Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
100th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 16. 4. 2009  |  Uherské Hradiště     PDF (104 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 100. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR schvaluje dosavadní postup Rady pro výzkum a vývoj v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2010 a střednědobého výhledu financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
  2. ČKR vítá odklad termínu předložení věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání, který umožní důkladnější veřejnou diskusi. ČKR se bude soustavně zabývat analýzou podkladů k věcnému záměru tohoto zákona.
  3. ČKR nesouhlasí se snižováním výdajů v kapitole MŠMT státního rozpočtu v průběhu roku, které je v rozporu s deklarovanými prioritami politických reprezentací.
  4. ČKR vyjadřuje hlubokou soustrast italské univerzitě v l’Aquile postižené přírodní katastrofou a současně vyzývá vysoké školy, aby zvážily své možnosti pomoci této univerzitě a následovaly tak již konkrétní kroky některých českých univerzit.

V Uherském Hradišti dne 16. dubna 2009

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
předsedatop