Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Archiv aktualit

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2005 | 2004 | 2003 | 2002


Aktuality roku 2018

 • 6. prosince 2018 148. zasedání Pléna ČKR v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.
  • Program:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Informace o Akademii múzických umění v Praze.
  3. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
  4. Základní a aplikovaný výzkum na vysokých školách ČR – diskuse s předsedkyní Grantové agentury ČR a s předsedou Technologické agentury ČR.
  5. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
  6. Tisková konference.
  7. Hodnocení výzkumných organizací – diskuse s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum a s členem Komise ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých školách.
  8. Různé. Příprava Usnesení 148. zasedání Pléna ČKR.
  9. Usnesení 148. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 6. prosince 2018 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
  2. Příprava na diskusi s předsedkyní Grantové agentury ČR a s předsedou Technologické agentury ČR k problematice základního a aplikovaného výzkumu na vysokých školách ČR.
  3. Příprava na diskusi s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy k aktuální problematice vysokého školství ČR.
  4. Příprava na diskusi k hodnocení výzkumných organizací.
  5. Různé.
 • 6. prosince 2018 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.
  2. Jednání s předsednictvem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
  3. Příprava na 148. zasedání Pléna ČKR (Praha, 6.12.2018).
  4. Různé.
 • 6. prosince 2018 156. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR.
  2. Příprava 148. zasedání Pléna ČKR (Praha, 6.12.2018).
  3. Příprava na workshop "Universities for Enlightenment" pořádaný Rakouskou konferencí rektorů (Vídeň, 12.-13.12.2018), jehož se za ČKR zúčastní místopředseda ČKR pro vnější záležitosti a tajemnice ČKR.
  4. Různé.
 • 1. listopadu 2018 Aktuální Adresář ČKR.

 • 30 října 2018 Fotografie z akcí Evropské univerzitní asociace. Brusel, 25.-26. října 2018.

 • 25. října 2018 Fotografie z oficiálního podpisového aktu Společného prohlášení ČKR a SRK. Praha, 25. října 2018.

 • 25. října 2018 Společné prohlášení České konference rektorů a Slovenské rektorské konference k 100. výročí založení Československé republiky. Praha, 25. října 2018.

 • 16. října 2018 Fotografie ze 147. zasedání Pléna ČKR. Olomouc, 4.-5. října 2018.

 • 16. října 2018 Fotografie ze Slavnostního zahájení akademického roku 2018/2019 vysokých škol ČR. Olomouc, 4. října 2018.

 • 16. října 2018 Fotografie ze 155. zasedání Předsednictva ČKR. Olomouc, 4. října 2018.

 • 5. října 2018 Usnesení 147. zasedání Pléna České konference rektorů. Olomouc, 5. října 2018.

 • 5. října 2018 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Program:
  1. Informace z jednání Předsednictva ČKR.
  2. Volba předsedy Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.
  3. Různé.
 • 5. října 2018 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Program:
  1. Informace předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
  2. K financování vysokých škol ČR – informace o vývoji od posledního zasedání Pléna ČKR.
  3. K hodnocení výsledků výzkumu (Metodika 17+) – informace o vývoji od posledního zasedání Pléna ČKR.
  4. Příprava na diskusi s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
  5. Příprava na diskusi o programu Digitální Česko a o možné spolupráci s vysokými školami s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci a s členkou Rady vlády pro informační společnost.
  6. Různé.
 • 4.-5. října 2018 147. zasedání Pléna ČKR v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Program:
  1. Zahájení 147. zasedání Pléna ČKR.
  2. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, za účasti emeritních rektorů, o aktuální problematice vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR.
  3. Společenské setkání s emeritními rektory, bývalými členy ČKR.
  4. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  5. Diskuse s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy o problémech vysokých škol ČR, zaměřená na financování a operační programy.
  6. Diskuse s ministryní průmyslu a obchodu o aplikovaném výzkumu na vysokých školách ČR.
  7. Představení programu Digitální Česko a návrh formy spolupráce s vysokými školami k dosažení jeho cíle.
  8. Informace o Univerzitě Palackého v Olomouci.
  9. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
  10. Hlasování o členství v ČKR nových žadatelů – vstupní informace.
  11. K hodnocení výzkumných organizací 2017+.
  12. Různé. Příprava Usnesení 147. zasedání Pléna ČKR.
  13. Usnesení 147. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  14. Tisková konference.
 • 4. října 2018 Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019 vysokých škol ČR na Univerzitě Palackého v Olomouci.

   Program:

  1. Slavnostní nástup představitelů akademické sféry.
  2. Státní hymna České republiky.
  3. Evropská hymna.
  4. Projev předsedy Vlády České republiky Andreje Babiše.
  5. Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy.
  6. Projev předsedy České konference rektorů Tomáše Zimy.
  7. Projev rektora Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslava Millera.
  8. Projev předsedkyně Akademie věd České republiky Evy Zažímalové.
  9. Projev předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Stanislava Labíka.
  10. Projev předsedy Rady vysokých škol Milana Pospíšila.
  11. Projev hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.
  12. Hudební vystoupení.
  13. Gaudeamus Igitur.
 • 4. října 2018 155. zasedání Předsednictva ČKR v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Informace místopředsedů ČKR.
  3. Příprava Slavnostního zahájení akademického roku 2018/2019 vysokých škol ČR (Olomouc, 4.10.2018).
  4. Příprava 147. zasedání Pléna ČKR (Olomouc, 4.-5.10.2018).
  5. Žádosti o členství v ČKR.
  6. Návrh na nominaci nového zástupce ČKR (od 1.1.2019) do odborného grémia Fondu vzdělávací politiky MŠMT.
  7. Různé.
 • 1. října 2018 Aktuální Adresář ČKR.

 • 20. září 2018 Aktuální Adresář ČKR.

 • 5. září 2018 Aktuální Adresář ČKR.

 • 10. srpna 2018 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. srpna 2018 Aktuální Adresář ČKR.

 • 25. července 2018 Aktuální Adresář ČKR.

 • 23. července 2018 Prohlášení Předsednictva České konference rektorů k plagiátorství.

 • 16. července 2018 Ohlédnutí za setkáním zástupců ČKR se zástupci Bavorské konference rektorů. Brno, 21.‑22. června 2018.

 • 13. července 2018 Fotografie ze setkání zástupců ČKR se zástupci Bavorské konference rektorů. Brno, 21.‑22. června 2018.

 • 1. července 2018 Aktuální Adresář ČKR.

 • 28. června 2018 Fotografie ze 146. zasedání Pléna ČKR. Olomouc, 7. června 2018.

 • 28. června 2018 Fotografie ze 154. zasedání Předsednictva ČKR. Olomouc, 7. června 2018.

 • 21.-22. června 2018 Setkání zástupců České konference rektorů se zástupci Bavorské konference rektorů. Brno, 21.‑22. června 2018.

 • 20. června 2018 Fotografie ze setkání zástupců ČKR s komisařem pro výzkum, vědu a inovace EK Carlosem Moedasem. Praha, 13. června 2018.

 • 13. června 2018 Setkání zástupců ČKR s komisařem pro výzkum, vědu a inovace EK Carlosem Moedasem. Praha, 13. června 2018.

 • 7. června 2018 Usnesení 146. zasedání Pléna České konference rektorů. Olomouc, 7. června 2018.

 • 7. června 2018 146. zasedání Pléna ČKR v Olomouci péčí Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 146. zasedání Pléna ČKR.
  3. Informace o Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy představitelů Komor ČKR.
  5. Forma výstupů z implementace Modulů 1 a 2 Metodiky 17+ a její vliv na institucionální podporu – vystoupení 1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
  6. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky k aktuální problematice vysokého školství ČR.
  7. Tisková konference.
  8. Diskuse s předsedou Rady vysokých škol o stavu a vývoji vysokého školství ČR.
  9. Různé. Příprava Usnesení 146. zasedání Pléna ČKR.
  10. Usnesení 146. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 7. června 2018 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Olomouci péčí Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.
  • Program:
  1. Informace předsedy Komory A ČKR.
  2. K hodnocení výsledků výzkumu (Metodika 17+) – informace o vývoji od posledního zasedání Pléna ČKR.
  3. Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
  4. Příprava na diskusi s předsedou Rady vysokých škol.
  5. Různé.
 • 7. června 2018 154. zasedání Předsednictva ČKR v Olomouci péčí Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.
  • Program:
  1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR.
  2. Příprava 146. zasedání Pléna ČKR (Olomouc, 7.6.2018).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.
 • 5. června 2018 Aktuální Adresář ČKR.

 • 9. května 2018 Fotografie z akcí Evropské univerzitní asociace. Curych, 4.-6. dubna 2018.

 • 30. dubna 2018 Nabídka pracovního místa ČKR.

 • 17. dubna 2018 Fotografie ze 145. zasedání Pléna ČKR. Ostrava, 12. dubna 2018.

 • 12. dubna 2018 Usnesení 145. zasedání Pléna České konference rektorů. Ostrava, 12. dubna 2018.

 • 12. dubna 2018 145. zasedání Pléna ČKR v Ostravě péčí Ostravské univerzity.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 145. zasedání Pléna ČKR.
  3. Informace o Ostravské univerzitě.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  5. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  6. Výroční zpráva ČKR 2017. Rozpočet ČKR 2018.
  7. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky k aktuální problematice vysokého školství ČR.
  8. Tisková konference.
  9. Diskuse s předsedou a místopředsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství o stavu a vývoji akreditačních procesů.
  10. Různé. Příprava Usnesení 145. zasedání Pléna ČKR.
  11. Usnesení 145. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 12. dubna 2018 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Ostravě péčí Ostravské univerzity.
  • Program:
  1. Informace předsedy Komory A ČKR.
  2. K Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů – Metodika 17+.
  3. Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
  4. Příprava na diskusi s předsedou a s místopředsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
  5. Různé.
 • 12. dubna 2018 153. zasedání Předsednictva ČKR v Ostravě péčí Ostravské univerzity.
  • Program:
  1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR.
  2. Příprava 145. zasedání Pléna ČKR (Ostrava, 12.4.2018).
  3. Posouzení žádosti primátora statutárního města Brna o záštitu ČKR nad projektem Re:publika 1918-2018.
  4. Různé.
 • 8. března 2018 Fotografie ze 144. zasedání Pléna ČKR. Praha, 16. února 2018.

 • 8. března 2018 Fotografie ze Slavnostního shromáždění k 25. výročí založení ČKR. Praha, 14.‑15. února 2018.

 • 8. března 2018 Video ze Slavnostního shromáždění k 25. výročí založení ČKR. Praha, 14.‑15. února 2018.

 • 8. března 2018 Fotografie ze 152. zasedání Předsednictva ČKR. Praha, 15. února 2018.

 • 1. března 2018 Aktuální Adresář ČKR.

 • 16. února 2018 Usnesení 144. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 16. února 2018.

 • 16. února 2018 144. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Praze péčí Univerzity Karlovy.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 144. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR.
  3. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  4. Zprávy představitelů Komor ČKR.
  5. Výroční zpráva ČKR 2017.
  6. Revize hospodaření ČKR 2017. Rozpočet ČKR 2018.
  7. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  8. Různé. Příprava Usnesení 144. zasedání Pléna ČKR.
  9. Usnesení 144. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  10. Tisková konference.
 • 16. února 2018 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy.
  • Program:
  1. Informace předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
  2. Doplňující volby 6. člena Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol – vstupní informace předsedy volební komise.
  3. Aktuální informace k rozpočtu veřejných vysokých škol.
  4. Informace z jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, zejména o stavu hodnocení výzkumných organizací 2017+ , a informace o stavu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
  5. Aktuální informace o institucionálních akreditacích vysokých škol ČR.
  6. K zahraničním záležitostem ČKR.
  7. Různé.
 • 15. února 2018 Slavnostní shromáždění k 25. výročí založení ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.

   Program:

  1. Slavnostní nástup představitelů akademické sféry.
  2. Státní hymna České republiky.
  3. Evropská hymna.
  4. Úvodní projev předsedy České konference rektorů Tomáše Zimy.
  5. Projevy představitelů Vlády České republiky:
   - Andrej Babiš, předseda Vlády České republiky
   - Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  6. Projevy zahraničních hostů:
   - Rolf Tarrach, prezident Evropské univerzitní asociace
   - Horst Hippler, prezident Německé konference rektorů
   - Karol Mičieta, viceprezident Slovenské konference rektorů
  7. Projevy bývalých předsedů České konference rektorů:
   - Jan Hron (1996–2000, 2007–2009)
   - Ivan Wilhelm (2000–2006)
   - Petr Sáha (2006–2007)
   - Petr Fiala (2009–2011)
  8. Hudební vystoupení a závěrečné Gaudeamus Igitur.
  9. Společenské setkání s individuálními diskusemi při rautu na pozvání rektora Univerzity Karlovy v recepčních místnostech Karolina.
 • 15. února 2018 152. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR a místopředsedů ČKR.
  2. Příprava Slavnostního shromáždění k 25. výročí založení ČKR (Praha, 15.2.2018).
  3. Příprava 144. zasedání Pléna ČKR (Praha, 16.2.2018).
  4. Žádosti o členství v ČKR.
  5. Příprava na doplňující volby 6. člena Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol na zasedání Komory A ČKR (Praha, 16.2.2018).
  6. Různé.
 • 5. února 2018 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. února 2018 Aktuální Adresář ČKR.

 • 3. ledna 2018 Aktuální Adresář ČKR.


Aktuality roku 2017nahoru

 • 20. prosince 2017 Aktuální Adresář ČKR.

 • 7. prosince 2017 Usnesení 143. zasedání Pléna České konference rektorů. Mladá Boleslav, 7. prosince 2017.

 • 7. prosince 2017 143. zasedání Pléna ČKR v Mladé Boleslavi péčí ŠKODA AUTO Vysoké školy, o.p.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 143. zasedání Pléna ČKR.
  3. Informace o ŠKODA AUTO Vysoké škole, o.p.s.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  5. Zprávy vedení Komor ČKR.
  6. Spolupráce vysokých škol a gymnázií ČR – diskuse s předsedkyní Asociace ředitelů gymnázií.
  7. Projekt „Re:publika 1918-2028“ k 100. výročí vzniku samostatného Československa – představení projektu kreativním ředitelem projektu.
  8. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  9. Různé. Příprava Usnesení 143. zasedání Pléna ČKR.
  10. Usnesení 143. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  11. Tisková konference.
 • 7. prosince 2017 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Mladé Boleslavi péčí ŠKODA AUTO Vysoké školy, o.p.s.
  • Program:
  1. Informace předsedy a místopředsedy Komory A ČKR.
  2. Aktuální informace o institucionálních akreditacích vysokých škol ČR.
  3. Aktuální informace o stavu hodnocení výzkumných organizací 2017+.
  4. K výsledkům posledního zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
  5. K zahraničním záležitostem ČKR.
  6. Různé.
 • 7. prosince 2017 151. zasedání Předsednictva ČKR v Mladé Boleslavi péčí ŠKODA AUTO Vysoké školy, o.p.s.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Informace místopředsedů ČKR.
  3. Příprava 143. zasedání Pléna ČKR (Mladá Boleslav, 7.12.2017).
  4. Žádosti o členství v ČKR.
  5. Různé.
 • 4. října 2017 Usnesení 142. zasedání Pléna České konference rektorů. Liberec, 4. října 2017.

 • 3. října 2017 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Liberci péčí Technické univerzity v Liberci.
  • Program:
  1. Informace předsedy a místopředsedy Komory A ČKR.
  2. K financování veřejných vysokých škol ČR od roku 2018.
  3. K institucionální akreditaci vysokých škol ČR.
  4. K hodnocení výzkumných organizací 2017+.
  5. Různé.
 • 2.-3. října 2017 142. zasedání Pléna ČKR v Liberci péčí Technické univerzity v Liberci.
  • Hlavní programové body:
  1. Zahájení 142. zasedání Pléna ČKR.
  2. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s náměstkyní místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, za účasti emeritních rektorů, o aktuálních problémech oblasti vysokého školství, vědy, výzkumu a inovací v ČR.
  3. Společenské setkání s emeritními rektory, bývalými členy ČKR.
  4. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  5. Diskuse s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro operační programy k Evropským strukturálním a investičním fondům, zejména k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
  6. Informace o Technické univerzitě v Liberci.
  7. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  8. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  9. Rozpočet vysokých škol ČR pro rok 2018.
  10. Institucionální akreditace vysokých škol ČR.
  11. Hodnocení výzkumných organizací 2017+.
  12. Různé. Příprava Usnesení 142. zasedání Pléna ČKR.
  13. Usnesení 142. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  14. Tisková konference.
 • 2. října 2017 Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018 vysokých škol ČR na Technické univerzitě v Liberci.

   Program:

  1. Slavnostní nástup představitelů akademické sféry.
  2. Státní hymna České republiky.
  3. Evropská hymna.
  4. Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha.
  5. Projev náměstkyně místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Lucie Orgoníkové.
  6. Projev předsedy České konference rektorů Tomáše Zimy.
  7. Projev rektora Technické univerzity v Liberci Zdeňka Kůse.
  8. Projev členky Akademické rady Akademie věd České republiky Jany Bludské.
  9. Projev předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Stanislava Labíka.
  10. Projev předsedy Rady vysokých škol Jakuba Fischera.
  11. Projev hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.
  12. Projev primátora statutárního města Liberec Tibora Batthyányho.
  13. Hudební vystoupení.
  14. Gaudeamus Igitur.
 • 2. října 2017 150. zasedání Předsednictva ČKR v Liberci péčí Technické univerzity v Liberci.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Informace místopředsedů ČKR.
  3. Příprava Slavnostního zahájení akademického roku 2017/2018 vysokých škol ČR (Liberec, TUL, 2.10.2017).
  4. Příprava 142. zasedání Pléna ČKR (Liberec, TUL, 2.-3.10.2017).
  5. Různé.
 • 26. září 2017 149. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Informace místopředsedů ČKR.
  3. K rozpočtu veřejných vysokých škol ČR 2018.
  4. Příprava protestní akce "Týden pro vzdělanost" (2.-6.10.2017).
  5. Žádosti o členství v ČKR.
  6. Různé.
 • 6. září 2017 Usnesení Mimořádného zasedání ČKR. Praha, 6. září 2017.

 • 6. září 2017 Mimořádné zasedání ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou ČKR.
  2. Stav přípravy rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2018 a pozice ČKR.
  3. Diskuse s představiteli MŠMT o stavu přípravy rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2018.
  4. Návrh postupu ČKR a usnesení mimořádného zasedání ČKR. Závěr.
  5. Tisková konference.
 • 6. září 2017 148. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Informace místopředsedů ČKR.
  3. K rozpočtu veřejných vysokých škol ČR 2018.
  4. Příprava Slavnostního zahájení akademického roku 2017/2018 vysokých škol ČR (Liberec, TUL, 2.10.2017).
  5. Příprava 142. zasedání Pléna ČKR (Liberec, TUL, 2.‑3.10.2017).
  6. Žádosti o členství v ČKR.
  7. Různé.
 • 1. srpna 2017 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. srpna 2017 Nově zvolené Předsednictvo ČKR zahajuje svoji činnost.

 • 9. června 2017 Usnesení Společného zasedání Slovenské rektorské konference a České konference rektorů. Praha, 8.-9. června 2017.

 • 8.-9. června 2017 Společné zasedání Slovenské rektorské konference a České konference rektorů v Praze péčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
  • Hlavní programové body:
  1. Vstupní slovo předsedy ČKR a prezidenta SRK.
  2. Společenské setkání spojené s večeří.
  3. Informace o Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
  4. Zákon o vysokých školách v SR a v ČR.
  5. Výzkum a vývoj v SR a v ČR.
  6. Rozpočet vysokých škol SR a ČR.
  7. Budoucí spolupráce SRK a ČKR.
  8. Diskuse. Závěry.
  9. Tisková konference.
  10. Prohlídka Strahovského kláštera.
 • 8. června 2017 Usnesení 141. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 8. června 2017.

