina Mannová  1.9.2017 - na dobu neurčitou
*) pověřen vedením vysoké školy

Evropský polytechnický institut, s.r.o. nahoru

Rektor Funkční období
Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA *) 14.7.1999 - 31.12.2008
1.1.2009 - 31.8.2012
1.9.2012 - 18.9.2018
*) Rektor Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA, ukončil na vlastní žádost k 18.9.2018 členství v ČKR.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. *) 1.9.1999 - 31.8.2006
Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc.  1.9.2006 - 31.12.2008
1.1.2009 - 30.11.2010
Doc. Ing. Václav Vinš, CSc.  1.12.2010 - na dobu neurčitou
*) Rektor Prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., nebyl členem ČKR.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. nahoru

Rektor Funkční období
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.  1.2.2000 - 31.1.2003
1.2.2003 - 31.8.2005
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.  1.9.2005 - 15.6.2006
Dr. Bohuslava Šenkýřová  16.6.2006 - 30.4.2009
1.5.2009 - na dobu neurčitou

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. *) nahoru

Rektor Funkční období
JUDr. Tomáš Louda, CSc. **) 1.9.2000 - 31.8.2002
Prof. Dr. Marta Knappová, DrSc. **) 1.9.2002 - 6.3.2005
Prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. ***) 7.3.2005 - 31.5.2006
Prof. JUDr. Josef Mečl, CSc.  1.6.2006 - 27.7.2009
Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.  28.7.2009 - 1.6.2010
Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Dr.h.c.  21.6.2010 - 31.10.2014
Ing. Dana Roubínková, Ph.D.  1.11.2014 - 31.8.2016
*) Vysoká škola k 1. září 2016 zrušena.
**) Rektor JUDr. Tomáš Louda, CSc., nebyl členem ČKR.
***) Rektorka Prof. Dr. Marta Knappová, DrSc., nebyla členkou ČKR.
****) pověřen vedením vysoké školy

Vysoká škola podnikání, a.s. *) nahoru

Rektor Funkční období
Doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.  1.9.2000 - 21.10.2005
22.10.2005 - 9.10.2010
Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.  20.10.2010 - 15.2.2012
Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.  16.2.2012 - 28.9.2015
*) Vysoká škola k 29. září 2015 zrušena a stala se součástí Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. nahoru

Rektor Funkční období
JUDr. Pavel Nováček *) 1.9.2000 - 31.12.2002
Ing. Vladimír Hamáček **) 1.1.2003 - 31.12.2005
JUDr. Pavel Nováček *) 1.1.2006 - 30.4.2007
Ing. Vladimír Hamáček **) 1.5.2007 - 30.6.2013
Mgr. Petr Šulc ***) 1.7.2013 - 1.2.2015
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.  2.2.2015 - na dobu neurčitou
*) Rektor JUDr. Pavel Nováček nebyl členem ČKR.
**) Rektor Ing. Vladimír Hamáček nebyl členem ČKR.
***) Rektor Mgr. Petr Šulc nebyl členem ČKR.

International ART CAMPUS Prague, s.r.o. (Literární akademie) *) nahoru

Rektor Funkční období
Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.  18.4.2000 - 19.9.2001
Prof. MgA. Jan Vedral **) 20.9.2001 - 31.1.2002
Prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc.  1.2.2002 - 31.12.2004
1.1.2005 - 31.8.2006
Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. ***) 1.9.2006 - 31.8.2009
1.9.2009 - 31.8.2010
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.  1.9.2010 - 19.11.2013
Doc. Mgr. Petr Kaňka  20.11.2013 - 22.3.2015
*) Vysoká škola je od 29. května 2015 v insolvenčním řízení.
**) pověřen vedením vysoké školy
***) Rektor Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., nebyl členem ČKR.

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. *) nahoru

Rektor Funkční období
Ing. Mgr. Miloslav Marek  1.9.2000 - 31.8.2004
1.9.2004 - 30.9.2007
Ing. Lucie Marková, Ph.D.  1.10.2007 - 30.9.2011
1.10.2011 - 30.9.2015
1.10.2015 - 20.2.2018
Dr. Martina Mannová **) 21.2.2018 - 31.7.2018
*) Vysoká škola k 1. srpnu 2018 zrušena a stala se součástí Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, a.s.
**) Rektorka Dr. Martina Mannová nebyla členkou ČKR.

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. nahoru

Rektor Funkční období
Doc. RNDr. Václav Bezvoda, DrSc. *) 28.6.2001 - 26.10.2001
PhDr. Eva Kadaňová, Ph.D.  27.10.2001 - 30.9.2006
Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.  1.10.2006 - 23.4.2008
PhDr. Eva Kadaňová, Ph.D. **) 24.4.2008 - 30.9.2008
Doc. Ing. Ivo Straka, CSc.  1.10.2008 - 30.9.2012
Prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.  1.10.2012 - 10.11.2014
Doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. **) 11.11.2014 - 28.2.2015
Doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.  1.3.2015 - 15.9.2017
Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.  16.9.2017 - 15.9.2020
*) Rektor Doc. RNDr. Václav Bezvoda, DrSc., nebyl členem ČKR.
**) pověřen/pověřena vedením vysoké školy

