Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Nově zvolené Předsednictvo ČKR

 zpět na přehled Praha, 10. května 2002


Na 65. zasedání ČKR bylo zvoleno Předsednictvo ČKR na funkční období 1. 8. 2002 - 31. 7. 2003 ve složení:

Předseda
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

Místopředsedové
Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc., rektor Bankovního institutu vysoké školy, a.s., v Praze
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., rektorka Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. Peter Toperczer, rektor Akademie múzických umění v Praze
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze

K rozdělení funkcí podle oblastí, resp. záležitostí, jimiž se budou v souladu se Statutem ČKR jednotliví místopředsedové zabývat, dojde v nejbližší době. Jedná se o následující pětici místopředsedů:
  • místopředseda pro oblast vzdělávání,
  • místopředseda pro oblast tvůrčích činností,
  • místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální,
  • místopředseda pro vnější záležitosti,
  • místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační.

nahoru