 • 8. června 2017 Otevřený dopis ČKR předsedovi Vlády ČR. Praha, 8. června 2017.

 • 8. června 2017 Výsledek Voleb ČKR 2017.

   Od 1. srpna 2017 bude pracovat Předsednictvo ČKR v tomto složení (funkční období 1.8.2017-31.7.2019):

   Předseda:
   Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy

   Místopředsedové:
   Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity
   Doc. MgA. Jan Hančil, rektor Akademie múzických umění v Praze
   Prof. MUDr. Jan Lata, Ph.D., rektor Ostravské univerzity v Ostravě
   Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
   Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.

   O výše uvedeném složení Předsednictva ČKR rozhodlo Plénum ČKR v tajných volbách na svém 141. zasedání, které se konalo 8. června 2017 v Praze. O rozdělení konkrétních místopředsednických funkcí, jak jsou uvedeny ve Statutu ČKR, bude rozhodnuto později.
 • 8. června 2017 141. zasedání Pléna ČKR v Praze péčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 141. zasedání Pléna ČKR.
  3. Vstupní informace předsedy Volební komise ČKR k volbám ČKR 2017.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  5. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  6. Výsledky vyhodnocení návrhových listů a zahájení voleb ČKR 2017.
  7. Diskuse s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR.
  8. Financování vysokých škol ČR od roku 2018.
  9. Hodnocení vysokých škol ČR podle Metodiky 17+.
  10. Výsledky voleb ČKR 2017.
  11. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  12. Aktuální problematika vědy a výzkumu v ČR a výhledy do budoucna – diskuse s předsedkyní Akademie věd ČR.
  13. Různé. Příprava Usnesení 141. zasedání Pléna ČKR.
  14. Usnesení 141. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  15. Prohlídka Strahovského kláštera.
 • 8. června 2017 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Praze péčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
  • Program:
  1. Informace z jednání Předsednictva ČKR.
  2. Diskuse k volbám ČKR 2017.
  3. Různé.
 • 8. června 2017 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Praze péčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedy a místopředsedy Komory A ČKR.
  2. K volbám ČKR 2017.
  3. K financování veřejných vysokých škol ČR od roku 2018.
  4. K hodnocení vysokých škol ČR podle Metodiky 17+.
  5. Různé.
 • 8. června 2017 147. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Informace místopředsedů ČKR.
  3. Příprava 141. zasedání Pléna ČKR (Praha, 8.6.2017).
  4. Příprava Společného zasedání SRK a ČKR (Praha, 8.-9.6.2017).
  5. Žádosti o členství v ČKR.
  6. Různé.
 • 1. června 2017 Aktuální Adresář ČKR.

 • 16. května 2017 Prohlášení Předsednictva České konference rektorů na podporu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

 • 13. dubna 2017 Usnesení 140. zasedání Pléna České konference rektorů. Ostrava, 13. dubna 2017.

 • 13. dubna 2017 140. zasedání Pléna ČKR v Ostravě péčí VŠB – Technické univerzity Ostrava.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 140. zasedání Pléna ČKR.
  3. Informace o VŠB – Technické univerzitě Ostrava.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  5. Zprávy představitelů Komor ČKR.
  6. Aktuální problematika vědy a výzkumu v ČR se zaměřením na Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací – diskuse s náměstky místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace.
  7. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s náměstky ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.
  8. Tisková konference.
  9. Různé. Příprava Usnesení 140. zasedání Pléna ČKR.
  10. Usnesení 140. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 13. dubna 2017 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Ostravě péčí VŠB – Technické univerzity Ostrava.
  • Program:
  1. Informace místopředsedy zastupujícího předsedu Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
  2. Návrh modelu financování veřejných vysokých škol od roku 2018.
  3. Stav připomínek ČKR ke všem dosud předloženým materiálům ze strany Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
  4. Návrh hodnocení veřejných vysokých škol v souladu s Metodikou 17+.
  5. Informace o závěrech Valného shromáždění Evropské univerzitní asociace (EUA General Assembly), o misi rektorů do Austrálie a o dalších zahraničních aktivitách ČKR.
  6. Informace o Veletrhu Věda Výzkum Inovace.
  7. Různé.
 • 13. dubna 2017 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Ostravě péčí VŠB – Technické univerzity Ostrava.
  • Program:
  1. Informace z jednání Předsednictva ČKR.
  2. Různé.
 • 13. dubna 2017 146. zasedání Předsednictva ČKR v Ostravě péčí VŠB – Technické univerzity Ostrava.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Informace místopředsedů ČKR.
  3. Příprava 140. zasedání Pléna ČKR (Ostrava, 13.4.2017).
  4. Žádosti o členství v ČKR.
  5. Různé.
 • 1. dubna 2017 Aktuální Adresář ČKR.

 • 20. března 2017 Aktuální Adresář ČKR.

 • 16. února 2017 Usnesení 139. zasedání Pléna České konference rektorů. Olomouc, 16. února 2017.

 • 16. února 2017 139. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Hlavní programové body:
  1. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
  2. Zahájení 139. zasedání Pléna ČKR.
  3. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  4. Zprávy představitelů Komor ČKR.
  5. Výroční zpráva ČKR 2016.
  6. Revize hospodaření ČKR 2016. Rozpočet ČKR 2017.
  7. Aktuální problematika základního a aplikovaného výzkumu v ČR – diskuse s představiteli Akademie věd ČR, Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR.
  8. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a s jejími náměstky.
  9. Tisková konference.
  10. Informace o Univerzitě Palackého v Olomouci.
  11. Různé. Příprava Usnesení 139. zasedání Pléna ČKR.
  12. Usnesení 139. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 16. února 2017 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Program:
  1. Informace předsedy a místopředsedy Komory A ČKR.
  2. Dosavadní výsledky jednání Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ), zejména osud připomínek ČKR ke všem dosud připomínkovaným materiálům NAÚ.
  3. Aktuální informace z jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, zejména o Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory (Metodika 17+).
  4. Příprava na diskusi s představiteli Akademie věd ČR, Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR.
  5. Příprava na diskusi s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a s jejími náměstky.
  6. K rozpočtu vysokých škol ČR 2017 a 2018.
  7. Zahraniční záležitosti ČKR v roce 2017.
  8. Různé.
 • 16. února 2017 145. zasedání Předsednictva ČKR v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Dosavadní výsledky jednání Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ), zejména osud připomínek ČKR ke všem dosud připomínkovaným materiálům NAÚ.
  3. Aktuální informace z jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, zejména o Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory (Metodika 17+).
  4. Příprava 139. zasedání Pléna ČKR (Olomouc, 16.2.2017).
  5. Různé.
 • 1. února 2017 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Praze péčí Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.
  • Program:
  1. Informace předsedy Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.
  2. Diskuse s představiteli Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
  3. Různé.
 • 23. ledna 2017 Aktuální Adresář ČKR.

 • 15. ledna 2017 Aktuální Adresář ČKR.


Aktuality roku 2016nahoru

 • 15. prosince 2016 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. prosince 2016 Usnesení 138. zasedání Pléna České konference rektorů. Pardubice, 1. prosince 2016.

 • 1. prosince 2016 138. zasedání Pléna ČKR v Pardubicích péčí Univerzity Pardubice.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 138. zasedání Pléna ČKR.
  3. Informace o Univerzitě Pardubice.
  4. Zprávy místopředsedů a tajemnice ČKR.
  5. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  6. Aktuální problematika vysokého školství, vědy, výzkumu a inovací v ČR – diskuse s místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, s náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum a s náměstkem pro operační programy.
  7. Tisková konference.
  8. Činnost Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) – diskuse s předsedou a místopředsedy NAÚ.
  9. Vízová politika ČR ve vztahu k vysokým školám – diskuse se zástupci Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí.
  10. Různé. Příprava Usnesení 138. zasedání Pléna ČKR.
  11. Usnesení 138. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 1. prosince 2016 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Pardubicích péčí Univerzity Pardubice.
  • Program:
  1. Informace předsedy a místopředsedy Komory A ČKR.
  2. Příprava na diskusi s místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace a s náměstky ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.
  3. Příprava na diskusi o činnosti Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) s předsedou a místopředsedy NAÚ.
  4. Příprava na diskusi o vízové politice ve vztahu k vysokým školám se zástupci Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí.
  5. Informace o výsledcích jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
  6. Různé.
 • 1. prosince 2016 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Pardubicích péčí Univerzity Pardubice.
  • Program:
  1. Informace z jednání Předsednictva ČKR od minulého zasedání Pléna ČKR.
  2. Diskuse k problematice Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství z pohledu Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.
  3. Diskuse k projednání návrhů ČKR na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
  4. Různé.
 • 1. prosince 2016 144. zasedání Předsednictva ČKR v Pardubicích péčí Univerzity Pardubice.
  • Program:
  1. Informace místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání zastupujícího předsedu ČKR.
  2. Informace ostatních místopředsedů ČKR.
  3. Dosavadní výsledky jednání Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ), zejména osud návrhů podaných členy ČKR do Seznamu hodnotitelů NAÚ.
  4. Dohoda ČKR a MU o pravidlech hospodaření ČKR 2017. Revize hospodaření ČKR 2016.
  5. Návrh ČKR na nového člena pracovní skupiny Evropské univerzitní asociace „Research Policy“ za ČKR.
  6. Příprava 138. zasedání Pléna ČKR (Pardubice, 1.12.2016).
  7. Žádosti o členství v ČKR.
  8. Různé.
 • 11. listopadu 2016 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. října 2016 Aktuální Adresář ČKR.

 • 30. září 2016 Usnesení 137. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 30. září 2016.

 • 30. září 2016 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedy a místopředsedy Komory A ČKR.
  2. Informace z jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
  3. Příprava na doplňující volby ČKR.
  4. Národní akreditační úřad pro vysoké školství – aktuální informace.
  5. Zahraniční záležitosti ČKR – aktuální informace.
  6. Rozpočet veřejných vysokých škol ČR – aktuální informace.
  7. Různé.
 • 30. září 2016 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.
  • Program:
  1. Zastoupení Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Předsednictvu ČKR.
  2. Různé.
 • 29.-30. září 2016 137. zasedání Pléna ČKR v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.
  • Hlavní programové body:
  1. Zahájení 137. zasedání Pléna ČKR.
  2. Diskuse s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a s místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, za účasti emeritních rektorů, o aktuálních problémech vysokého školství, vědy, výzkumu a inovací v ČR.
  3. Společenské setkání s emeritními rektory, bývalými členy ČKR.
  4. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  5. Doplňující volby ČKR - instrukce k návrhové části.
  6. Informace o Akademii múzických umění v Praze.
  7. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  8. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  9. Doplňující volby ČKR - představení navržených kandidátů na místopředsedu ČKR.
  10. Národní akreditační úřad pro vysoké školství - aktuální informace o jeho vzniku a personálním obsazení.
  11. Spolupráce vysokých škol a Hospodářské komory ČR v oblasti vědy, výzkumu a vysokého školství.
  12. Různé. Příprava Usnesení 137. zasedání Pléna ČKR.
  13. Usnesení 137. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  14. Tisková konference.
 • 29. září 2016 Slavnostní zahájení akademického roku 2016/2017 vysokých škol ČR na Akademii múzických umění v Praze.

   Program:

  1. Slavnostní nástup představitelů akademické sféry.
  2. Státní hymna České republiky.
  3. Evropská hymna.
  4. Projev předsedy Vlády České republiky Bohuslava Sobotky.
  5. Projev ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové.
  6. Projev místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.
  7. Projev předsedy České konference rektorů Tomáše Zimy.
  8. Projev rektora Akademie múzických umění v Praze Jana Hančila.
  9. Projev předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Stanislava Labíka.
  10. Projev předsedy Rady vysokých škol Jakuba Fischera.
  11. Klavírní vystoupení - Marek Kozák (*1993).
  12. Gaudeamus Igitur.
 • 29. září 2016 143. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Informace místopředsedů ČKR.
  3. Příprava Slavnostního zahájení akademického roku 2016/2017 vysokých škol ČR (Praha, AMU, 29.9.2016).
  4. Příprava 137. zasedání Pléna ČKR (Praha, AMU, 29.-30.9.2016).
  5. Příprava na volby nového místopředsedy ČKR.
  6. Žádosti o členství v ČKR.
  7. Různé.
 • 1. září 2016 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. srpna 2016 Aktuální Adresář ČKR.

 • 20. července 2016 Prohlášení České konference rektorů k perzekuci akademických pracovníků na tureckých vysokých školách.

 • 2. června 2016 Usnesení 136. zasedání Pléna České konference rektorů. Plzeň, 2. června 2016.

 • 2. června 2016 136. zasedání Pléna ČKR v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 136. zasedání Pléna ČKR.
  3. Informace o Západočeské univerzitě v Plzni.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  5. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  6. Stav vysokého školství z pohledu Akreditační komise.
  7. Informace o aktivitách Technologické agentury ČR za nového vedení.
  8. Aktuální informace o aktivitách CESNET.
  9. Diskuse s náměstky ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o aktuální problematice vysokého školství ČR.
  10. Tisková konference.
  11. Různé. Příprava Usnesení 136. zasedání Pléna ČKR.
  12. Usnesení 136. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 2. června 2016 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni.
  • Program:
  1. Informace předsedy a místopředsedy Komory A ČKR.
  2. Podzákonné normy vyplývající z novely zákona o vysokých školách – připomínky ČKR a jejich osud.
  3. Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a Přezkumná komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství – stav personálního obsazování.
  4. Rada pro výzkum, vývoj a inovace – informace z květnového zasedání 2016, zejména o stavu projednávání věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.
  5. Pracovní skupina MŠMT pro přípravu nového modelu financování vysokých škol – informace z jednání.
  6. Různé.
 • 2. června 2016 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni.
  • Program:
  1. Informace z jednání Předsednictva ČKR od minulého zasedání Pléna ČKR.
  2. Různé.
 • 2. června 2016 142. zasedání Předsednictva ČKR v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Příprava 136. zasedání Pléna ČKR (Plzeň, 2.6.2016).
  3. Různé.
 • 1. června 2016 Aktuální Adresář ČKR.

 • 21. dubna 2016 Usnesení 135. zasedání Pléna České konference rektorů. Brno, 21. dubna 2016.

 • 21. dubna 2016 135. zasedání Pléna ČKR v Brně péčí AKADEMIE STING, o.p.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR s těmito hlavními body jednání:
   - Národní akreditační úřad pro vysoké školství a standardy pro akreditace.
   - Věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.
   - Financování vysokých škol ČR.
  2. Zahájení 135. zasedání Pléna ČKR.
  3. Informace o AKADEMII STING, o.p.s.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  5. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  6. Národní akreditační úřad pro vysoké školství a standardy pro akreditace.
  7. Diskuse s místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem a jeho náměstkem Arnoštem Marksem o aktuální problematice týkající se vědy, výzkumu a inovací v ČR.
  8. Diskuse s náměstkyní a náměstky ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Danou Prudíkovou, Robertem Plagou a Václavem Velčovským o aktuální problematice vysokého školství ČR.
  9. Tisková konference.
  10. Různé. Příprava Usnesení 135. zasedání Pléna ČKR.
  11. Usnesení 135. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 21. dubna 2016 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Brně péčí AKADEMIE STING, o.p.s.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou a místopředsedou Komory A ČKR.
  2. K návrhu vládního nařízení o standardech pro akreditace.
  3. K návrhu kandidátů ČKR na členství v Radě Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a v Přezkumné komisi Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
  4. Ke stavu projednávání věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.
  5. Informace z jednání Pracovní skupiny ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů.
  6. K financování vysokých škol ČR v roce 2016 a v dalších letech.
  7. Nominace na členství ve Výkonném výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board) pro funkční období 2017-2021.
  8. Různé.
  9. Závěr.
 • 21. dubna 2016 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Brně péčí AKADEMIE STING, o.p.s.
  • Program:
  1. Informace z jednání s předsedou ČKR dne 11.3.2016.
  2. Nominace ČKR do Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství – postup Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.
  3. Informace z jednání pracovní skupiny pro přípravu nového modelu financování vysokých škol 6.4.2016.
  4. Informace z jednání Předsednictva ČKR od minulého zasedání Pléna ČKR.
  5. Různé.
 • 21. dubna 2016 141. zasedání Předsednictva ČKR v Brně péčí AKADEMIE STING, o.p.s.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Příprava 135. zasedání Pléna ČKR (Brno, 21.4.2016).
  3. Nominace na členství ve Výkonném výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board) pro funkční období 2017-2021.
  4. Žádosti o členství v ČKR.
  5. Různé.
 • 1. dubna 2016 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. března 2016 Aktuální Adresář ČKR.

 • 18. února 2016 Usnesení 134. zasedání Pléna České konference rektorů. Brno, 18. února 2016.

 • 18. února 2016 134. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Brně péčí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 134. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR.
  3. Informace o Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  5. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  6. Výroční zpráva ČKR 2015.
  7. Revize hospodaření ČKR 2015. Rozpočet ČKR 2016.
  8. K problematice operačních programů a ke stavu projednávání novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
  9. Ke stavu projednávání novely zákona o vysokých školách.
  10. Diskuse s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a s jejími náměstky o aktuální problematice vysokého školství ČR.
  11. Tisková konference.
  12. Různé. Příprava Usnesení 134. zasedání Pléna ČKR.
  13. Usnesení 134. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 18. února 2016 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Brně péčí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou a místopředsedou Komory A ČKR.
  2. Informace o vypořádání připomínek ČKR k věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.
  3. Informace o stavu projednávání novely zákona o vysokých školách.
  4. Informace z posledního zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol [Praha, 28.1.2016].
  5. K chronickým problémům s hodnocením vědy v ČR.
  6. Informace z posledního zasedání Akreditační komise [Litomyšl, 1.-3.2.2016].
  7. Informace o novém zastoupení ČKR v Radě pro výzkum, vývoj a inovace.
  8. Různé:
   - Ke spolupráci zainteresovaných technických vysokých škol ČR s technickými vysokými školami Španělska a k formě vstupního rektorského setkání v ČR.
   - K případné spolupráci ČKR s Konferencí rektorů vysokých škol Makedonie.
  9. Závěr.
 • 18. února 2016 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Brně péčí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
  • Program:
  1. Novela zákona o vysokých školách.
  2. Projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a veřejná podpora pro soukromé vysoké školy.
  3. Informace z jednání Předsednictva ČKR od minulého zasedání Pléna ČKR.
  4. Různé.
 • 18. února 2016 140. zasedání Předsednictva ČKR v Brně péčí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Příprava 134. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR (Brno, 18.2.2016).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Rozhodnutí o účasti představitelů ČKR na konferenci Asociace vyšších odborných škol (Praha, 12.4.2016).
  5. Různé.
 • 1. února 2016 Aktuální Adresář ČKR.


Aktuality roku 2015nahoru

 • 4. prosince 2015 Společné prohlášení České konference rektorů a Slovenské rektorské konference. Bratislava, 4. prosince 2015.

 • 3.-4. prosince 2015 Společné zasedání Pléna České konference rektorů a Pléna Slovenské rektorské konference v Bratislavě péčí Slovenské rektorské konference.

 • 3. prosince 2015 Usnesení 133. zasedání Pléna České konference rektorů. Brno, 3. prosince 2015.