AKADEMIE STING, o.p.s. nahoru

Rektor Funkční období
Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.  14.1.2001 - 13.1.2004
14.1.2004 - 13.1.2007
14.1.2007 - 13.1.2010
14.1.2010 - 13.1.2014
14.1.2014 - 13.1.2018
14.1.2018 - 13.1.2022

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. *) 1.9.2001 - 21.9.2005
Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.  22.9.2005 - 21.9.2009
22.9.2009 - 21.9.2013
22.9.2013 - 21.9.2017
22.9.2017 - 21.9.2021
*) Rektor Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc., nebyl členem ČKR.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. nahoru

Rektor Funkční období
Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.  29.5.2001 - 31.12.2008
1.1.2009 - 31.12.2013
1.1.2014 - 31.12.2017
1.1.2018 - 31.12.2022

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Vladimír Kovář, CSc. *) 1.1.2002 - 31.12.2003
Prof. Ing. Milan Žák, CSc.  1.1.2004 - 31.12.2008
1.1.2009 - 31.12.2013
1.1.2014 - 31.12.2018
1.1.2019 - 31.12.2023
*) Rektor Prof. Ing. Vladimír Kovář, CSc., nebyl členem ČKR.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s. *) nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.  20.12.2007 - 19.12.2010
20.12.2010 - 19.12.2013
20.12.2013 - 28.9.2015
*) Vysoká škola k 29. září 2015 zrušena a stala se součástí Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. nahoru

Rektor Funkční období
Doc. Ing. Ing. Antonín Peltrám, CSc.  26.3.2002 - 25.3.2005
26.3.2005 - 3.7.2005
Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.  4.7.2005 - 3.7.2008
4.7.2008 - 3.7.2011
4.7.2011 - 14.1.2016
Doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.  15.1.2016 - 14.1.2019

Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s. *) nahoru

Rektor Funkční období
The Revd Keith G Jones, Ph.D.  26.4.2002 - 31.12.2004
1.1.2005 - 31.12.2010
1.1.2011 - 11.7.2013
The Revd Doc. Ing. Parush R Parushev, CSc., Ph.D.  12.7.2013 - 20.11.2014
*) Vysoká škola ukončila svoji působnost v České republice od 21. listopadu 2014.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú. nahoru

Rektor Funkční období
Prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc. *) 1.9.2003 - 30.9.2004
Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D.  1.10.2004 - 30.9.2008
Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h.c.  1.10.2008 - 23.9.2012
Doc. PhDr. Lubomír Pána, Ph.D., Dr.h.c.  24.9.2012 - 31.8.2016
Doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc. **) 1.9.2016 - 31.8.2018
*) Rektor Prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc., nebyl členem ČKR.
**) Nástupce rektora Doc. Ing. Oldřicha Pekárka, CSc., zájem o členství v ČKR neprojevil.

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. nahoru

Rektor Funkční období
Akad. arch. Jindřich Goetz  1.9.2007 - 31.8.2011
1.9.2011 - 31.8.2015
Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h.c.  1.9.2015 - 31.8.2019

NEWTON College, a.s. nahoru

Rektor Funkční období
Ing. Lubomír Galatík *) 18.3.2004 - 18.3.2009
19.3.2009 - 2.10.2011
MUDr. Jan Mojžíš  3.10.2011 - na dobu neurčitou
*) Rektor Ing. Lubomír Galatík nebyl členem ČKR.

Vysoká škola logistiky o.p.s. nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. *) 1.8.2004 - 31.7.2007
JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.  1.8.2007 - 31.7.2010
1.8.2010 - 31.7.2013
1.8.2013 - 31.7.2016
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  1.8.2016 - 31.7.2019
*) Rektor Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc., nebyl členem ČKR.

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. nahoru

Rektor Funkční období
Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.  1.10.2013 - 30.9.2017
1.10.2017 - 30.9.2021

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. nahoru

Rektor Funkční období
Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. *) 15.7.2005 - 31.8.2010
Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.  1.9.2010 - 31.8.2012
Ing. Michal Menšík, Ph.D. **) 1.9.2012 - 31.1.2013
Ing. Michal Menšík, Ph.D.  1.2.2013 - 31.8.2016
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.  1.9.2016 - 30.6.2018
Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.  1.7.2018 - na dobu neurčitou
*) Rektor Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., nebyl členem ČKR.
**) pověřen vedením vysoké školy

CEVRO Institut, z.ú. nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Dr. Miroslav Novák  1.9.2006 - 31.8.2009
Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.  1.9.2009 - 31.8.2012
1.9.2012 - 31.8.2015
1.9.2015 - 31.8.2018

Unicorn College, s.r.o. nahoru

Rektor Funkční období
Prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.  1.12.2007 - 30.11.2011
1.12.2011 - 31.8.2014
Doc. Dr. Ing. Václav Liška, LL.M., MBA  1.9.2014 - 31.12.2014
Prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. *) 1.1.2015 - 31.1.2015
Doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.  1.2.2015 - 31.1.2019
*) pověřen vedením vysoké školy

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. nahoru

Rektor Funkční období
Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.  1.6.2015 - 25.9.2016
Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.  26.9.2016 - 28.2.2017
Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. *) 1.3.2017 - 31.3.2017
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.  1.4.2017 - 31.3.2020
*) pověřen vedením vysoké školy

nahoru