Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Nově zvolené Předsednictvo ČKR

 zpět na přehled Brno, 18. června 2004


Na 75. zasedání Pléna ČKR bylo zvoleno Předsednictvo ČKR na funkční období 1. 8. 2004 - 31. 7. 2005 ve složení:

Předseda
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

Místopředsedové
Prof. PhDr. Václav Cejpek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc., rektor Bankovního institutu vysoké školy, a.s., v Praze
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., rektorka Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. Ing. Petr Sáha,CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

K rozdělení funkcí podle oblastí, resp. záležitostí, jimiž se budou v souladu se Statutem ČKR jednotliví místopředsedové zabývat, dojde v nejbližší době. Jedná se o následující pětici místopředsedů:
  • místopředseda pro oblast vzdělávání,
  • místopředseda pro oblast tvůrčích činností,
  • místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální,
  • místopředseda pro vnější záležitosti,
  • místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační.

nahoru