 • 3. prosince 2015 133. zasedání Pléna ČKR v Brně péčí Univerzity obrany.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 133. zasedání Pléna ČKR.
  3. Informace o Univerzitě obrany.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  5. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  6. K rozpočtu vysokých škol ČR na rok 2016.
  7. Ke stavu projednávání návrhu novely zákona o vysokých školách.
  8. Diskuse s náměstky ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o aktuálních problémech vysokých škol ČR.
  9. Tisková konference.
  10. Projednání a schválení revizorů účtů ČKR 2015 a Kalendáře ČKR 2016.
  11. Různé. Příprava Usnesení 133. zasedání Pléna ČKR.
  12. Usnesení 133. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 3. prosince 2015 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Brně péčí Univerzity obrany.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou a místopředsedou Komory A ČKR.
  2. Informace o případné misi rektorů univerzitních veřejných vysokých škol do Austrálie.
  3. Informace o stavu projednávání novely zákona o vysokých školách.
  4. Informace z posledního zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol [Praha, 12.11.2015].
  5. Projednání návrhu Předsednictva ČKR na pokračování členství v pracovní skupině Evropské univerzitní asociace „Research Policy“ emeritního rektora Univerzity Karlovy v Praze a bývalého předsedy ČKR V. Hampla od 1. ledna 2016.
  6. Různé.
  7. Závěr.
 • 3. prosince 2015 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Brně péčí Univerzity obrany.
  • Program:
  1. Informace o jednání zástupců Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR na MŠMT o podpoře z veřejných finančních zdrojů.
  2. Informace z jednání Předsednictva ČKR.
  3. Problémy s uskutečňováním mobilit v rámci programu ERASMUS.
  4. Různé.
 • 3. prosince 2015 139. zasedání Předsednictva ČKR v Brně péčí Univerzity obrany.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Příprava 133. zasedání Pléna ČKR (Brno, Univerzita obrany, 3.12.2015).
  3. Projednání pokračování členství v pracovní skupině Evropské univerzitní asociace „Research Policy“ emeritního rektora Univerzity Karlovy v Praze a bývalého předsedy ČKR V. Hampla od 1. ledna 2016.
  4. Projednání Kalendáře ČKR 2016 a Kalendáře ČKR 2017.
  5. Různé.
 • 1. prosince 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 16. října 2015 Prohlášení České konference rektorů k 28. říjnu 2015 na Pražském hradě.

 • 9. října 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 9. října 2015 Usnesení 132. zasedání Pléna České konference rektorů. České Budějovice, 9. října 2015.

 • 9. října 2015 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Českých Budějovicích péčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou a místopředsedou Komory A ČKR.
  2. Informace o stavu projednávání novely zákona o vysokých školách.
  3. Informace o výsledku dosavadních jednání stran rozpočtu veřejných vysokých škol v roce 2016.
  4. Informace o aktuálním stavu operačních programů.
  5. Informace o portálu vysokých škol ČR s nabídkou studijních programů v cizích jazycích, zejména v angličtině.
  6. Různé.
  7. Závěr.
 • 9. října 2015 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Českých Budějovicích péčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
  • Program:
  1. Informace z jednání Předsednictva ČKR.
  2. Různé.
 • 8.-9. října 2015 132. zasedání Pléna ČKR v Českých Budějovicích péčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
  • Hlavní programové body:
  1. Zahájení 132. zasedání Pléna ČKR.
  2. Diskuse s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a s jejími náměstky, za účasti emeritních rektorů, o aktuálních problémech vysokého školství ČR, zejména o novele zákona o vysokých školách, o financování vysokých škol a o operačních programech.
  3. Společenské setkání s emeritními rektory, bývalými členy ČKR.
  4. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  5. Informace o Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
  6. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  7. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  8. Jednání a hlasování o členství v ČKR nových žadatelů.
  9. Ke koncepci, zabezpečení a realizaci vzdělávání státních úředníků.
  10. Různé. Příprava Usnesení 132. zasedání Pléna ČKR.
  11. Usnesení 132. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  12. Tisková konference.
 • 8. října 2015 Slavnostní zahájení akademického roku 2015/2016 vysokých škol ČR na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

   Program:

  1. Slavnostní nástup představitelů akademické sféry.
  2. Státní hymna České republiky.
  3. Evropská hymna.
  4. Projev ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové.
  5. Projev náměstka místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Arnošta Markse.
  6. Projev předsedy Akademie věd České republiky Jiřího Drahoše.
  7. Projev rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Libora Grubhoffera.
  8. Projev předsedy České konference rektorů Tomáše Zimy.
  9. Projev předsedy Rady vysokých škol Jakuba Fischera.
  10. Projev hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly.
  11. Projev primátora statutárního města České Budějovice Jiřího Svobody.
  12. Hudební vystoupení.
  13. Gaudeamus Igitur.
 • 1. října 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 21. září 2015 Prohlášení Předsednictva České konference rektorů k aktivitám vysokých škol ČR ke zmírnění utrpení uprchlíků.

 • 15. září 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 10. září 2015 138. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Diskuse k závěrům setkání Předsednictva ČKR s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy ve věci návrhu novely zákona o vysokých školách (Praha, MŠMT, 10.9.2015, 15:00-16:00).
  3. Diskuse ke členství nového zástupce ČKR v pracovní skupině EUA „Research Policy“ od začátku roku 2016.
  4. Příprava Slavnostního zahájení akademického roku 2015/2016 vysokých škol ČR (České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 8.10.2015).
  5. Příprava 132. zasedání Pléna ČKR (České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 8.-9.10.2015).
  6. Žádosti o členství v ČKR.
  7. Různé.
 • 1. září 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. srpna 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 10. června 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 4. června 2015 Usnesení 131. zasedání Pléna České konference rektorů. Přerov, 4. června 2015.

 • 4. června 2015 131. zasedání Pléna ČKR v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 131. zasedání Pléna ČKR.
  3. Vstupní informace předsedy Volební komise ČKR k volbám ČKR 2015.
  4. Informace o Vysoké škole logistiky o.p.s.
  5. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  6. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  7. Výsledky vyhodnocení návrhových listů a zahájení voleb ČKR 2015.
  8. Diskuze s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR.
  9. Diskuse s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy o aktuální situaci vysokého školství ČR, zejména o novele zákona o vysokých školách, o financování vysokých škol a o operačních programech.
  10. Tisková konference.
  11. Různé. Příprava Usnesení 131. zasedání Pléna ČKR.
  12. Výsledky voleb ČKR 2015. Usnesení 131. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 4. června 2015 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou a místopředsedou Komory A ČKR.
  2. K problematice jmenování profesorů.
  3. Diskuse k volbám ČKR 2015.
  4. K problematice účasti vysokých škol na vzdělávacích veletrzích.
  5. Informace o aktuálním stavu operačních programů, zejména Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
  6. Informace o stavu projednávání novely zákona o vysokých školách a souvisejících vyhlášek.
  7. Různé.
  8. Závěr.
 • 4. června 2015 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s.
  • Program:
  1. Informace z jednání pracovní skupiny k přípravě nařízení vlády v intencích navrhované novely zákona o vysokých školách.
  2. Informace z jednání Předsednictva ČKR.
  3. Různé.
 • 3.-4. června 2015 137. zasedání Předsednictva ČKR v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Příprava 131. zasedání Pléna ČKR (Přerov, 4.6.2015).
  3. K novele zákona o vysokých školách.
  4. K Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
  5. K financování vysokých škol ČR.
  6. K zahraničním záležitostem ČKR.
  7. K legislativním a organizačním záležitostem ČKR.
  8. Různé.
 • 1. června 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 15. května 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 6. května 2015 Stanovisko České konference rektorů k postupu prezidenta České republiky ve věci jmenování profesorů. Praha, 6. května 2015.

 • 1. května 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 23. dubna 2015 Usnesení 130. zasedání Pléna České konference rektorů. Křtiny, 23. dubna 2015.

 • 23. dubna 2015 130. zasedání Pléna ČKR ve Křtinách péčí Mendelovy univerzity v Brně.
  • Hlavní programové body:
  1. Zahájení 130. zasedání Pléna ČKR předsedou ČKR.
  2. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky o aktuálních problémech vysokého školství ČR, zejména o navrhované novele zákona o vysokých školách.
  3. Tisková konference.
  4. Aktuální informace o Individuálním projektu národním „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ [IPN Metodika].
  5. Informace o Mendelově univerzitě v Brně a komentovaná prohlídka barokního poutního kostela Jména Panny Marie ve Křtinách.
  6. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  7. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  8. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  9. Jednání a hlasování o členství v ČKR nových žadatelů.
  10. K problematice zvyšování profesní úrovně pracovníků univerzitní administrativy.
  11. Informace o výsledcích projektu SPINNET [SPolupráce, INovace, NETworking].
  12. Různé. Příprava Usnesení 130. zasedání Pléna ČKR.
  13. Usnesení 130. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 23. dubna 2015 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR ve Křtinách péčí Mendelovy univerzity v Brně.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou a místopředsedou Komory A ČKR.
  2. Informace o aktuálním stavu operačních programů.
  3. Stav projednávání novely zákona o vysokých školách a souvisejících vyhlášek.
  4. K závěrům zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol konaného 22.4.2015 na MŠMT v Praze.
  5. Informace o Iniciativě pro evropské hodnoty [European Values Initiative – EVI] a její možné spolupráci s vysokými školami ČR.
  6. Různé.
  7. Závěr.
 • 23. dubna 2015 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR ve Křtinách péčí Mendelovy univerzity v Brně.
  • Program:
  1. Informace z jednání pracovních skupin k přípravě nařízení vlády v intencích navrhované novely zákona o vysokých školách.
  2. Informace z Předsednictva ČKR.
  3. Žádost o členství VŠ Škoda-Auto v ČKR.
  4. Různé.
 • 23. dubna 2015 136. zasedání Předsednictva ČKR ve Křtinách péčí Mendelovy univerzity v Brně.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Příprava 130. zasedání Pléna ČKR (Křtiny, Mendelova univerzita v Brně, 23.4.2015).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.
 • 2. dubna 2015 135. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Diskuse ke stavu projednávání návrhu novely zákona o vysokých školách a relevantních vyhlášek.
  3. Diskuse ke stavu projednávání návrhu novely zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.
  4. Nominace tří zástupců ČKR do hlavních panelů pro pilotní ověření IPN Metodika.
  5. Příprava 130. zasedání Pléna ČKR (Křtiny, Mendelova univerzita v Brně, 23.4.2015).
  6. Žádosti o členství v ČKR.
  7. Různé.
 • 1. dubna 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 18. března 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. března 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 19. února 2015 Usnesení 129. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR). Praha, 19. února 2015.

 • 19. února 2015 129. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Praze péčí Vysoké školy ekonomické v Praze.
  • Předběžný program:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 129. zasedání Pléna ČKR.
  3. Problematika vysokého školství ČR z pohledu Českomoravské konfederace odborových svazů.
  4. Výroční zpráva ČKR 2014.
  5. Revize hospodaření ČKR 2014. Rozpočet ČKR 2015.
  6. Jednání a hlasování o členství v ČKR nových žadatelů.
  7. Komentovaná prohlídka areálu VŠE na Žižkově.
  8. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  9. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  10. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky o aktuálních problémech vysokého školství ČR a o výhledech do budoucna.
  11. Tisková konference.
  12. Různé. Příprava Usnesení 129. zasedání Pléna ČKR.
  13. Usnesení 129. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 19. února 2015 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Praze péčí Vysoké školy ekonomické v Praze.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou a místopředsedou Komory A ČKR.
  2. Stav projednávání novely zákona o vysokých školách a souvisejících vyhlášek, zejména návrhu vyhlášky o standardech pro akreditace.
  3. K připomínkám členů ČKR k návrhu 2. dílčí zprávy IPN Metodika.
  4. K problematice zadávání veřejných zakázek.
  5. Různé.
  6. Závěr.
 • 19. února 2015 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Praze péčí Vysoké školy ekonomické v Praze.
  • Program:
  1. Informace ze samostatného jednání Komory SVŠ konané dne 15.1. 2015 na VŠH Praha.
  2. Informace z jednání pracovní skupiny k přípravě vyhlášek MŠMT v intencích navrhované novely zákona o vysokých školách.
  3. Návrhy soukromých vysokých škol do pracovních skupin pro přípravu vyhlášky o oblastech vzdělávání.
  4. Návrh dalšího postupu při projednávání návrhů vyhlášek MŠMT.
  5. Různé.
 • 19. února 2015 134. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Vysoké školy ekonomické v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Příprava připomínek ČKR k návrhu vyhlášky o standardech pro akreditace.
  3. Příprava 129. zasedání Pléna ČKR (Praha, 19.2.2015).
  4. Žádosti o členství v ČKR.
  5. Různé.
 • 4. února 2015 133. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Projednání návrhu Výroční zprávy ČKR 2014.
  3. Příprava 129. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR (Praha, 19.2.2015).
  4. K výsledkům jednání pracovní skupiny o tezích vyhlášek k novele zákona o vysokých školách (Praha, 14.1.2015).
  5. K výsledkům jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol (Praha, 17.12.2014).
  6. Žádosti o členství v ČKR.
  7. Různé.
 • 1. února 2015 Aktuální Adresář ČKR.

 • 15. ledna 2015 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Praze péčí Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.
  • Program:
   Diskuse k legislativnímu procesu novely zákona o vysokých školách a prováděcích předpisů k této novele.
 • 1. ledna 2015 Aktuální Adresář ČKR.


Aktuality roku 2014nahoru

 • 31. prosince 2014 Nabídka pracovního místa ČKR.

  Česká konference rektorů přijme asistentku/asistenta pro pomocnou kancelářskou administrativně-organizační činnost. Jedná se o zástup za mateřskou a následnou rodičovskou dovolenou. Předpokládá se vyšší odborné nebo vysokoškolské-bakalářské vzdělání, znalost angličtiny slovem i písmem a práce s PC. Plat 16 až 18 tisíc Kč měsíčně. Do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky s vlastnoručně psaným životopisem odeslané do 31. ledna 2015 na adresu: Kancelář České konference rektorů, Výběrové řízení, Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno.
 • 16. prosince 2014 Smuteční oznámení o úmrtí prvního předsedy ČKR profesora Zdeňka Kováře. Liberec, 16.12.2014.

 • 14. prosince 2014 Zemřel profesor Zdeněk Kovář, emeritní rektor Technické univerzity v Liberci, první předseda České konference rektorů. Liberec, 14.12.2014.

 • 4. prosince 2014 Usnesení 128. zasedání Pléna České konference rektorů. Brno, 4. prosince 2014.

 • 4. prosince 2014 128. zasedání Pléna ČKR v Brně péčí Masarykovy univerzity.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 128. zasedání Pléna ČKR.
  3. Diskuse s místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace a s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy o aktuálních problémech vědy, výzkumu a vzdělávání na vysokých školách ČR.
  4. Tisková konference.
  5. Diskuse s náměstkyní ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení operačních programů a s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum o operačních programech, o financování vědy a vysokých škol a o prováděcí vyhlášce k novele zákona o vysokých školách.
  6. Jednání a hlasování o členství v ČKR nových žadatelů.
  7. Informace o Masarykově univerzitě.
  8. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  9. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  10. Různé. Příprava Usnesení 128. zasedání Pléna ČKR.
  11. Usnesení 128. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 4. prosince 2014 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Brně péčí Masarykovy univerzity.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou a místopředsedou Komory A ČKR.
  2. Informace o Individuálním projektu národním „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ (IPN Metodika).
  3. Příprava na diskusi s místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace a s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy o aktuálních problémech vědy, výzkumu a vzdělávání na vysokých školách ČR.
  4. Stav projednávání novely zákona o vysokých školách.
  5. K závěrům zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
  6. Poznatky a závěry z mise rektorů do Indie na přelomu října a listopadu 2014.
  7. Různé.
  8. Závěr.
 • 4. prosince 2014 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Brně péčí Masarykovy univerzity.
  • Program:
  1. Informace z jednání Předsednictva ČKR od minulého plenárního zasedání ČKR.
  2. Různé.
 • 4. prosince 2014 132. zasedání Předsednictva ČKR v Brně péčí Masarykovy univerzity.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Diskuse k pracovní náplni případného odborného pracovníka/analytika ČKR.
  3. Příprava 128. zasedání Pléna ČKR (Brno, 4.12.2014).
  4. Žádosti o členství v ČKR.
  5. Různé.
 • 25. listopadu 2014 Aktuální Adresář ČKR.

 • 18. listopadu 2014 131. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Stav projednávání novely zákona o vysokých školách.
  3. K závěrům zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
  4. Příprava 128. zasedání Pléna ČKR (Brno, 4.12.2014).
  5. Žádosti o členství v ČKR.
  6. Různé.
 • 17. listopadu 2014 Česká konference rektorů vzpomíná s vděčností na prezidenta Václava Havla u příležitosti 25. výročí 17. listopadu 1989.

 • 15. listopadu 2014 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. listopadu 2014 Aktuální Adresář ČKR.

 • 21. října 2014 Prohlášení České konference rektorů k 28. říjnu 2014 na Pražském hradě. Praha, 21. října 2014.

 • 29. září 2014 Slavnostní zahájení akademického roku 2014/2015 vysokých škol ČR na Technické univerzitě v Liberci.

   Program:

  1. Slavnostní nástup představitelů akademické sféry.
  2. Státní hymna České republiky.
  3. Evropská hymna.
  4. Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka.
  5. Projev rektora Technické univerzity v Liberci Zdeňka Kůse.
  6. Projev předsedy České konference rektorů Tomáše Zimy.
  7. Projev předsedy Rady vysokých škol Jakuba Fischera.
  8. Projev hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.
  9. Projev primátorky Statutárního města Liberec Martiny Rosenbergové.
  10. Hudební vystoupení.
  11. Gaudeamus Igitur.
 • 29. září 2014 130. zasedání Předsednictva ČKR v Liberci péčí Technické univerzity v Liberci.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Projednání stanoviska ČKR k záměru zřídit nadaci Český vědecko-technologický institut [Czech Institute of Sciences and Technology – CIST].
  3. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy o aktuálních problémech vysokého školství České republiky.
  4. Žádost o členství v ČKR nového rektora Unicorn College, s.r.o.
  5. Různé.
 • 15. září 2014 Aktuální Adresář ČKR.

 • 4. září 2014 Usnesení 127. zasedání Pléna České konference rektorů. Přerov, 4. září 2014.

 • 4. září 2014 127. zasedání Pléna ČKR v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 127. zasedání Pléna ČKR.
  3. Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace o záměru zřídit nadaci Český vědecko-technologický institut [Czech Institute of Sciences and Technology – CIST].
  4. Diskuse k institucionalizaci ČKR.
  5. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy o aktuální situaci vysokého školství ČR a o připravované novele zákona o vysokých školách.
  6. Tisková konference.
  7. Informace o Vysoké škole logistiky o.p.s.
  8. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  9. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  10. Jednání a případné hlasování o členství v ČKR nových žadatelů.
  11. Různé. Příprava Usnesení 127. zasedání Pléna ČKR.
  12. Usnesení 127. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 4. září 2014 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou a místopředsedou Komory A ČKR.
  2. Problematika institucionalizace ČKR.
  3. Vývoj projednávání navrhované novely zákona o vysokých školách.
  4. Problematika doplnění kvalifikace neaprobovaných pedagogů.
  5. Problematika programu EPSILON Technologické agentury ČR.
  6. Různé.
  7. Závěr.
 • 4. září 2014 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s.
  • Program:
  1. Informace ze samostatného jednání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR konaného dne 28.8.2014 na VŠFS Praha.
  2. Diskuse a úprava připomínek k navrhované novele zákona o vysokých školách přijatých na samostatném jednání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR dne 28.8.2014.
  3. Problematika institucionalizace ČKR.
  4. Různé.
 • 3. září 2014 129. zasedání Předsednictva ČKR v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Stav projednávání novely zákona o vysokých školách.
  3. Právní postavení ČKR.
  4. Financování vědy a výzkumných center.
  5. Problematika doplnění kvalifikace neaprobovaných pedagogů.
  6. Problematika programu EPSILON Technologické agentury ČR.
  7. Příprava 127. zasedání Pléna ČKR (Přerov, 4.9.2014).
  8. Žádosti o členství v ČKR.
  9. Různé.
 • 1. září 2014 Aktuální Adresář ČKR.

 • 25. července 2014 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. července 2014 Aktuální Adresář ČKR.

 • 5. června 2014 Usnesení 126. zasedání Pléna České konference rektorů. České Budějovice, 5. června 2014.

