Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
106th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 24. 6. 2010  |  Opava     PDF (60 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 106. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR je připravena k jednání s budoucí ministryní/ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a příslušným výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o rozpočtu pro vysoké školy na rok 2011, aby byl podpořen rozvoj vysokých škol.
  2. ČKR schválila svůj materiál „Idea reformy terciárního vzdělávání“.
  3. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zpracovalo prováděcí předpis k poslední novele zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., která zavádí tzv. registr docentů a profesorů.
  4. ČKR vyzývá ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby se opětovně zabývala návrhem na složení Akreditační komise, zejména s ohledem na některé diskutabilní kroky Akreditační komise v poslední době.

V Opavě dne 24. června 2010

Za Českou konferenci rektorů

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předsedatop