Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
109th Czech Rectors Conference Plenum Meeting (CRC Annual Assembly)

 back to the List 17.-18. 2. 2011  |  Plzeň     PDF (63 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 109. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. ČKR se opět zabývala hodnocením kvality a výkonnosti vysokých škol, neboť z pohledu ČKR jde o stěžejní téma reformy terciárního vzdělávání v ČR. ČKR přípravou vlastního koncepčního materiálu dokládá svůj zájem o účast na reformních krocích vedoucích k vyšší úrovni vysokoškolského vzdělávání v ČR.
  2. ČKR vyzývá všechny akademické orgány vysokých škol, aby předcházely nejen jakémukoli porušování vnitřních předpisů, ale i etických principů akademického života.
  3. ČKR žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby dodrželo dynamiku čerpání prostředků z Operačních programů EU a naplnilo slib částečné kompenzace výpadku financování veřejných vysokých škol v roce 2011 z alternativních zdrojů.
  4. ČKR vyzývá Vládu ČR, aby realizovala svůj strategický záměr podporovat vzdělávání včetně vysokoškolského a výzkumnou, vývojovou a tvůrčí činnost.
  5. ČKR vyjadřuje znepokojení nad praxí Ministerstva vnitra ČR při udělování vstupních víz zahraničním studentům přijatým ke studiu na vysokých školách ČR.
  6. ČKR schválila Výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2010, zprávu o revizi hospodaření ČKR v roce 2010, pravidla úhrady provozních nákladů ČKR pro rok 2011 a rozpočet ČKR na rok 2011.

V Plzni dne 18. února 2011

Za Českou konferenci rektorů

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předsedatop