 • 5. června 2014 126. zasedání Pléna ČKR v Českých Budějovicích péčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 126. zasedání Pléna ČKR.
  3. Diskuse s místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace o vědní politice ČR.
  4. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky k navrhované novele zákona o vysokých školách a k evropským strukturálním fondům.
  5. Tisková konference.
  6. Informace o Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
  7. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  8. Zprávy předsedů Komor ČKR.
  9. Hlasování o členství v ČKR nových žadatelů.
  10. Různé. Příprava Usnesení 126. zasedání Pléna ČKR.
  11. Usnesení 126. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 5. června 2014 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Českých Budějovicích péčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
  • Program:
  1. Informace z projednávání návrhu novely zákona o vysokých školách.
  2. Informace o jednání s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum.
  3. Informace z jednání Předsednictva ČKR.
  4. Různé.
 • 5. června 2014 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Českých Budějovicích péčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou Komory A ČKR.
  2. Rozhodnutí o počtu místopředsedů Komory A ČKR, kteří se budou volit v tajných volbách.
  3. Instrukce k tajným volbám Komory A ČKR.
  4. Statistická problematika týkající se vysokého školství a vědy v ČR.
  5. Diskuse k navrhované novele zákona o vysokých školách.
  6. Diskuse k ostatním bodům programu 126. zasedání Pléna ČKR.
  7. Různé.
  8. Závěr.
 • 5. června 2014 128. zasedání Předsednictva ČKR v Českých Budějovicích péčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Příprava 126. zasedání Pléna ČKR (České Budějovice, 5.6.2014).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.
 • 10. dubna 2014 Usnesení 125. zasedání Pléna České konference rektorů. Zlín, 10. dubna 2014.

 • 10. dubna 2014 125. zasedání Pléna ČKR ve Zlíně péčí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Informace o Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
  3. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  4. Informace předsedů Komor ČKR o závěrech zasedání jednotlivých Komor ČKR.
  5. Připomínky ČKR k novele zákona o vysokých školách.
  6. Připomínky ČKR k novele zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
  7. Návrh Předsednictva ČKR na změnu Statutu ČKR v části týkající se členství v ČKR.
  8. Služby poskytované e-infrastrukturou CESNET pro vědu, výzkum a vzdělávání.
  9. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy o aktuální situaci vysokého školství ČR.
  10. Různé. Příprava Usnesení 125. zasedání Pléna ČKR.
  11. Usnesení 125. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  12. Tisková konference.
 • 10. dubna 2014 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR ve Zlíně péčí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou ČKR.
  2. Volby předsedy a místopředsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
  3. Diskuse k programovým bodům 125. zasedání Pléna ČKR (Zlín, 10.4.2014).
  4. Různé.
 • 10. dubna 2014 127. zasedání Předsednictva ČKR ve Zlíně péčí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Připomínky ČKR k návrhu novely zákona o vysokých školách.
  3. Připomínky ČKR k návrhu novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
  4. Příprava 125. zasedání Pléna ČKR (Zlín, 10.4.2014).
  5. Diskuse k problematice případné právní subjektivity ČKR.
  6. Diskuse k situaci v Grantové agentuře ČR.
  7. Žádosti o členství v ČKR.
  8. Různé.
 • 1. dubna 2014 Aktuální Adresář ČKR.

 • 20. března 2014 Stanovisko Předsednictva ČKR k situaci kolem Grantové agentury ČR. Praha, 20. března 2014.

 • 21. února 2014 Usnesení 124. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR). Střítež u Jihlavy, 21. února 2014.

 • 20. února 2014 Aktuální Adresář ČKR.

 • 20.-21. února 2014 124. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) ve Stříteži u Jihlavy péčí Vysoké školy polytechnické Jihlava.
  • Program:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Doplňující volby ČKR na místo předsedy ČKR – instrukce k návrhové části.
  3. Informace o Vysoké škole polytechnické Jihlava.
  4. Zprávy místopředsedů a tajemnice ČKR.
  5. Diskuse o budoucí práci ČKR s kandidáty na předsedu ČKR.
  6. Doplňující volby ČKR na místo předsedy ČKR.
  7. Revize hospodaření ČKR 2013. Rozpočet ČKR 2014.
  8. Výroční zpráva ČKR 2013.
  9. Výsledky doplňujících voleb ČKR na místo předsedy ČKR.
  10. Společenské setkání s emeritními rektory, bývalými členy ČKR.
  11. Vystoupení místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA.
  12. Diskuse k vystoupení místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace.
  13. Vystoupení hostů:
   Jan Zikl, 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
   Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., předseda Rady vysokých škol
   Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., předsedkyně Akreditační komise
   Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd ČR
   Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., místopředseda Grantové agentury ČR
   Ing. Miroslav Janeček, CSc., místopředseda Technologické agentury ČR
  14. Diskuse k vystoupením hostů.
  15. Různé. Usnesení 124. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  16. Tisková konference.
 • 18. února 2014 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. února 2014 Aktuální Adresář ČKR.

 • 30. ledna 2014 Zemřel profesor Milan Jelínek, emeritní rektor Masarykovy univerzity, první předseda Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol. Brno, 30.1.2014.

 • 22. ledna 2014 Stanovisko Předsednictva ČKR ke změnám ve jmenování profesorů po setkání s prezidentem ČR. Praha, 22. ledna 2014.

 • 8. ledna 2014 Usnesení Předsednictva ČKR ke změnám ve jmenování profesorů. Praha, 8. ledna 2014.

 • 1. ledna 2014 Aktuální Adresář ČKR.


Aktuality roku 2013nahoru

 • 5. prosince 2013 Usnesení 123. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 5. prosince 2013.

 • 5. prosince 2013 123. zasedání Pléna ČKR v Praze péčí Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Informace o Vysoké škole obchodní v Praze, o.p.s.
  3. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  4. Informace předsedů Komor ČKR o závěrech zasedání jednotlivých Komor ČKR.
  5. K problematice souběhu akademických a politických funkcí.
  6. Zřízení Národního centra pro podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb.
  7. K rozpočtu veřejných vysokých škol ČR 2014.
  8. K problematice Operačních programů EU ve vztahu k vysokým školám ČR.
  9. Diskuse s pozvanými hosty z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z Ministerstva zahraničních věcí nejen o aktuální situaci vysokého školství ČR.
  10. Různé. Příprava Usnesení 123. zasedání Pléna ČKR.
  11. Usnesení 123. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  12. Tisková konference.
 • 5. prosince 2013 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Praze péčí Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.
  • Program:
  1. Žádost o členství v ČKR Vysoké školy Karla Engliše v Brně.
  2. Žádost o členství v ČKR Vysoké školy zdravotnické v Praze.
  3. Žádost o členství v ČKR Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně.
  4. Diskuse k problematice přijímání nových členů ČKR.
  5. Diskuse k přijímání usnesení v ČKR.
  6. Informace z Předsednictva ČKR.
  7. Různé.
 • 5. prosince 2013 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Praze péčí Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.
  • Program:
  1. Zahájení zasedání předsedou a místopředsedou Komory A ČKR.
  2. K problematice financování veřejných vysokých škol v kontextu nadcházejícího zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol (Praha, 17.12.2013), zejména k otázce váhy nezaměstnanosti zahrnuté do algoritmu.
  3. K problematice přijímání nových členů ČKR.
  4. Různé.
 • 5. prosince 2013 124. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Příprava 123. zasedání Pléna ČKR (Praha, 5.12.2013).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.
 • 25. října 2013 Usnesení Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Praha, 25. října 2013.

 • 12. září 2013 Usnesení Předsednictva ČKR k personální změně ve Skupině pro řízení operačních programů MŠMT. Praha, 12. září 2013.

 • 9. září 2013 Aktuální Adresář ČKR.

 • 5. září 2013 Usnesení 122. zasedání Pléna České konference rektorů. Ostrava, 5. září 2013.

 • 5. září 2013 122. zasedání Pléna ČKR v Ostravě péčí VŠB – Technické univerzity Ostrava.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Informace o VŠB – Technické univerzitě Ostrava.
  3. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  4. Informace předsedů Komor ČKR o závěrech zasedání jednotlivých Komor ČKR.
  5. K návrhu novely zákona o vysokých školách týkajícímu se jmenování profesorů.
  6. K problematice Evropských strukturálních fondů.
  7. K vyhlášce o rozpočtové odpovědnosti.
  8. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstkem pro řízení operačních programů o aktuální problematice vysokého školství ČR.
  9. Různé. Příprava Usnesení 122. zasedání Pléna ČKR.
  10. Usnesení 122. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  11. Tisková konference.
 • 5. září 2013 123. zasedání Předsednictva ČKR v Ostravě péčí VŠB – Technické univerzity Ostrava.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Příprava 122. zasedání Pléna ČKR (Ostrava, 5.9.2013).
  3. Různé.
 • 29. srpna 2013 122. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Příprava a schválení programu 122. zasedání Pléna ČKR (Ostrava, 5.9.2013).
  3. Příprava a schválení konečné podoby změny Statutu ČKR obsahově schválené Plénem ČKR na jeho 121. zasedání (Olomouc, 6.6.2013).
  4. Diskuse ke stylu práce Předsednictva ČKR.
  5. Žádosti o členství v ČKR.
  6. Různé.
 • 1. srpna 2013 Nově zvolené Předsednictvo ČKR zahajuje svoji činnost.

 • 1. srpna 2013 Aktuální Adresář ČKR.

 • 15. července 2013 Aktuální Adresář ČKR.

 • 6. června 2013 Usnesení 121. zasedání Pléna České konference rektorů. Olomouc, 6. června 2013.

 • 6. června 2013 121. zasedání Pléna ČKR v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Hlavní programové body:
  1. Návrh Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR na změnu Statutu ČKR.
  2. Vstupní informace předsedy Volební komise ČKR k Volbám ČKR 2013.
  3. Informace o Univerzitě Palackého v Olomouci.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  5. Rozprava o dosavadní činnosti ČKR podle oblastí spravovaných jednotlivými místopředsedy ČKR s konkrétními náměty pro další období.
  6. Výsledky vyhodnocení návrhových listů a zahájení voleb ČKR 2013.
  7. Diskuse s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR.
  8. Rozpočet veřejných vysokých škol ČR 2013 a 2014.
  9. Novela zákona o vysokých školách – informace o průběhu a výsledcích jednání.
  10. K metodice hodnocení výsledků a k financování výzkumu a vývoje.
  11. Různé. Příprava Usnesení 121. zasedání Pléna ČKR.
  12. Výsledky voleb ČKR 2013. Usnesení 121. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  13. Tisková konference.
 • 6. června 2013 121. zasedání Předsednictva ČKR v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. K návrhu Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR na změnu Statutu ČKR.
  3. Příprava 121. zasedání Pléna ČKR (Olomouc, 6.6.2013).
  4. Různé.
 • 1. června 2013 Aktuální Adresář ČKR.

 • 15. května 2013 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. května 2013 Aktuální Adresář ČKR.

 • 19. dubna 2013 Usnesení Společného zasedání Pléna Slovenské rektorské konference a Pléna České konference rektorů. Brno, 18.-19. dubna 2013.

 • 18. dubna 2013 Usnesení 120. zasedání Pléna České konference rektorů. Brno, 18. dubna 2013.

 • 18.-19. dubna 2013 Společné zasedání Pléna Slovenské rektorské konference a Pléna České konference rektorů v Brně péčí Vysokého učení technického v Brně.
  • Hlavní programové body:
  1. Vstupní slovo předsedy ČKR a předsedy SRK.
  2. Společenské setkání s volnými diskusemi.
  3. Informace o Vysokém učení technickém v Brně.
  4. Zákon o vysokých školách v SR a v ČR.
  5. Výzkum a vývoj v SR a v ČR.
  6. Rozpočet vysokých škol ČR a SR.
  7. Budoucí spolupráce ČKR a SRK.
  8. Diskuse. Závěry.
  9. Tisková konference.
 • 18. dubna 2013 120. zasedání Pléna ČKR v Brně péčí Vysokého učení technického v Brně.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Informace předsedů Komor ČKR o závěrech zasedání jednotlivých Komor ČKR.
  4. K novele zákona o vysokých školách.
  5. K Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů pro roky 2013-2015.
  6. K rozpočtu na výzkum a vývoj.
  7. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstkem pro výzkum a vysoké školství k aktuální problematice vysokého školství ČR.
  8. Různé. Příprava Usnesení 120. zasedání Pléna ČKR.
  9. Usnesení 120. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 18. dubna 2013 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Brně péčí Vysokého učení technického v Brně.
  • Program:
  1. Návrh na úpravu hlasování v ČKR.
  2. Informace z projednávání návrhu novely zákona o vysokých školách.
  3. Různé.
 • 18. dubna 2013 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Brně péčí Vysokého učení technického v Brně.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou a místopředsedou Komory A ČKR.
  2. K novele zákona o vysokých školách.
  3. K Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů pro roky 2013-2015.
  4. K rozpočtu na výzkum a vývoj.
  5. Závěry zasedání.
 • 18. dubna 2013 120. zasedání Předsednictva ČKR v Brně péčí Vysokého učení technického v Brně.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Příprava 120. zasedání Pléna ČKR (VUT, Brno, 18.4.2013).
  3. Příprava Společného zasedání Pléna SRK a Pléna ČKR (VUT, Brno, 18.-19.4.2013).
  4. Žádosti o členství v ČKR.
  5. Různé.
 • 15. března 2013 Aktuální Adresář ČKR.

 • 15. února 2013 Aktuální Adresář ČKR.

 • 15. února 2013 Usnesení 119. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR). Praha, 14.-15. února 2013.

 • 14.-15. února 2013 119. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Praze péčí Českého vysokého učení technického v Praze.
  • Předběžný program:
  1. Informace o Českém vysokém učení technickém v Praze.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Revize hospodaření ČKR 2012. Rozpočet ČKR 2013.
  4. Výroční zpráva ČKR 2012.
  5. Připomenutí 20. výročí založení ČKR.
  6. Společenské setkání s emeritními rektory, bývalými členy ČKR, a s tuzemskými i zahraničními hosty u příležitosti 20. výročí založení ČKR (28. ledna 1993). Součástí společenského setkání je krátké hudební vystoupení a večeře.
  7. Vystoupení ministra školství, mládeže a tělovýchovy Prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M.
  8. Diskuse k vystoupení ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
  9. Vystoupení hostů:
   Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., předseda Rady vysokých škol,
   Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., předsedkyně Akreditační komise,
   Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd ČR,
   Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., předseda Učené společnosti ČR,
   Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., předseda Grantové agentury ČR,
   Ing. Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR.
  10. Diskuse k vystoupením hostů.
  11. Různé. Příprava Usnesení 119. zasedání Pléna ČKR.
  12. Usnesení 119. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  13. Tisková konference.
 • 14. února 2013 119. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Českého vysokého učení technického v Praze.
  • Program:
  1. Informace předsedy ČKR.
  2. Příprava 119. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR  (ČVUT, Praha, 14.-15.2.2013).
  3. Příprava na setkání se zahraničními hosty Výročního shromáždění ČKR spojené s obědem (ČVUT, Praha, 14.2.2013, 12:30-14:00).
  4. Žádosti o členství v ČKR.
  5. Různé.
 • 1. února 2013 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. ledna 2013 Aktuální Adresář ČKR.


Aktuality roku 2012nahoru

 • 6. prosince 2012 Usnesení 118. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 6. prosince 2012.

 • 6. prosince 2012 118. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
  • Program:
  1. K závěrům 118. zasedání Pléna ČKR.
  2. Zahraniční záležitosti ČKR – nominace stálého zástupce ČKR v Radě Evropské univerzitní asociace (EUA Council).
  3. K jednotlivostem programu 119. zasedání Pléna ČKR, Výročního zasedání ČKR, které se koná u příležitosti 20. výročí založení ČKR (28.1.1993).
  4. Různé.
 • 6. prosince 2012 118. zasedání Pléna ČKR v Praze péčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. K návrhu novely zákona o vysokých školách.
  4. K rozpočtu vysokých škol ČR v roce 2013.
  5. K metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2013.
  6. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstkem pro výzkum a vysoké školství o návrhu novely zákona o vysokých školách a o aktuální situaci vysokého školství ČR.
  7. Různé. Usnesení 118. zasedání Pléna ČKR.
  8. Tisková konference.
 • 6. prosince 2012 Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Praze péčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
  • Program:
  1. Postup a forma projednávání navrhovaných změn pro novelizaci zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ze strany MŠMT.
  2. Hlasování za Komoru B ČKR na 118. zasedání Pléna ČKR.
  3. Různé.
 • 3. prosince 2012 117. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy v Praze.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. K problematice postupu vysokých škol při poskytování údajů podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  3. Příprava 118. zasedání Pléna ČKR (Praha, 6.12.2012).
  4. Příprava Výročního shromáždění ČKR (Praha, 14.-15.2.2013).
  5. Nominace stálého zástupce ČKR v Radě EUA (EUA Council).
  6. Žádosti o členství v ČKR.
  7. Různé.
 • 1. prosince 2012 Aktuální Adresář ČKR.

 • 21. listopadu 2012 Stanovisko Předsednictva ČKR k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích. Praha, 21. listopadu 2012.

 • 16. listopadu 2012 Usnesení Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Praha, 16. listopadu 2012.

 • 16. listopadu 2012 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy v Praze.
  • Program:
  1. Zahájení zasedání.
  2. Podrobné představení materiálu náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství T. Hrudy „Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách“.
  3. Závěr zasedání.
 • 1. listopadu 2012 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. října 2012 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Praze péčí České zemědělské univerzity v Praze.
  • Program:
  1. Zahájení předsedou a místopředsedou Komory A.
  2. Úvod k problematice výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
  3. Metodika hodnocení výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
  4. Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
  5. Diskuse k problematice výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
  6. Závěry zasedání Komory A.
 • 1. října 2012 Slavnostní zahájení akademického roku 2012/2013 vysokých škol ČR na České zemědělské univerzitě v Praze.

   Hosty Slavnostního zahájení akademického roku 2012/2013 vysokých škol ČR jsou mj. předseda Vlády ČR Petr Nečas a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala.

   Program:


  1. Slavnostní nástup představitelů akademické sféry a čestných hostů.
  2. Státní hymna České republiky.
  3. Úvodní projev rektora hostitelské univerzity Jiřího Balíka.
  4. Projev předsedy Vlády České republiky Petra Nečase.
  5. Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy.
  6. Projev předsedy České konference rektorů Václava Hampla.
  7. Projev předsedy Rady vysokých škol Jakuba Fischera.
  8. Projev primátora hlavního města Prahy Bohuslavy Svobody.
  9. Vystoupení Vlachova kvarteta Praha.
  10. Gaudeamus igitur.
 • 1. října 2012 Setkání Předsednictva ČKR s předsedou Vlády ČR na České zemědělské univerzitě v Praze.

  Setkání Předsednictva ČKR s předsedou Vlády ČR RNDr. Petrem Nečasem se uskuteční při příležitosti Slavnostního zahájení akademického roku 2012/2013 vysokých škol ČR na České zemědělské univerzitě v Praze. Předmětem jednání bude aktuální situace vysokého školství ČR.
 • 1. října 2012 Aktuální Adresář ČKR.

 • 6. září 2012 Usnesení 117. zasedání Pléna České konference rektorů. České Budějovice, 6. září 2012.

 • 6. září 2012 117. zasedání Pléna ČKR v Českých Budějovicích péčí Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích a o Vysoké škole evropských a regionálních studií, o.p.s.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. K rozpočtu vysokých škol ČR 2013.
  4. Výsledky jednání Pracovní skupiny ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů.
  5. Aktuální informace o individuálním projektu národním „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání [KVALITA]“.
  6. Diskuse k reformě vysokého školství ČR s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.
  7. Výsledky jednání Pracovní skupiny ČKR pro přípravu zákona o cizinecké politice.
  8. Různé. Usnesení 117. zasedání Pléna ČKR.
  9. Tisková konference.
 • 6. září 2012 116. zasedání Předsednictva ČKR v Českých Budějovicích péčí Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava 117. zasedání Pléna ČKR (České Budějovice, 6.9.2012).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.
 • 1. září 2012 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. srpna 2012 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. července 2012 Aktuální Adresář ČKR.

