Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
105th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 22. 4. 2010  |  Praha     PDF (52 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 105. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR podporuje ideje reformy terciárního vzdělávání zpracované pracovní skupinou ČKR a ukládá jí zapracovat připomínky členů ČKR do tohoto koncepčního materiálu.
  2. ČKR vítá zahájení diskuse o novém modelu financování vysokých škol, který by měl zohlednit kvalitativní úroveň jednotlivých vysokých škol a měl by poskytnout vysokým školám v dostatečném předstihu státní garanci pro jejich stabilní financování na několikaleté období.
  3. ČKR požaduje, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace urychleně zajistilo financování center základního výzkumu pro rok 2011.
  4. ČKR podporuje princip státní srovnávací maturity jako možný prostředek garance kvalitní úrovně všeobecného středoškolského vzdělávání. Po zkušenostech s jejím zavedením by se mohla stát státní maturita jedním z podkladů pro přijímací řízení na vysokých školách.

V Praze dne 22. dubna 2010

Za Českou konferenci rektorů

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předsedatop