Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
107th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 10. 9. 2010  |  Dříteč u Pardubic     PDF (60 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 107. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vnímá neúčast ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše na svém plenárním zasedání s velkým znepokojením. Mělo jít o první kontakt se všemi rektory od ministrova nástupu do funkce, navíc v mimořádně vážné ekonomické situaci vysokých škol.
  2. ČKR zásadně nesouhlasí s neúměrným krácením rozpočtu veřejných vysokých škol o 1 miliardu Kč ještě v roce 2010, což tvoří dvě třetiny redukce celého rozpočtu MŠMT. Výdaje na veřejné vysoké školy však činí pouze jednu pětinu rozpočtu MŠMT.
  3. ČKR chápe odpovědnou fiskální politiku vlády, avšak nemůže akceptovat koncentraci úspor rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2011 do položky financování vysokého školství. Signalizované snížení příspěvku veřejným vysokým školám ze státního rozpočtu o takřka 10 % v roce 2011 by bylo pro sektor veřejných vysokých škol devastující.
  4. ČKR se bude i nadále podílet na reformě terciárního vzdělávání, která však nemůže být primárně založena na úsporách mnohem výraznějších, než s nimiž se musí vyrovnávat okolí vysokých škol (regionální školství, platy ústavních činitelů, výzkum a vývoj v jiných rezortech než MŠMT apod.).
  5. ČKR požaduje, aby MŠMT nadále dodržovalo transparentní pravidla financování veřejných vysokých škol.
  6. ČKR aktuálně zvažuje nepříznivou finanční situací vynucené kroky na veřejných vysokých školách, např. zkrácení semestrů, pozastavení zápisů, přerušení výuky v topné sezóně, radikální snížení počtu přijímaných uchazečů do všech úrovní studia během roku 2011 apod.
  7. Vzhledem k tomu, že vysoké školy jsou nejvýkonnějším segmentem vědy a výzkumu v ČR, ČKR kategoricky odmítá, aby kapitola MŠMT byla v roce 2011 v oblasti výzkumu, vývoje a inovací krácena oproti letošnímu roku až o 12 % a v roce 2013 až o 20 %.

V Dříteči u Pardubic dne 10. září 2010

Za Českou konferenci rektorů

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předsedatop