 • 7. června 2012 Usnesení 116. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 7. června 2012.

 • 7. června 2012 116. zasedání Pléna ČKR v Praze péčí Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Vysoké škole hotelové v Praze 8, spol. s r.o.
  2. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstkem pro výzkum a vysoké školství o aktuální situaci vysokého školství ČR.
  3. Informace náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení operačních programů EU o stavu implementace operačních programů EU a o přípravě budoucího kohezního období.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR (včetně informace o dosavadních výsledcích jednání Pracovní skupiny ČKR pro přípravu zákona o cizinecké politice).
  5. Různé. Usnesení 116. zasedání Pléna ČKR.
  6. Tisková konference.
 • 7. června 2012 115. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy v Praze.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava 116. zasedání Pléna ČKR (Praha, 7.6.2012).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.
 • 1. června 2012 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. května 2012 Aktuální Adresář ČKR.

 • 12. dubna 2012 Usnesení 115. zasedání Pléna České konference rektorů. Jihlava, 12. dubna 2012.

 • 12. dubna 2012 115. zasedání Pléna ČKR v Jihlavě péčí Vysoké školy polytechnické Jihlava.
  • Hlavní programové body:
  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Informace o Vysoké škole polytechnické Jihlava.
  3. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  4. Diskuse s ředitelem Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra o problematice spojené se studiem zahraničních studentů na vysokých školách ČR.
  5. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstkem pro výzkum a vysoké školství o aktuální situaci vysokého školství ČR.
  6. Informace náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení operačních programů EU o stavu implementace operačních programů EU a o přípravě budoucího kohezního období.
  7. Dosavadní výsledky jednání Pracovní skupiny ČKR pro problematiku neuniverzitních vysokých škol.
  8. Různé. Usnesení.
  9. Tisková konference.
 • 12. dubna 2012 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Jihlavě péčí Vysoké školy polytechnické Jihlava.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy a místopředsedy Komory A.
  2. Doplňující volby do Reprezentativní komise MŠMT pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
  3. K rozpočtovým záležitostem veřejných vysokých škol.
  4. K věcným záměrům zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům.
  5. K záležitostem týkajícím se VaV – rozpočet na VaV, Metodika, aj.
  6. Ke Strukturálním fondům EU.
  7. Příprava nominací ČKR na nové členy Výkonného výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board) pro funkční období 2013-2017.
  8. Různé.
 • 12. dubna 2012 114. zasedání Předsednictva ČKR v Jihlavě péčí Vysoké školy polytechnické Jihlava.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava 115. zasedání Pléna ČKR (Jihlava, 12.4.2012).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Příprava nominací ČKR na nové členy Výkonného výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board) pro funkční období 2013-2017.
  5. Různé.
 • 1. dubna 2012 Aktuální Adresář ČKR.

 • 29. března 2012 Usnesení Předsednictva České konference rektorů. Praha, 29. března 2012.

 • 9. března 2012 Usnesení Předsednictva České konference rektorů. Praha, 9. března 2012.

 • 17. února 2012 Usnesení 114. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR). Praha, 16.-17. února 2012.

 • 16.-17. února 2012 114. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Praze péčí Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Doplňující volby ČKR – instrukce k návrhové části.
  2. Informace o Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
  3. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  4. Diskuse k aktuální situaci vysokého školství ČR s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a jeho náměstkem pro výzkum a vysoké školství.
  5. Doplňující volby ČKR.
  6. Revize hospodaření ČKR 2011. Rozpočet ČKR 2012.
  7. Výroční zpráva ČKR 2011.
  8. Společenské setkání s emeritními rektory, bývalými členy ČKR.
  9. Vystoupení předsedy Vlády ČR RNDr. Petra Nečase.
  10. Diskuse k vystoupení předsedy Vlády ČR.
  11. Vystoupení hostů:
   Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
   Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., hlavní vědecký poradce předsedy Vlády ČR,
   Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
   Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., předseda Rady vysokých škol,
   Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd ČR,
   Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., předseda Učené společnosti ČR,
   Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., předsedkyně Akreditační komise,
   Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., předseda Grantové agentury ČR,
   Ing. Miroslav Janeček, CSc., místopředseda Technologické agentury ČR.
  12. Diskuse k vystoupením hostů.
  13. Různé. Usnesení 114. zasedání Pléna ČKR.
  14. Tisková konference.
 • 16. února 2012 113. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Problematika věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům.
  3. Příprava Výročního shromáždění ČKR (Praha, 16.-17.2.2012).
  4. Různé.
 • 16. února 2012 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. února 2012 Usnesení Předsednictva České konference rektorů. Praha, 1. února 2012.

 • 1. února 2012 112. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy v Praze.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Problematika věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům.
  3. Příprava doporučení ČKR ke jmenování nového člena Akreditační komise (odborná oblast matematika a informatika).
  4. Různé.
 • 1. února 2012 Aktuální Adresář ČKR.

 • 23. ledna 2012 Usnesení Předsednictva České konference rektorů. Praha, 23. ledna 2012.

 • 13. ledna 2012 111. zasedání Předsednictva ČKR v Průhonicích péčí Univerzity Karlovy v Praze.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. K problematice věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům.
  3. Příprava Výročního shromáždění ČKR (Praha, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., 16.-17.2.2012).
  4. K žádosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy o doporučení ČKR ke jmenování nového člena Akreditační komise (odborná oblast matematika a informatika).
  5. K žádosti náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství o vyjádření názoru ČKR na přistoupení ČR k Evropskému univerzitnímu institutu.
  6. Žádost rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze o členství v ČKR.
  7. Různé.
 • 4. ledna 2012 Nekrolog Literární akademie (Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého), s.r.o., k úmrtí Josefa Škvoreckého.

 • 1. ledna 2012 Aktuální Adresář ČKR.


Aktuality roku 2011nahoru

 • 22. prosince 2011 Prezident Václav Havel ve Fotogalerii České konference rektorů.

 • 22. prosince 2011 Univerzita Karlova v Praze uctí památku Václava Havla na vzpomínkovém shromáždění.

 • 18. prosince 2011 Vyjádření čtyř rektorů Univerzity Karlovy v Praze k úmrtí pana prezidenta Václava Havla.

 • 18. prosince 2011 Zemřel Václav Havel, první prezident České republiky.

 • 1. prosince 2011 Usnesení 113. zasedání Pléna České konference rektorů. Hradec Králové, 1. prosince 2011.

 • 1. prosince 2011 Stanovisko České konference rektorů k „Věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům". Hradec Králové, 1. prosince 2011.

 • 1. prosince 2011 Stanovisko a připomínky České konference rektorů k „Věcnému záměru zákona o vysokých školách“. Hradec Králové, 1. prosince 2011.

 • 1. prosince 2011 113. zasedání Pléna ČKR v Hradci Králové péčí Univerzity Hradec Králové.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Univerzitě Hradec Králové.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. K přípravě věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům.
  4. K rozpočtu vysokých škol ČR 2012.
  5. Role MŠMT při řešení projektů operačních programů VK a VaVpI na vysokých školách ČR – návrh zprávy ČKR.
  6. Vystoupení vrchního ředitele Sekce řízení operačních programů EU k roli MŠMT při řešení projektů operačních programů VK a VaVpI na vysokých školách ČR.
  7. Informace předsedy RVŠ o stanovisku RVŠ k přípravě věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům.
  8. Zpráva Pracovní skupiny ČKR pro problematiku neuniverzitních vysokých škol.
  9. Různé. Usnesení 113. zasedání Pléna ČKR.
  10. Tisková konference.
 • 1. prosince 2011 110. zasedání Předsednictva ČKR v Hradci Králové péčí Univerzity Hradec Králové.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava návrhu připomínek ČKR k věcnému záměru zákona o vysokých školách a k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům.
  3. Příprava 113. zasedání Pléna ČKR (Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, 1.12.2011).
  4. Příprava programu Výročního shromáždění ČKR (Praha, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., 16.-17.2.2012).
  5. Různé.
 • 1. prosince 2011 Aktuální Adresář ČKR.

 • 16. listopadu 2011 Prohlášení Předsednictva České konference rektorů. Praha, 16. listopadu 2011.

 • 15. listopadu 2011 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. listopadu 2011 Aktuální Adresář ČKR.

 • 3. října 2011 Usnesení 109. zasedání Předsednictva České konference rektorů (mimořádné). Opava, 3. října 2011.

 • 3. října 2011 Projev předsedy ČKR na Slavnostním zahájení akademického roku 2011/2012 vysokých škol ČR na Slezské univerzitě v Opavě.

 • 3. října 2011 Slavnostní zahájení akademického roku 2011/2012 vysokých škol ČR na Slezské univerzitě v Opavě.

   Hosty Slavnostního zahájení akademického roku 2011/2012 vysokých škol ČR jsou mj. předseda Vlády ČR Petr Nečas a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš.

   Program:


  1. Slavnostní fanfáry.
  2. Nástup představitelů akademického života a čestných hostů.
  3. Státní hymna České republiky.
  4. Úvodní projev rektora hostitelské univerzity Rudolfa Žáčka.
  5. Projev předsedy Vlády České republiky Petra Nečase.
  6. Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše.
  7. Projev předsedy České konference rektorů Václava Hampla.
  8. Projev předsedy Rady vysokých škol Vladimíra Haasze.
  9. Projev primátora Statutárního města Opava Zdeňka Jiráska.
  10. Vystoupení Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity v Opavě.
  11. Gaudeamus igitur.
 • 8. září 2011 Usnesení 112. zasedání Pléna České konference rektorů. České Budějovice, 8. září 2011.

 • 8. září 2011 112. zasedání Pléna ČKR v Českých Budějovicích péčí Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
  2. Vystoupení náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství k aktuální problematice vysokého školství ČR.
  3. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  4. Paralelní zasedání obou komor ČKR.
  5. Problematika neuniverzitních vysokých škol ČR.
  6. Rozpočet vysokých škol ČR 2012.
  7. Příprava věcného záměru zákona o vysokých školách.
  8. Různé. Usnesení 112. zasedání Pléna ČKR.
  9. Tisková konference.
 • 8. září 2011 108. zasedání Předsednictva ČKR v Českých Budějovicích péčí Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava 112. zasedání Pléna ČKR (České Budějovice, 8.9.2011).
  3. Diskuse s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství.
  4. Žádosti o členství v ČKR.
  5. Různé.
 • 2. září 2011 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. září 2011 Aktuální Adresář ČKR.

 • 11. srpna 2011 107. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy v Praze.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Přiřazení resortů jednotlivým místopředsedům ČKR podle Statutu ČKR.
  3. Nominace zástupce ČKR do Rady EUA (EUA Council).
  4. Zastoupení ČKR v Reprezentativní komisi pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
  5. Příprava programu 112. zasedání Pléna ČKR (České Budějovice, 8.9.2011).
  6. Různé.
 • 1. srpna 2011 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. července 2011 Aktuální Adresář ČKR.

 • 10. června 2011 Výsledek Voleb ČKR 2011.

   Od 1. srpna 2011 bude pracovat Předsednictvo ČKR v tomto složení (funkční období 1.8.2011-31.7.2013):

   Předseda:
   Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

   Místopředsedové:
   JUDr. Ivan Barančík, rektor Vysoké školy logistiky o.p.s.
   Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr.h.c., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
   Doc. Ing. Josef Koubek, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
   Doc. Ivo Mathé, rektor Akademie múzických umění v Praze
   Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

   O výše uvedeném složení Předsednictva ČKR rozhodlo Plénum ČKR v tajných volbách na svém 111. zasedání, které se konalo ve dnech 9.-10. června 2011 v Přerově. O rozdělení konkrétních místopředsednických funkcí, jak jsou uvedeny ve Statutu ČKR, bude rozhodnuto později.
 • 10. června 2011 Usnesení 111. zasedání Pléna České konference rektorů. Přerov, 10. června 2011.

 • 9.-10. června 2011 111. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR) v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Vysoké škole logistiky o.p.s.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Kvalita vysokých škol ČR – k materiálu ČKR.
  4. K věcnému záměru zákona o VŠ.
  5. Diskuse k budoucímu stylu práce České konference rektorů.
  6. Představení programu reformních kroků připravovaných MŠMT.
  7. Rozprava o dosavadní činnosti ČKR podle oblastí spravovaných jednotlivými místopředsedy s konkrétními náměty pro další období.
  8. Diskuse s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR.
  9. Volby předsedy a místopředsedů ČKR pro funkční období 1.8.2011-31.7.2013.
  10. Rozpočet vysokých škol ČR 2012.
  11. Výsledky voleb ČKR 2011. Usnesení 111. zasedání Pléna ČKR.
  12. Tisková konference.
  13. Společné zasedání dosavadního a nově zvoleného Předsednictva ČKR.
 • 9. června 2011 106. zasedání Předsednictva ČKR v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava 111. zasedání Pléna ČKR (Přerov, Vysoká škola logistiky o.p.s., 9.-10.6.2011).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.
 • 1. června 2011 Aktuální Adresář ČKR.

 • 27. května 2011 Stanovisko Předsednictva ČKR k dopisu předsedy Akademie věd ČR členům Vlády ČR ze dne 16.5.2011.

 • 1. května 2011 Aktuální Adresář ČKR.

 • 7.-8. dubna 2011 Společné zasedání Pléna ČKR a Pléna SRK v Bratislavě péčí SRK a Ekonomickej Univerzity v Bratislave.
  • Hlavní programové body:
  1. Přivítání a vstupní slovo předsedů konferencí rektorů (představení členů KR).
  2. Postavení a financování vysokých škol v SR a ČR.
  3. Výzkum a vývoj v SR a ČR.
  4. Legislativní změny v SR a ČR.
  5. Budoucí spolupráce SRK a ČKR.
  6. Diskuse a závěry.
  7. Tisková konference.
 • 7. dubna 2011 Usnesení 110. zasedání Pléna České konference rektorů. Olomouc, 7. dubna 2011.

 • 7. dubna 2011 110. zasedání Pléna ČKR v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Univerzitě Palackého v Olomouci.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Kvalita vysokých škol ČR – materiál ČKR.
  4. Věcný záměr zákona o vysokých školách – materiál MŠMT.
  5. Rozpočet vysokých škol ČR 2011 a 2012.
  6. Aktuální informace z MŠMT týkající se vysokého školství ČR.
  7. Různé. Usnesení 110. zasedání Pléna ČKR.
  8. Tisková konference.
 • 7. dubna 2011 105. zasedání Předsednictva ČKR v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava 110. zasedání Pléna ČKR (Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 7.4.2011).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.
 • 2. března 2011 Stanovisko Předsednictva ČKR k usnesení Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 25. února 2011.

 • 1. března 2011 Aktuální Adresář ČKR.

 • 18. února 2011 Usnesení 109. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR). Plzeň, 17.-18. února 2011.

 • 18. února 2011 Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni.
  • Program:
  1. Zahájení zasedání a uvítání hostů z MŠMT.
  2. Informace z MŠMT.
  3. Diskuse k informacím z MŠMT.
  4. Různé.
  5. Závěrečná diskuse.
  6. Ukončení zasedání.
 • 17.-18. února 2011 109. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Západočeské univerzitě v Plzni.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Revize hospodaření ČKR 2010. Rozpočet ČKR 2011.
  4. Výroční zpráva ČKR 2010.
  5. Výzkum názorů na vysoké školství ČR.
  6. Společenské setkání s emeritními rektory, bývalými členy ČKR,
   a s novými rektory, budoucími členy ČKR.
  7. Vystoupení předsedy Vlády ČR RNDr. Petra Nečase.
  8. Diskuse k vystoupení předsedy Vlády ČR.
  9. Vystoupení hostů:
   Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
   Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., předseda Rady vysokých škol,
   Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd ČR,
   Prof. Ing. Jan Roda, CSc., místopředseda Akreditační komise,
   Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., vládní zmocněnec pro evropský výzkum,
   Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., předseda Grantové agentury ČR,
   Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA, předseda Technologické agentury ČR.
  10. Diskuse k vystoupením hostů.
  11. Různé. Příprava Usnesení 109. zasedání Pléna ČKR.
  12. Usnesení 109. zasedání Pléna ČKR.
  13. Tisková konference.
 • 17. února 2011 104. zasedání Předsednictva ČKR v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava 109. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR (Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 17.-18.2.2011).
  3. Financování vysokých škol.
  4. Příprava materiálu ČKR týkajícího se kvality vysokých škol.
  5. Zahraniční záležitosti ČKR.
  6. Žádosti o členství v ČKR.
  7. Různé.
 • 1. února 2011 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. ledna 2011 Aktuální Adresář ČKR.


Aktuality roku 2010nahoru

 • 17. prosince 2010 Výsledky voleb kandidátů na rektory.

  (Funkční období - po jmenování prezidentem České republiky - začíná 1. března 2011.)
  1. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze: Prof. akad. arch. Jindřich Smetana (první funkční období) *)
  2. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. (první funkční období)
  3. Ostravská univerzita v Ostravě: Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. (druhé funkční období)
  4. Slezská univerzita v Opavě: Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (druhé funkční období)
  5. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. (první funkční období)
  6. Západočeská univerzita v Plzni: PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. (první funkční období)

  *) Funkční období začíná 1. února 2011.
 • 15. prosince 2010 Nový design webu České konference rektorů. Brno, 15. prosince 2010.

  Ve středu dne 15. prosince 2010 byla zveřejněna nová verze designu webu ČKR, vytvořená a implementovaná ve spolupráci ateliéru vizuální komunikace ExactDesign, týmu odborníků Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity a Kanceláře ČKR. Adresa webu zůstává nezměněna: http://crc.muni.cz.
 • 15. prosince 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 2. prosince 2010 Usnesení 108. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 2. prosince 2010.

 • 2. prosince 2010 108. zasedání Pléna ČKR v Praze péčí CEVRO Institutu, o.p.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o CEVRO Institutu, o.p.s.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Financování vysokých škol ČR.
  4. Kvalita vysokých škol ČR – příprava materiálu ČKR.
  5. Různé. Příprava Usnesení 108. zasedání Pléna ČKR.
  6. Diskuse k aktuální situaci vysokého školství ČR s představiteli MŠMT.
  7. Závěry.
  8. Tisková konference.
 • 2. prosince 2010 103. zasedání Předsednictva ČKR na CEVRO Institutu, o.p.s.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava 108. zasedání Pléna ČKR (Praha, CEVRO Institut, o.p.s., 2.12.2010).
  3. Financování vysokých škol.
  4. Příprava materiálu ČKR týkajícího se kvality vysokých škol.
  5. Žádosti o členství v ČKR.
  6. Různé.
 • 1. prosince 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 19. listopadu 2010 Stanovisko ČKR k návrhu novely zákona o vysokých školách.

 • 9. listopadu 2010 Stanovisko Předsednictva České konference rektorů k dalšímu financování programu INFOZ.

 • 9. listopadu 2010 102. zasedání Předsednictva ČKR na MŠMT v Praze.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava materiálu ČKR týkajícího se kvality vysokých škol.
  3. Příprava připomínek ČKR k návrhu novely zákona o vysokých školách obsahujícímu zápisné.
  4. Návrh zástupce ČKR do Výkonného výboru EUA (EUA Board).
  5. Žádosti o členství v ČKR.
  6. Příprava 108. zasedání Pléna ČKR (Praha, CEVRO Institut, o.p.s., 2.12.2010).
  7. Různé.
 • 1. listopadu 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 26. října 2010 Stanovisko Univerzity Karlovy k zaměru MŠMT zavést tzv. zapisné.

 • 19. října 2010 Prohlášení Předsednictva ČKR k volbě nového děkana Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

 • 10. října 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 4. října 2010 Projev předsedy ČKR na Slavnostním zahájení akademického roku 2010/2011 vysokých škol ČR na Západočeské univerzitě v Plzni.

 • 4. října 2010 Mimořádné zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR na Západočeské univerzitě v Plzni.

  Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR svolal předseda komory jako zasedání mimořádné. Předmětem jednání bude jediný bod: Financování veřejných vysokých škol ČR. Předseda komory pozval na toto zasedání ministra školství, mládeže a tělovýchovy, který účast potvrdil.
 • 4. října 2010 Slavnostní zahájení akademického roku 2010/2011 vysokých škol ČR na Západočeské univerzitě v Plzni.

  Hosty Slavnostního zahájení akademického roku 2010/2011 vysokých škol ČR jsou mj. předseda Vlády ČR Petr Nečas a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš.
 • 4. října 2010 Setkání Předsednictva ČKR s předsedou Vlády ČR na Západočeské univerzitě v Plzni.

  Setkání Předsednictva ČKR s předsedou Vlády ČR RNDr. Petrem Nečasem se uskuteční při příležitosti Slavnostního zahájení akademického roku 2010/2011 vysokých škol ČR na Západočeské univerzitě v Plzni. Předmětem jednání bude aktuální situace vysokého školství ČR, zejména financování vysokých škol.
 • 1. října 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 17. září 2010 101. zasedání (mimořádné) Předsednictva ČKR na MŠMT v Praze.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Financování vysokých škol.
  3. Evropské strukturální fondy.
  4. Různé.
 • 17. září 2010 Setkání Předsednictva ČKR s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy na MŠMT v Praze.

  Setkání se uskuteční na žádost předsedy ČKR a předmětem jednání budou následující dva hlavní body: (1) Financování vysokých škol, (2) Evropské strukturální fondy.
 • 15. září 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 10. září 2010 Usnesení 107. zasedání Pléna České konference rektorů. Dříteč u Pardubic, 10. září 2010.

 • 9.-10. září 2010 107. zasedání Pléna ČKR v Dříteči u Pardubic péčí Univerzity Pardubice.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Univerzitě Pardubice.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Rozpočet vysokých škol ČR na rok 2011.
  4. Financování vědy a výzkumu v ČR. Informace o současné situaci v Radě pro výzkum, vývoj a inovace.
  5. Diskuse členů ČKR k problematice vysokého školství ČR.
  6. Veřejné zakázky – architektonické soutěže.
  7. Různé. Usnesení 107. zasedání Pléna ČKR.
  8. Diskuse k aktuální situaci vysokého školství ČR s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.
  9. Tisková konference.
 • 9. září 2010 100. zasedání Předsednictva ČKR v Dříteči u Pardubic péčí Univerzity Pardubice.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava 107. zasedání Pléna ČKR (Dříteč u Pardubic, Univerzita Pardubice, 9.9.2010).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.
 • 1. září 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. srpna 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 15. července 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. července 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 24. června 2010 Usnesení 106. zasedání Pléna České konference rektorů. Opava, 24. června 2010.

 • 24. června 2010 Idea reformy terciárního vzdělávání - koncepční materiál ČKR.

 • 24. června 2010 106. zasedání Pléna ČKR v Opavě péčí Slezské univerzity v Opavě.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Slezské univerzitě v Opavě.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Idea reformy terciárního vzdělávání – diskuse k materiálu ČKR.
  4. Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání – informace o řešení projektu.
  5. Různé. Usnesení 106. zasedání Pléna ČKR.
  6. Tisková konference.
  7. Diskuse k aktuální situaci vysokého školství ČR s pozvanými hosty.
  8. Informace ze zasedání Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání a Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
 • 24. června 2010 99. zasedání Předsednictva ČKR v Opavě péčí Slezské univerzity v Opavě.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava 106. zasedání Pléna ČKR (Opava, Slezská univerzita v Opavě, 24.6.2010).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.
 • 1. června 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 14. května 2010 98. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Projednání posunu termínu 106. zasedání Pléna ČKR z 10. na 24. června 2010.
  3. Příprava programu 106. zasedání Pléna ČKR (Opava, Slezská univerzita v Opavě).
  4. Příprava připomínek ČKR k návrhu materiálu ČKR „Idea reformy terciárního vzdělávání“.
  5. Příprava připomínek ČKR k materiálu MŠMT „Plán implementace reformy finanční pomoci studentům“.
  6. Příprava připomínek ČKR k materiálu MŠMT „Akční plán strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj“.
  7. Žádosti o členství v ČKR.
  8. Různé.
 • 1. května 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 22. dubna 2010 Usnesení 105. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 22. dubna 2010.

 • 22. dubna 2010 105. zasedání Pléna ČKR v Praze péčí Vysoké školy finanční a správní, o.p.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Vysoké škole finanční a správní, o.p.s.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Reforma terciárního vzdělávání v ČR – spolupráce ČKR a RVŠ.
  4. Problematika přijímacího řízení na vysokých školách a státní maturity.
  5. Návrh změn ve financování veřejných vysokých škol.
  6. Různé. Usnesení 105. zasedání Pléna ČKR.
  7. Tisková konference.
  8. Diskuse k aktuální situaci vysokého školství ČR s pozvanými hosty.
  9. Informace ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
 • 1. dubna 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 23. března 2010 97. zasedání Předsednictva ČKR na Masarykově univerzitě.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava programu 105. zasedání Pléna ČKR (Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 22.4.2010).
  3. Příprava připomínek ČKR k návrhu materiálu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů“.
  4. Zahraniční záležitosti ČKR.
  5. Nominace kandidátů ČKR na prezidenta Evropské univerzitní asociace (EUA) a na 4 členy Výkonného výboru EUA (EUA Board).
  6. Nominace kandidátek ČKR na Stipendia UNESCO („Physical Sciences“ – 1 vědkyně bez věkového omezení, „Life Sciences“ – 4 vědkyně do 35 let).
  7. Kalendář zasedání Předsednictva ČKR 2010.
  8. Žádosti o členství v ČKR.
  9. Různé.
 • 1. března 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 19. února 2010 Usnesení 104. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR). Ústí nad Labem, 18.-19. února 2010.

 • 18.-19. února 2010 104. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Ústí nad Labem péčí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
  2. Doplňující volba místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti.
  3. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  4. Revize hospodaření ČKR 2009. Rozpočet ČKR 2010.
  5. Výroční zpráva ČKR 2009.
  6. Diskuse s emeritními rektory, bývalými členy ČKR, k aktuální problematice vysokého školství ČR zaměřená na reformu terciárního vzdělávání, výzkum na vysokých školách a jejich financování.
  7. Společenské setkání s emeritními rektory, bývalými členy ČKR.
  8. Vystoupení hostů:
   Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
   Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd ČR,
   Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., předseda Rady vysokých škol,
   Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., předsedkyně Akreditační komise,
   Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., předseda Grantové agentury ČR,
   Ing. Jiří Polák, CSc., poradce předsedy Vlády ČR.
  9. Usnesení 104. zasedání Pléna ČKR.
  10. Tisková konference.
 • 18. února 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 18. února 2010 96. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad labem.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava Výročního shromáždění ČKR (Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 18.-19.2.2010).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.
 • 15. února 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 5. února 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. února 2010 Aktuální Adresář ČKR.

 • 15. ledna 2010 95. zasedání Předsednictva ČKR na Českém vysokém učení technickém v Praze.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava připomínek ČKR k materiálu MŠMT "Návrh na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR, SHARE".
  3. Příprava připomínek ČKR k materiálu MŠMT „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011-2015“.
  4. Návrh kandidáta ČKR na členství v Akreditační komisi pro oblast lékařství.
  5. Návrh kandidátů ČKR do panelu pro přípravu Národní strategie k elektronickým dovednostem.
  6. Příprava Výroční zprávy ČKR 2009.
  7. Příprava 104. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR (Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 18.-19.2.2010).
  8. Kalendář zasedání Předsednictva ČKR v roce 2010.
  9. Různé.
 • 13. ledna 2010 Výsledky voleb kandidátů na rektory.

  (Funkční období - po jmenování prezidentem České republiky 14. ledna 2010 - začíná 1. února 2010.)
  1. Univerzita Karlova v Praze: Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. (druhé funkční období)
  2. Univerzita Palackého v Olomouci: Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. (první funkční období)
  3. České vysoké učení technické v Praze: Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. (druhé funkční období)
  4. VŠB - Technická univerzita Ostrava: Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (první funkční období)
  5. Akademie výtvarných umění v Praze: Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. (první funkční období)
  6. Vysoké učení technické v Brně: Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA (druhé funkční období)
  7. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA (druhé funkční období)
  8. Mendelova univerzita v Brně: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. (druhé funkční období)
  9. Janáčkova akademie múzických umění v Brně: Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. (první funkční období)
  10. Univerzita Pardubice: Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. (první funkční období)
  11. Česká zemědělská univerzita v Praze: Prof. Ing. Jiří Balík, CSc. (první funkční období)
  12. Technická univerzita v Liberci: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs (první funkční období)
  13. Vysoká škola ekonomická v Praze: Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr.h.c. (druhé funkční období)
 • 5. ledna 2010 Aktuální Adresář ČKR.


Aktuality roku 2009nahoru

 • 17. prosince 2009 Setkání Předsednictva ČKR s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. Praha, 17. prosince 2009.

  Předsednictvo ČKR se setká 17. prosince 2009 s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy s cílem projednat problematiku rozpočtu vysokých škol ČR.
 • 15. prosince 2009 Nový web České konference rektorů. Brno, 15. prosince 2009.

  V úterý dne 15. prosince 2009 byla zveřejněna nová verze webu ČKR, vytvořená ve spolupráci realizačního týmu Masarykovy univerzity, ateliéru vizuální komunikace ExactDesign a Kanceláře ČKR. Adresa webu zůstává nezměněna: http://crc.muni.cz.
 • 15. prosince 2009 Stanovisko Předsednictva České konference rektorů. Brno, 15. prosince 2009.

 • 11. prosince 2009 94. zasedání Předsednictva ČKR na Českém vysokém učení technickém v Praze.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Návrh kandidátů ČKR na členství v Akreditační komisi.
  3. Příprava 104. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR (Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 18.-19.2.2010).
  4. Zahraniční záležitosti ČKR.
  5. Kalendář zasedání Předsednictva ČKR v roce 2010.
  6. Různé.
 • 3. prosince 2009 Usnesení 103. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 3. prosince 2009.

 • 3. prosince 2009 103. zasedání Pléna ČKR na Policejní akademii České republiky v Praze.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Policejní akademii České republiky v Praze.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Informace o situaci na Západočeské univerzitě v Plzni.
  4. Informace o rozpočtu veřejných vysokých škol ČR pro rok 2010.
  5. Reforma vědy a výzkumu v ČR.
  6. Usnesení 103. zasedání Pléna ČKR.
  7. Tisková konference.
  8. Postavení a působnost Akreditační komise ČR - diskuse s předsedkyní AK Prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou, CSc.
  9. Různé. Závěr.
 • 13. listopadu 2009 93. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Zahraniční záležitosti ČKR.
  3. K reformě terciárního vzdělávání a k reformě výzkumu a vývoje v ČR.
  4. K situaci na Západočeské univerzitě v Plzni.
  5. Příprava 103. zasedání Pléna ČKR (Praha, Policejní akademie ČR v Praze, 3.12.2009).
  6. Různé.
  7. Diskuse s předsedkyní Akreditační komise Prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou, CSc., o aktuálních problémech vysokého školství ČR a o podílu Akreditační komise na jejich řešení.
 • 21. října 2009 Prohlášení Předsednictva České konference rektorů. Pardubice, 21. října 2009.

 • 20. října 2009 92. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Pardubice.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. K situaci na Západočeské univerzitě v Plzni.
  3. K misi OECD v České republice.
  4. Příprava programu 103. zasedání Pléna ČKR (Praha, 3.12.2009).
  5. Různé.
 • 13. října 2009 Prohlášení Předsednictva ČKR k situaci na Západočeské univerzitě v Plzni. Brno, 13. října 2009.

 • 10. září 2009 Usnesení 102. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 10. září 2009.

 • 10. září 2009 102. zasedání Pléna ČKR péčí Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Vysoké škole obchodní v Praze, o.p.s.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. K rozpočtu veřejných vysokých škol ČR 2010.
  4. K principům nové metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.
  5. Diskuse k aktuální problematice vysokého školství ČR s pozvanými hosty.
  6. Usnesení 102. zasedání Pléna ČKR.
  7. Tisková konference.
  8. K reformě terciárního vzdělávání - vyhodnocení připomínek ČKR k materiálu UK.
  9. Informace členů ČKR, kteří jsou za ČKR členy různých vnějších grémií.
  10. Separátní zasedání Komor ČKR - volby předsedů a místopředsedů Komor ČKR; volba člena Reprezentativní komise MŠMT.
  11. Informace o výsledcích jednání Komor ČKR.
  12. Různé. Závěr.
 • 9. července 2009 90. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Rozdělení místopředsednických funkcí nově zvoleného Předsednictva ČKR, jehož funkční období začíná 1.8.2009.
  3. Informace o pracovním setkání zástupců Předsednictva ČKR s předsedou Vlády ČR a s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy (Praha, 9.7.2009, 10:00-11:00).
  4. Příprava předběžného programu 102. zasedání Pléna ČKR (Praha, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., 10.9.2009).
  5. Různé.
 • 8. července 2009 Nabídka pracovního místa ČKR.

  Česká konference rektorů přijme asistentku/asistenta pro pomocnou kancelářskou administrativně-organizační činnost. Předpokládá se vyšší odborné nebo vysokoškolské-bakalářské vzdělání, znalost angličtiny slovem i písmem a práce s PC. Plat 16 až 18 tisíc Kč měsíčně. Do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky s vlastnoručně psaným životopisem odeslané do 31. srpna 2009 na adresu: Kancelář ČKR, Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno.
 • 11. června 2009 Usnesení 101. zasedání Pléna České konference rektorů. Čeladná, 11. června 2009.

 • 11. června 2009 101. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR) v Čeladné péčí Ostravské univerzity v Ostravě.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Ostravské univerzitě v Ostravě.
  2. Diskuse k aktuální problematice vysokého školství ČR s pozvanými hosty.
  3. K Metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009.
  4. Diskuse k budoucímu stylu práce České konference rektorů.
  5. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR a rozprava o dosavadní činnosti ČKR podle oblastí spravovaných jednotlivými místopředsedy s konkrétními náměty pro další období.
  6. Diskuse s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR.
  7. Volby předsedy a místopředsedů ČKR pro funkční období 1.8.2009-31.7.2011.
  8. Rozpočet veřejných vysokých škol ČR 2009 a 2010.
  9. Různé. Příprava Usnesení 101. zasedání Pléna ČKR.
  10. Výsledky voleb ČKR 2009. Usnesení 101. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  11. Tisková konference.
  12. Společné zasedání dosavadního a nově zvoleného Předsednictva ČKR.
 • 5. června 2009 Prohlášení Předsednictva České konference rektorů k přípravě státního rozpočtu na rok 2010.

 • 5. června 2009 89. zasedání Předsednictva ČKR na České zemědělské univerzitě v Praze.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. K výsledkům jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol MŠMT.
  3. Příprava 101. zasedání Pléna ČKR (Čeladná, Ostravská univerzita v Ostravě, 11.6.2009).
  4. K Metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009.
  5. Žádosti o členství v ČKR.
  6. Různé.
 • 16. dubna 2009 Usnesení 100. zasedání Pléna České konference rektorů. Uherské Hradiště, 16. dubna 2009.

 • 20. února 2009 Usnesení 99. zasedání Pléna České konference rektorů. Plzeň, 20. února 2009.

 • 19. února 2009 Výroční zpráva České konference rektorů 2008.

 • 19.-20. února 2009 99. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Západočeské univerzitě v Plzni.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Revize hospodaření ČKR 2008. Rozpočet ČKR 2009.
  4. Výroční zpráva ČKR 2008.
  5. Informace z MŠMT, k Bílé knize terciárního vzdělávání a k zákonu o terciárním vzdělávání.
  6. Společenské setkání s emeritními rektory, bývalými členy ČKR.
  7. Vystoupení předsedy vlády ČR Ing. Mirka Topolánka.
  8. Vystoupení hostů (Mgr. Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy; Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., vládní zmocněnec pro evropský výzkum; Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., místopředseda Akademie věd ČR; Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., předseda Rady vysokých škol; Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., předsedkyně Akreditační komise; Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., předseda Grantové agentury ČR).
  9. Usnesení 99. zasedání Pléna ČKR.
  10. Tisková konference.
 • 18. února 2009 Stanovisko Předsednictva České konference rektorů.


Aktuality roku 2008nahoru


Aktuality roku 2007nahoru

 • 6. prosince 2007 Usnesení 93. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 6. prosince 2007.

 • 6. prosince 2007 93. zasedání Pléna ČKR na Mezinárodním baptistickém teologickém semináři Evropské baptistické federace, o.p.s., v Praze.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Mezinárodním baptistickém teologickém semináři Evropské baptistické federace, o.p.s.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Postavení soukromých vysokých škol v rámci sektoru terciárního vzdělávání v ČR.
  4. Koncepce reformy České konference rektorů.
  5. Rozpočet vysokých škol ČR 2008.
  6. Různé. Příprava Usnesení 93. zasedání Pléna ČKR.
  7. Diskuse k aktuální situaci vysokého školství ČR s předsedou Vlády ČR.
  8. Usnesení 93. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 20. listopadu 2007 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. listopadu 2007 Nabídka pracovního místa ČKR.

  Česká konference rektorů přijme asistentku/asistenta pro pomocnou kancelářskou administrativně-organizační činnost. Předpokládá se vyšší odborné nebo vysokoškolské-bakalářské vzdělání, znalost angličtiny slovem i písmem a práce s PC. Plat 13 až 16 tisíc Kč měsíčně. Do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky s vlastnoručně psaným životopisem odeslané do 30. listopadu 2007 na adresu: Kancelář ČKR, Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno.
 • 26. září 2007 Stanovisko České konference rektorů k přípravě Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

 • 20. září 2007 Aktuální Adresář ČKR.

 • 17. září 2007 Prohlášení Předsednictva České konference rektorů.

 • 6. září 2007 Usnesení 92. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 6. září 2007.

 • 6. září 2007 92. zasedání Pléna ČKR na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Vysoké škole finanční a správní, o.p.s.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Rozpočet vysokých škol ČR 2008.
  4. Reforma České konference rektorů - první kroky.
  5. Různé. Příprava Usnesení 92. zasedání Pléna ČKR.
  6. Diskuse k aktuální situaci vysokého školství ČR s pozvanými hosty.
  7. Usnesení 92. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 • 21. srpna 2007 80. zasedání Předsednictva ČKR na České zemědělské univerzitě v Praze.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Rozpočet vysokých škol ČR 2008 - příprava na pracovní setkání Předsednictva ČKR s předsedou Vlády ČR (Praha, 4.9.2007, 15:00-16:30).
  3. Příprava 92. zasedání Pléna ČKR (Praha, 6.9.2007, 10:00-19:30).
  4. Různé.
 • 29. června 2007 Nabídka pracovního místa ČKR.

  Česká konference rektorů přijme asistentku/asistenta s aktivní znalostí angličtiny slovem i písmem, práce s PC a s předpoklady pro operativní zvládnutí kancelářských administrativně-organizačních činností spojených s vnitřní i zahraniční agendou. Požadované vzdělání: vyšší odborné nebo vysokoškolské-bakalářské. Nástupní plat: 13 až 16 tisíc Kč měsíčně. Do výběrového řízení budou zařazeny písemné přihlášky s vlastnoručně psaným životopisem odeslané do 9. srpna 2007 na adresu: Kancelář ČKR, Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno.
 • 15. června 2007 Usnesení 91. zasedání Pléna České konference rektorů. Pardubice, 15. června 2007.

 • 14.-15. června 2007 91. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR) na Univerzitě Pardubice.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Univerzitě Pardubice.
  2. Zprávy místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Stanovisko ČKR ke zprávě OECD.
  4. Diskuse k budoucímu stylu práce České konference rektorů.
  5. Rozprava o dosavadní činnosti ČKR podle oblastí spravovaných jednotlivými místopředsedy s konkrétními náměty pro další období.
  6. Diskuse s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR.
  7. Volby předsedy a místopředsedů ČKR pro funkční období 1.8.2007-31.7.2008.
  8. Rozpočet vysokých škol ČR 2008.
  9. Různé. Příprava Usnesení 91. zasedání Pléna ČKR.
  10. Výsledky voleb ČKR 2007. Usnesení 91. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  11. Tisková konference.
  12. Společné zasedání dosavadního a nově zvoleného Předsednictva ČKR.
 • 20. dubna 2007 Usnesení 90. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 20. dubna 2007.

 • 19.-20. dubna 2007 90. zasedání Pléna ČKR na Vysoké škole obchodní v Praze, o.p.s.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Vysoké škole obchodní v Praze, o.p.s.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Co vyplývá ze zprávy OECD pro vysoké školy ČR a pro ČKR?
  4. Aktivity Ministerstva zahraničních věcí pro podporu mezinárodní spolupráce české vědy a výzkumu.
  5. Diskuse k aktuální situaci vysokých škol ČR.
  6. Výzkum a vývoj na vysokých školách ČR a jejich srovnání se světem.
  7. Podpora průmyslového výzkumu na vysokých školách ČR.
  8. Různé.
  9. Usnesení 90. zasedání Pléna ČKR.
  10. Tisková konference.
 • 23. února 2007 Usnesení 89. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR). Hradec Králové, 23. února 2007.

 • 22.-23. února 2007 89. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Hradci Králové péčí Univerzity Hradec Králové.
  • Hlavní programové body:
  1. Zahájení volby členů, zástupců ČKR, Reprezentativní komise MŠMT.
  2. Informace o Univerzitě Hradec Králové.
  3. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  4. CESNET a jak dále?
  5. Revize hospodaření ČKR 2006. Rozpočet ČKR 2007.
  6. Výroční zpráva ČKR 2006.
  7. Diskuse k budoucímu stylu práce ČKR.
  8. Současná situace vysokého školství ČR očima emeritních rektorů a nově zvolených rektorů.
  9. Vystoupení předsedy Vlády ČR.
  10. Vystoupení předsedy ČKR.
  11. Vystoupení hostů (Dana Kuchtová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy; Ivan Wilhelm, vládní zmocněnec pro evropský výzkum; Václav Pačes, předseda Akademie věd ČR; Vladimír Haasz, předseda Rady vysokých škol; Vladimíra Dvořáková, předsedkyně Akreditační komise; Josef Syka, předseda Grantové agentury ČR).
  12. Usnesení 89. zasedání Pléna ČKR.
  13. Tisková konference.
 • 22. února 2007 77. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Hradec Králové.
  • Program:
  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Příprava programu Výročního shromáždění ČKR (Hradec Králové, 22.-23. února 2007).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.
 • 19. února 2007 Nabídka pracovního místa ČKR.

  Česká konference rektorů přijme asistentku/asistenta s aktivní znalostí angličtiny slovem i písmem, práce s PC a s předpoklady pro operativní zvládnutí kancelářských administrativně-organizačních činností spojených s vnitřní i zahraniční agendou. Požadované vzdělání: úplné střední všeobecné, úplné střední odborné nebo vyšší odborné. Nástupní plat: 13 až 16 tisíc Kč měsíčně. Do výběrového řízení budou zařazeny písemné přihlášky s vlastnoručně psaným životopisem odeslané do tří týdnů od uveřejnění oznámení na adresu: Kancelář ČKR, Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno.

Aktuality roku 2006nahoru

 • 8. prosince 2006 Usnesení 88. zasedání Pléna České konference rektorů. Hradec nad Moravicí, 8. prosince 2006.

 • 7.-8. prosince 2006 88. zasedání Pléna ČKR na Slezské univerzitě v Opavě.
  • Hlavní programové body:
  1. Volba kandidáta ČKR na členství v Radě pro výzkum a vývoj.
  2. Informace o Slezské univerzitě v Opavě.
  3. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy místopředsedů budou obsahovat i informace o výsledcích práce pracovních skupin ČKR.
  4. Role univerzit v Evropské unii - 7. výzkumný rámcový program a Evropský technologický institut.
  5. Diskuse k aktuální situaci vysokého školství ČR s pozvanými hosty.
  6. Hodnocení kvality vysokých škol ČR.
  7. Usnesení 88. zasedání Pléna ČKR.
  8. Tisková konference.
 • 8. září 2006 Usnesení 87. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 8. září 2006.

 • 28. srpna 2006 74. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Příprava na setkání Předsednictva ČKR se zmocněncem vlády ČR pro evropský výzkum.
  3. Příprava 87. zasedání Pléna ČKR (Praha, 7.-8.9.2006).
  4. Kandidáti ČKR na Cenu Praemium Bohemiae.
  5. Kandidáti ČKR na členství v programových výborech podprogramů 7. rámcového programu.
  6. Kandidáti ČKR na členství v "European University Council for the Jean Monnet Action".
  7. Žádosti o členství v ČKR.
  8. Různé.
 • 16. června 2006 Usnesení 86. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 16. června 2006.

 • 15.-16. června 2006 86. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR) na Českém vysokém učení technickém v Praze.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Českém vysokém učení technickém v Praze.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Diskuse k budoucímu stylu práce České konference rektorů.
  4. Rozprava o dosavadní činnosti ČKR podle oblastí spravovaných jednotlivými místopředsedy s konkrétními náměty pro další období.
  5. Diskuse k aktuální situaci vysokého školství ČR s ministryní školství a jejím náměstkem pro vědu a vysoké školství.
  6. Diskuse s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR.
  7. Volby předsedy a místopředsedů ČKR pro funkční období 1.8.2006-31.7.2007.
  8. Výsledky jednání pracovních skupin ČKR.
  9. K problematice státní maturity a jejího uznání vysokými školami.
  10. Zpráva o stavu příprav podzimní konference Evropské univerzitní asociace - Brno, 19.-21.10.2006.
  11. Různé. Příprava Usnesení 86. zasedání Pléna ČKR.
  12. Výsledky voleb ČKR 2006. Usnesení 86. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  13. Tisková konference.
  14. Společné zasedání dosavadního a nově zvoleného Předsednictva ČKR.
 • 2. června 2006 Společné prohlášení Pléna České konference rektorů a Pléna Slovenské rektorské konference. Gabčíkovo, 2. června 2006.

 • 22. května 2006 Aktuální Adresář ČKR.

 • 21. dubna 2006 Usnesení 85. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 21. dubna 2006.

 • 20.-21. dubna 2006 85. zasedání Pléna ČKR na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Programové priority České konference rektorů.
  4. Diskuse s ministryní školství k aktuální situaci vysokého školství ČR.
  5. Aktuální informace k operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace.
  6. Ustavení pracovních skupin ČKR podle resortů jednotlivých místopředsedů ČKR.
  7. Priority v jednotlivých oblastech činnosti Rady vysokých škol.
  8. Různé.
  9. Usnesení 85. zasedání Pléna ČKR.
  10. Tisková konference.
 • 24. března 2006 Aktuální Adresář ČKR.

 • 23. března 2006 Aktuální Adresář ČKR.

 • 13. března 2006 Aktuální Adresář ČKR.

 • 13. března 2006 73. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Diskuse k budoucí činnosti ČKR z hlediska resortů jednotlivých místopředsedů ČKR.
  3. Příprava programu 85. zasedání Pléna ČKR (Praha, 20.-21.4.2006).
  4. Příprava na pracovní setkání Předsednictva ČKR s předsedou vlády ČR.
  5. Zahraniční záležitosti ČKR.
  6. Různé.
 • 24. února 2006 Aktuální Adresář ČKR.

 • 24. února 2006 Usnesení 84. zasedání Pléna České konference rektorů. Olomouc, 24. února 2006.

 • 23.-24. února 2006 84. zasedání Pléna ČKR na Univerzitě Palackého v Olomouci.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Univerzitě Palackého v Olomouci.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Rozpočet ČKR 2006.
  4. Informace o činnosti ČKR pro nové členy.
  5. Zahájení doplňujících voleb Předsednictva ČKR na funkční období 25.2.2006-31.7.2006. Zahájení volby členů Reprezentativní komise MŠMT pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol na funkční období 1.3.2006-31.12.2006.
  6. Diskuse s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR o jejich představách o jejich působení v ČKR.
  7. Stanovisko ČKR k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a ke Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.
  8. Strategie rozpočtu vysokých škol ČR 2007-2008.
  9. Různé. Vyhlášení výsledků doplňujících voleb Předsednictva ČKR. Vyhlášení výsledků volby členů Reprezentativní komise MŠMT.
  10. Usnesení 84. zasedání Pléna ČKR.
  11. Tisková konference.
 • 1. února 2006 Aktuální Adresář ČKR.

 • 27. ledna 2006 Usnesení 83. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR). Brno, 27. ledna 2006.

 • 26.-27. ledna 2006 83. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Brně péčí Vysokého učení technického v Brně.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Vysokém učení technickém v Brně.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Revize hospodaření ČKR 2005. Rozpočet ČKR 2006.
  4. Výroční zpráva ČKR 2005.
  5. Diskuse k budoucímu stylu práce ČKR.
  6. Současná situace vysokého školství ČR očima emeritních rektorů a nově zvolených rektorů.
  7. Vystoupení předsedy ČKR.
  8. Vystoupení předsedy vlády ČR.
  9. Vystoupení hostů (Petra Buzková, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy; Václav Pačes, předseda Akademie věd ČR; František Ježek, předseda Rady vysokých škol; Miroslav Liška, předseda Akreditační komise; Josef Syka, předseda Grantové agentury ČR).
  10. Usnesení 83. zasedání Pléna ČKR.
  11. Tisková konference.

Aktuality roku 2005nahoru

 • 15. prosince 2005 Výsledky voleb kandidátů na rektory.

  (Funkční období - po jmenování prezidentem České republiky - začíná 1. února 2006.)
  1. Univerzita Karlova v Praze: Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. (první funkční období)
  2. Univerzita Palackého v Olomouci: Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. (první funkční období)
  3. České vysoké učení technické v Praze: Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. (první funkční období)
  4. VŠB - Technická univerzita Ostrava: Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. (druhé funkční období)
  5. Akademie výtvarných umění v Praze: Prof. akad. mal. Jiří Sopko (druhé funkční období)
  6. Vysoké učení technické v Brně: Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA (první funkční období)
  7. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. (první funkční období)
  8. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. (první funkční období)
  9. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze: Prof. akad. mal. Boris Jirků (první funkční období)
  10. Janáčkova akademie múzických umění v Brně: Prof. PhDr. Václav Cejpek (druhé funkční období)
  11. Univerzita Pardubice: Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (první funkční období)
  12. Česká zemědělská univerzita v Praze: Prof. Ing. Jan Hron, DrSc. (druhé funkční období)
  13. Technická univerzita v Liberci: Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. (druhé funkční období)
  14. Vysoká škola ekonomická v Praze: Prof. Ing. Richard Hindls, CSc. (první funkční období)
 • 2. prosince 2005 Usnesení 82. zasedání Pléna České konference rektorů. Zlín, 2. prosince 2005.

 • 1.-2. prosince 2005 82. zasedání Pléna ČKR na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Novela zákona o vysokých školách - poslední vývoj.
  4. Nové podněty pro úvahy o kvalitativních kritériích hodnocení vysokých škol ČR.
  5. Rozpočet veřejných vysokých škol ČR 2006.
  6. Diskuse k aktuální situaci vysokého školství ČR s pozvanými hosty.
  7. Ke kompetencím Akreditační komise v rámci zákona o vysokých školách. Uzavření návrhu ČKR na nové členy Akreditační komise.
  8. Nejnovější výsledky jednání pracovní skupiny ČKR pro přípravu kritérií hodnocení výzkumných záměrů.
  9. 7. výzkumný rámcový program EU - diskuse se členy pracovních skupin Evropské univerzitní asociace delegovaných ČKR.
  10. Různé.
  11. Usnesení 82. zasedání Pléna ČKR.
  12. Tisková konference.
 • 18. listopadu 2005 71. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Návrh ČKR na nové členy Akreditační komise. Příprava podkladu Předsednictva ČKR pro Plénum ČKR.
  3. Příprava na pracovní setkání Předsednictva ČKR s předsedou vlády ČR.
  4. Příprava programu 82. zasedání Pléna ČKR (Zlín, 1.-2.12.2005).
  5. Různé.
 • 9. září 2005 Usnesení 81. zasedání Pléna České konference rektorů. Brno, 9. září 2005.

 • 8.-9. září 2005 81. zasedání Pléna ČKR na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Diskuse k aktuální situaci vysokých škol ČR s pozvanými hosty.
  4. Kvalitativní kritéria hodnocení vysokých škol ČR.
  5. Výsledky jednání pracovní skupiny ČKR pro přípravu kritérií hodnocení výzkumných záměrů.
  6. Výsledky jednání pracovní skupiny ČKR pro tvorbu rozpočtu.
  7. Různé.
  8. Usnesení 81. zasedání Pléna ČKR.
  9. Tisková konference.
 • 2. září 2005 70. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Příprava na pracovní setkání Předsednictva ČKR s předsedou vlády ČR.
  3. Příprava programu 81. zasedání Pléna ČKR.
  4. Žádosti o členství v ČKR.
  5. Různé.
 • 1. září 2005 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. srpna 2005 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. srpna 2005 Nově zvolené Předsednictvo ČKR zahajuje svoji činnost.

 • 4. července 2005 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. července 2005 Aktuální Adresář ČKR.

 • 17. června 2005 Usnesení 80. zasedání Pléna České konference rektorů. Ústí nad Labem, 17. června 2005.

 • 16.-17. června 2005 80. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR) na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Diskuse k budoucímu stylu práce České konference rektorů.
  4. Rozprava o dosavadní činnosti ČKR podle oblastí spravovaných jednotlivými místopředsedy s konkrétními náměty pro další období.
  5. Diskuse s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR.
  6. Volby předsedy a místopředsedů ČKR pro funkční období 1.8.2005-31.7.2006.
  7. Výsledky jednání pracovní skupiny ČKR pro přípravu kritérií hodnocení výzkumných záměrů.
  8. Výsledky jednání pracovní skupiny ČKR pro tvorbu rozpočtu.
  9. Zpráva o aktuální podobě Dlouhodobého záměru MŠMT.
  10. Různé. Příprava Usnesení 80. zasedání Pléna ČKR.
  11. Výsledky voleb ČKR 2005. Usnesení 80. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  12. Tisková konference.
  13. Společné zasedání dosavadního a nově zvoleného Předsednictva ČKR.
 • 1. června 2005 Aktuální Adresář ČKR.

 • 19.-20. května 2005 Konference ministrů zodpovědných za vysoké školství ve 40 evropských zemích. Norsko, Bergen, 19.-20. května 2005.

  Podrobnosti týkající se konference jsou dosažitelné na oficiální webové stránce norského Ministerstva školství a vědy: www.bologna-bergen2005.no . Českou republiku bude na konferenci reprezentovat delegace ve složení: JUDr. Petra Buzková, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy; Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství; Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., předseda České konference rektorů; Mgr. et Mgr. Jiří Nantl, předseda Studentské komory Rady vysokých škol.
 • 16. května 2005 Aktuální Adresář ČKR.

 • 22. dubna 2005 Závěry 79. zasedání Pléna České konference rektorů. Ostrava, 22. dubna 2005.

 • 21.-22. dubna 2005 79. zasedání Pléna ČKR na Ostravské univerzitě v Ostravě.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Ostravské univerzitě v Ostravě.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. K sociálnímu postavení studentů soukromých vysokých škol.
  4. Příprava Voleb ČKR 2005.
  5. Diskuse k Dlouhodobému záměru MŠMT s náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství.
  6. Stanovisko ČKR k Dlouhodobému záměru MŠMT.
  7. Zpráva o zřízení pracovní skupiny ČKR pro přípravu kritérií hodnocení výzkumných záměrů a informace o prvních výsledcích jednání.
  8. Zpráva o zřízení pracovní skupiny ČKR pro tvorbu rozpočtu a informace o prvních výsledcích jednání.
  9. Různé.
  10. Usnesení 79. zasedání Pléna ČKR.
  11. Tisková konference.
 • 20. dubna 2005 Aktuální Adresář ČKR.

 • 14. března 2005 68. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. K závěrům 78. zasedání Pléna ČKR (Plzeň, 24.-25. února 2005) a Společného zasedání předsedů Konferencí rektorů zemí střední Evropy (Praha, 3.-4. března 2005).
  3. Zahraniční záležitosti ČKR.
  4. Zřízení pracovních skupin ČKR, na nichž se usneslo Plénum ČKR: (1) PS ČKR pro tvorbu rozpočtu, (2) PS ČKR pro přípravu kritérií hodnocení výzkumných záměrů.
  5. Příprava 79. zasedání Pléna ČKR (Ostrava, 21.-22. dubna 2005).
  6. Různé.
 • 4. března 2005 Společné prohlášení předsedů Konferencí rektorů zemí střední Evropy (Rakousko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika). Praha, 4. března 2005.

 • 3.-4. března 2005 Společné zasedání předsedů Konferencí rektorů zemí střední Evropy (Rakousko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika) na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Hlavní programové body:

   Čtvrtek 3. března 2005
  1. Informace o národních Konferencích rektorů.
  2. Struktura terciárního vzdělávání.
  3. Postboloňský proces.
  4. Diskuse k  návrhu Společného prohlášení: (1) O budoucnosti doktorátu v Evropě. (2) Jiná témata - návrhy s konkrétními formulacemi.
  5. Večeře na pozvání předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. (Pozváni jsou všichni rektoři sdružení v ČKR.)
  6. Finanční zdroje terciárního vzdělávání.
  7. Účast vysokých škol na společných vzdělávacích a výzkumných programech Evropské unie.
  8. Budoucí formy spolupráce národních Konferencí rektorů.
  9. Všeobecná diskuse. Společné prohlášení.
  10. Tisková konference.
 • 25. února 2005 Usnesení 78. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR). Plzeň, 25. února 2005.

 • 24.-25. února 2005 78. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Západočeské univerzitě v Plzni.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Výroční zpráva ČKR 2004.
  4. Doplňující volby člena Reprezentativní komise delegovaného ČKR.
  5. Revize hospodaření ČKR 2004. Rozpočet ČKR 2005.
  6. Postavení soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání ČR.
  7. Diskuse k budoucímu stylu práce ČKR.
  8. Vystoupení předsedy ČKR.
  9. Vystoupení hostů (Petra Buzková, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy; Martin Jahn, místopředseda vlády ČR, předseda Rady pro výzkum a vývoj; Helena Illnerová, předsedkyně Akademie věd ČR; František Ježek, předseda Rady vysokých škol; Miroslav Liška, předseda Akreditační komise; Josef Syka, předseda Grantové agentury ČR; Petr Kolář, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství).
  10. Usnesení 78. zasedání Pléna ČKR.
  11. Tisková konference.
 • 8. února 2005 Společné prohlášení Rady vysokých škol a České konference rektorů. Praha, 8. února 2005.

 • 2. února 2005 67. zasedání Předsednictva ČKR na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Problematika výzkumných záměrů.
  3. Příprava dlouhodobého záměru MŠMT.
  4. Problematika koncepce reformy vysokého školství ČR.
  5. Zahraniční záležitosti ČKR.
  6. Příprava 78. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR).
  7. Různé.
 • 1. února 2005 Aktuální Adresář ČKR.

 • 10. ledna 2005 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. ledna 2005 Aktuální Adresář ČKR.


Aktuality roku 2004nahoru

 • 21. prosince 2004 66. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Diskuse k výsledkům hodnocení výzkumných záměrů.
  3. Diskuse k výsledkům zasedání Reprezentativní komise (Praha, 14. prosince 2004).
  4. Žádosti o členství v ČKR.
  5. Příprava 78. zasedání Pléna ČKR (Plzeň, 24.-25. února 2005).
  6. Různé.
 • 3. prosince 2004 Závěry 77. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 3. prosince 2004.

 • 2.-3. prosince 2004 77. zasedání Pléna ČKR na Akademii múzických umění v Praze.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Akademii múzických umění v Praze.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Reforma vysokého školství ČR - poslední vývoj.
  4. Zpráva o jednání Reprezentativní komise. Volby zástupců ČKR v Reprezentativní komisi pro další období.
  5. Diskuse k aktuální situaci vysokého školství ČR s pozvanými hosty.
  6. Zahraniční záležitosti ČKR. Volby Výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board). Výsledky společného zasedání Předsednictva Německé konference rektorů a Předsednictva České konference rektorů. Evaluace EUA na VUT v Brně.
  7. Rozpočet veřejných vysokých škol ČR 2005.
  8. Různé. Příprava Usnesení 77. zasedání Pléna ČKR.
  9. Tisková konference.
 • 1. prosince 2004 Aktuální Adresář ČKR.

 • 15. listopadu 2004 Aktuální Adresář ČKR.

 • 5. listopadu 2004 Společné prohlášení Německé konference rektorů a České konference rektorů. Praha, 5. listopadu 2004.

 • 4.-5. listopadu 2004 Společné zasedání Předsednictva Německé konference rektorů (HRK) a Předsednictva České konference rektorů (ČKR) na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Hlavní programové body:
  Čtvrtek 4. listopadu 2004
  1. Informace o HRK a ČKR.
  2. Struktura terciárního vzdělávání.
  3. Postboloňský proces.
  4. Diskuse k návrhu Společného prohlášení HRK a ČKR .
  Pátek 5. listopadu 2004
  1. Finanční zdroje terciárního vzdělávání.
  2. Účast vysokých škol na společných vzdělávacích a výzkumných programech EU.
  3. Budoucí formy spolupráce HRK a ČKR.
  4. Společné prohlášení HRK a ČKR.
  5. Tisková konference.
  Všichni rektoři, členové ČKR, jsou zváni na čtvrteční (4.11.2004) večeři na pozvání primátora hlavního města Prahy a na celou páteční (5.11.2004) část zasedání.
 • 14. zaří 2004 Usnesení 76. zasedání Pléna České konference rektorů. Brno, 14. září 2004.

 • 14.-15. září 2004 76. zasedání Pléna ČKR na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Reforma vysokého školství a rozpočet veřejných vysokých škol 2005.
  4. Novela zákona o vysokých školách.
  5. Postboloňský proces - aktuální dokumenty Evropské univerzitní asociace.
  6. Společné zasedání předsednictev Německé konference rektorů a České konference rektorů (Praha, 4.-5.11.2004) - příprava společného prohlášení.
  7. Různé. Příprava Usnesení 76. zasedání Pléna ČKR.
  8. Diskuse s ministryní školství k současné situaci vysokého školství ČR.
  9. Tisková konference.
 • 1. září 2004 Aktuální Adresář ČKR.

 • 31. srpna 2004 Usnesení 65. zasedání Předsednictva České konference rektorů. Praha, 31. srpna 2004.

 • 31. srpna 2004 65. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Přidělení resortů jednotlivým místopředsedům ČKR podle Statutu ČKR.
  3. Stanovisko Předsednictva ČKR k Programovému prohlášení vlády ČR.
  4. Příprava rozpočtu veřejných vysokých škol 2005.
  5. Příprava 76. zasedání Pléna ČKR (Brno, 14.-15. září 2004).
  6. Různé.
 • 1. srpna 2004 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. srpna 2004 Nově zvolené Předsednictvo ČKR zahajuje svoji činnost.

 • Od 1. srpna 2004 Nově zvolené Předsednictvo ČKR.

 • 18. června 2004 Usnesení 75. zasedání Pléna České konference rektorů. Brno, 18. června 2004.

 • 17.-18. června 2004 75. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR) na Masarykově univerzitě v Brně.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Masarykově univerzitě v Brně.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Senátní návrh novely zákona o vysokých školách.
  4. Diskuse k budoucímu stylu práce České konference rektorů.
  5. Rozprava o dosavadní činnosti ČKR podle oblastí spravovaných jednotlivými místopředsedy s konkrétními náměty pro další období.
  6. Diskuse s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR.
  7. Volby předsedy a místopředsedů ČKR pro funkční období 1.8.2004-31.7.2005.
  8. Problematika posuzování Výzkumných záměrů a Výzkumných center vysokých škol ČR.
  9. Zahraniční záležitosti ČKR. Příprava společného zasedání Předsednictva Německé konference rektorů (HRK) a Předsednictva ČKR.
  10. Zpráva o jednání Reprezentativní komise. Zastoupení členů ČKR v Reprezentativní komisi pro další období.
  11. Různé. Příprava Usnesení 75. zasedání Pléna ČKR.
  12. Výsledky voleb ČKR 2004. Usnesení 75. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  13. Tisková konference.
  14. Společné zasedání dosavadního a nově zvoleného Předsednictva ČKR.
 • 26. května 2004 64. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Návrh postupu při posuzování Výzkumných center a Výzkumných záměrů vysokých škol ČR.
  3. Příprava akademického diskusního stolu na téma "Potřebují naše vysoké školy reformovat?".
  4. Příprava 75. zasedání Pléna ČKR (Brno, 17.-18.6.2004).
  5. Různé.
 • 23. dubna 2004 Kalendář zasedání Pléna České konference rektorů (červen 2004 - červen 2005).

 • 23. dubna 2004 Usnesení 74. zasedání Pléna České konference rektorů. České Budějovice, 23. dubna 2004.

 • 22.-23. dubna 2004 74. zasedání Pléna ČKR na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Diskuse k aktuální situaci vysokých škol ČR s pozvanými hosty.
  4. Příprava Voleb ČKR 2004.
  5. Reforma veřejných vysokých škol - příprava rozpočtu 2005.
  6. Problematika strukturování vysokoškolského studia - uplatnění bakalářů.
  7. Věda, výzkum a tvůrčí činnosti na vysokých školách ČR.
  8. Různé.
  9. Usnesení 74. zasedání Pléna ČKR.
  10. Tisková konference.
 • 1. března 2004 Aktuální Adresář ČKR.

 • 27. února 2004 Usnesení 73. zasedání Pléna České konference rektorů. Praha, 27. února 2004.

 • 26.-27. února 2004 73. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Vysoké škole chemicko-technologické.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Revize hospodaření ČKR 2003. Rozpočet ČKR 2004.
  4. Diskuse k budoucímu stylu práce České konference rektorů.
  5. Vystoupení předsedy ČKR.
  6. Vystoupení předsedy vlády ČR.
  7. Vystoupení dalších hostů.
  8. Usnesení 73. zasedání Pléna ČKR.
  9. Tisková konference.
 • 16. února 2004 Aktuální Adresář ČKR.

 • Od 16. února 2004 Nové číslo telefonu a faxu ČKR.

  1. Telefonní číslo ČKR pro komunikaci uvnitř České republiky:  549 491 121
  2. Telefonní číslo ČKR pro mezinárodní komunikaci: +420 549 491 121
  3. Číslo faxu ČKR pro komunikaci uvnitř České republiky: 549 491 122
  4. Číslo faxu ČKR pro mezinárodní komunikaci: +420 549 491 122
 • 3. února 2004 63. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Příprava Výroční zprávy ČKR 2003 na základě písemných podkladů místopředsedů ČKR.
  3. Příprava Výročního shromáždění ČKR (Praha, 26.-27. února 2004).
  4. Různé.
 • 2. února 2004 Otevření nové webové stránky k boloňskému procesu.

  Od ledna 2004 je otevřena oficiální webová stránka k poboloňské následné konferenci v Bergenu (19.-20. května 2005): www.bologna-bergen2005.no . Norské ministerstvo pro vzdělávání a výzkum na ní informuje o aktuálním vývoji ve vznikajícím Evropském vysokoškolském vzdělávacím prostoru, jakož i o přípravách konference v Bergenu. Na webové stránce jsou snadno dosažitelné hlavní dokumenty týkající se celého boloňského procesu. Pokračování procesu až po konferenci v Bergenu bude na ní postupně zveřejňováno. Německá webová stránka www.bologna-berlin2003.de bude nadále informovat především o vývoji vysokého školství v Německu.
 • 1. února 2004 Výsledky voleb kandidátů na rektora.

  (Tříleté funční období - po jmenování prezidentem České republiky - začíná 1. března 2004.)
  1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
  2. Ostravská univerzita v Ostravě: Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
  3. Slezská univerzita v Opavě: Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
  4. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
  5. Západočeská univerzita v Plzni: Doc. Ing. Josef Průša, CSc.

Aktuality roku 2003nahoru

 • 29. prosince 2003 Kalendář zasedání Pléna České konference rektorů 2004.

 • 5. prosince 2003 Usnesení 72. zasedání Pléna České konference rektorů. Uherské Hradiště, 5. prosince 2003.

 • 5. prosince 2003 Aktuální Adresář ČKR.

 • 5. prosince 2003 Kalendář zasedání Pléna České konference rektorů 2004.

 • 4.-5. prosince 2003 72. zasedání Pléna ČKR v Uherském Hradišti péčí Evropského polytechnického institutu, s.r.o.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Evropském polytechnickém institutu.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Diskuse k aktuální situaci vysokých škol ČR s pozvanými hosty.
  4. Volby místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, členů Reprezentativní komise delegovaných ČKR a revizorů účtů ČKR 2003.
  5. Reforma veřejných vysokých škol - příprava rozpočtu 2004.
  6. Závěrečné hodnocení projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady".
  7. Novela zákona o vysokých školách.
  8. Různé. Příprava Usnesení 72. zasedání Pléna ČKR.
  9. Usnesení 72. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  10. Tisková konference.
 • 4. prosince 2003 62. zasedání Předsednictva ČKR v Uherském Hradišti péčí Evropského polytechnického institutu, s.r.o.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Příprava návrhu ČKR na jmenování nových členů Akreditační komise.
  3. Příprava společného zasedání Předsednictva HRK a Předsednictva ČKR (Praha, listopad 2004).
  4. Příprava 72. zasedání Pléna ČKR (Uherské Hradiště, 4.-5. prosince 2003).
  5. Různé.
 • 3. října 2003 Aktuální Adresář ČKR.

 • 5. září 2003 Usnesení 71. zasedání Pléna České konference rektorů. Pardubice, 5. září 2003.

 • 4.-5. září 2003 71. zasedání Pléna ČKR na Univerzitě Pardubice.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Univerzitě Pardubice.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Diskuse k aktuální situaci vysokých škol ČR s pozvanými hosty.
  4. Hodnocení projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady".
  5. Reforma veřejných vysokých škol - příprava rozpočtu 2004.
  6. Spolupráce vysokých škol a Akreditační komise při zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání.
  7. Aktuální informace o Evropském systému transferu kreditů (ECTS).
  8. Různé. Příprava Usnesení 71. zasedání Pléna ČKR.
  9. Usnesení 71. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  10. Tisková konference.
 • 4. září 2003 61. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Pardubice.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Přidělení resortů místopředsedům ČKR (oblast vzdělávání, oblast tvůrčích činností, záležitosti ekonomické a sociální, vnější záležitosti, záležitosti legislativní a organizační).
  3. Příprava 71. zasedání Pléna ČKR (Univerzita Pardubice, 4.-5. září 2003).
  4. Různé.
 • 2. září 2003 Aktuální Adresář ČKR.

 • 1. srpna 2003 Nově zvolené Předsednictvo ČKR zahajuje svoji činnost.

 • 1. srpna 2003 Aktuální Adresář ČKR.

 • Od 1. srpna 2003 Nově zvolené Předsednictvo ČKR.

 • 20. června 2003 Usnesení 70. zasedání Pléna České konference rektorů. Brno, 20. června 2003.

 • 19.-20. června 2003 70. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR) na Vysokém učení technickém v Brně.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Vysokém učení technickém v Brně.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Diskuse k budoucímu stylu práce České konference rektorů.
  4. Diskuse k aktuální situaci vysokých škol ČR s pozvanými hosty.
  5. Diskuse s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR.
  6. Volby předsedy a místopředsedů ČKR pro funkční období 1.8.2003-31.7.2004.
  7. Zpráva o výsledcích projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady".
  8. Různé. Příprava Usnesení 70. zasedání Pléna ČKR.
  9. Výsledky voleb ČKR 2003. Usnesení 70. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  10. Tisková konference.
  11. Společné zasedání dosavadního a nově zvoleného Předsednictva ČKR.
 • 19. června 2003 60. zasedání Předsednictva ČKR na Vysokém učení technickém v Brně.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Příprava 70. zasedání Pléna ČKR (Vysoké učení technické v Brně, 19.-20. června 2003).
  3. Různé.
 • 9. června 2003 Aktuální Adresář ČKR.

 • 5. června 2003 Aktuální Adresář ČKR.

 • 3. června 2003 Panelová diskuse na téma "Je naše vysoké školství českým národním zájmem?" na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Program:
  1. Vystoupení předsedy Rady vysokých škol Františka Ježka na téma "Situace vysokých škol v zemích EU".
  2. Vystoupení místopředsedkyně České konference rektorů Jany Mačákové na téma "Situace vysokých škol v ČR".
  3. Diskuse za účasti osobností českého vysokého školství a české politické scény. Diskusi moderuje Ivan Wilhelm, rektor Univerzity Karlovy v Praze, předseda České konference rektorů.
 • 22. května 2003 59. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Hlavní programové body:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Příprava na pracovní jednání Předsednictva ČKR s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy (čtvrtek 22. května 2003 od 16:00, MŠMT, Karmelitská 8, Praha 1).
  3. Různé.
 • 9. dubna 2003 58. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Hlavní programové body:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Metodika dělení státní dotace na jednotlivé veřejné vysoké školy v roce 2003.
  3. Příprava rozpočtu veřejných vysokých škol na rok 2004.
  4. Příprava jednání se státní reprezentací o pravidlech hospodaření veřejných vysokých škol.
  5. Příprava 70. zasedání Pléna ČKR (Vysoké učení technické v Brně, 19.-20. června 2003).
  6. Různé.
 • 6. března 2003 Usnesení společného zasedání Pléna Slovenské rektorské konference a Pléna České konference rektorů. Hradec Králové, 6. března 2003.

 • 6. března 2003 Usnesení 69. zasedání Pléna České konference rektorů. Hradec Králové, 6. března 2003.

 • 6. března 2003 Společné zasedání Pléna Slovenské rektorské konference a České konference rektorů na Univerzitě Hradec Králové.
  • Hlavní programové body:
  1. Prezentácia vysokých škôl SR.
  2. Informace o vysokých školách ČR.
  3. Prezentácia legislatívy o vysokom školstve, vede a technike v SR.
  4. Informace o legislativě vysokého školství, vědy a techniky ČR.
  5. Študentská burza.
  6. Informace o projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady".
  7. Diskuse k bodům 1-6 se závěry.
  8. Možnosti udeľovania dvojitých diplomov (spolupráca v oblasti vzdelávania) a približovanie systémov hodnotenia kvality.
  9. Možnosti spolupráce v oblasti vedy, výskumu a techniky v rámci bilaterálnych dohôd a na medzinárodnom poli (6. rámcový program).
  10. Diskuse k bodům 8-9 se závěry.
  11. Různé. Příprava Usnesení společného zasedání Pléna ČKR a Pléna SRK.
  12. Usnesení společného zasedání Pléna ČKR a Pléna SRK. Závěr.
 • 6. března 2003 69. zasedání Pléna ČKR na Univerzitě Hradec Králové.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Univerzitě Hradec Králové.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Revize hospodaření ČKR 2002. Rozpočet ČKR 2003.
  4. Spolupráce vysokých škol a Akreditační komise při zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání.
  5. Různé.
  6. Usnesení 69. zasedání Pléna ČKR.
 • 1. února 2003 Aktuální Adresář ČKR.

 • 28. ledna 2003 Usnesení 68. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR). Brno, 28. ledna 2003.

 • 6. ledna 2003 Aktuální Adresář ČKR.


Aktuality roku 2002nahoru

 • 12. prosince 2002 67. zasedání Pléna ČKR na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
  • Hlavní programové body:
  1. Informace o Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
  2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  3. Projekt "Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady".
  4. Granty pro doktorské projekty.
  5. Aktuální otázky vysokého školství ČR.
  6. Různé.
 • 11. prosince 2002 57. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
  • Program:
  1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
  2. Příprava 67. zasedání Pléna ČKR (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 12. 12. 2002).
  3. Příprava 68. zasedání Pléna ČKR (Masarykova univerzita v Brně, 28. 1. 2003).
  4. Různé.
 • 15. listopadu 2002 Výsledky voleb kandidátů na rektora.

  (Tříleté funční období - po jmenování prezidentem České republiky - začíná 1. února 2003.)
  1. Univerzita Karlova v Praze: Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
  2. Univerzita Palackého v Olomouci: Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.
  3. České vysoké učení technické v Praze: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
  4. VŠB - Technická univerzita Ostrava: Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
  5. Akademie výtvarných umění v Praze: Prof. akad. mal. Jiří Sopko.
  6. Vysoké učení technické v Brně: Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.
  7. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno: Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.
  8. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně: Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
  9. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze: Doc. akad. arch. Jiří Pelcl.
  10. Janáčkova akademie múzických umění v Brně: Prof. PhDr. Václav Cejpek.
  11. Univerzita Pardubice: Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
  12. Česká zemědělská univerzita v Praze: Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
  13. Technická univerzita v Liberci: Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.
  14. Vysoká škola ekonomická v Praze: Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
  15. Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově: plk. Doc. Ing. Rudolf Urban, CSc.
  16. Vojenská akademie v Brně: plk. Doc. Ing. František Vojkovský, CSc.
 • 7. listopadu 2002 Aktuální Adresář ČKR.

 • 25. října 2002 56. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Karlově v Praze.

 • 1. října 2002 Aktuální Adresář ČKR.

 • Od 22. září 2002 Nová telefonní čísla v České republice.

  1. Telefonní číslo ČKR pro komunikaci uvnitř České republiky:   542 128 270
  2. Telefonní číslo ČKR pro mezinárodní komunikaci:   +420 542 128 270
  3. Číslo faxu ČKR pro komunikaci uvnitř České republiky:   542 128 272
  4. Číslo faxu ČKR pro mezinárodní komunikaci:   +420 542 128 272
 • 11.-12. září 2002 66. zasedání Pléna ČKR na Univerzitě Palackého v Olomouci.
  • Hlavní programové body:
  1. Diskuse o stavu a výhledech vysokého školství ČR s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a s ministrem pro vědu, výzkum a lidské zdroje.
  2. Financování tvůrčí činnosti v rámci nově přijaté legislativy.
  3. Zpráva o současném stavu projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady".
  4. Hodnocení kvality studia.
 • 11. září 2002 55. zasedání Předsednictva ČKR na Univerzitě Palackého v Olomouci.

 • 1. srpna 2002 Nově zvolené Předsednictvo ČKR zahajuje svoji činnost.

 • Od 1. srpna 2002 Nově zvolené Předsednictvo ČKR.

 • 29. července 2002 Pracovní setkání nově zvoleného Předsednictva ČKR.

 • 29. července 2002 54. zasedání Předsednictva ČKR.

 • Do 15. června 2002 Připomínky členů ČKR k textu "Příspěvek k diskusi o kvalitě studia".

  Na 64. zasedání ČKR (Praha, 5. dubna 2002) podal Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze, komentář k předloženému písemnému materiálu "Příspěvek k diskusi o kvalitě studia". Konstatoval, že své vystoupení považuje za úvod k problematice, kterou by se měla ČKR systematicky zabývat. Vyzval všechny členy ČKR, aby do 15. června 2002 zaslali na jeho e-mail adresu (witzany@vc.cvut.cz) své připomínky k předloženému materiálu, jehož upravenou, resp. doplněnou verzi bude prezentovat na 66. zasedání ČKR, které se uskuteční ve čtvrtek dne 12. září 2002 na Univerzitě Palackého v Olomouci.

nahoru