Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
111th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 10.6.2011  |  Přerov     PDF (64 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 111. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR po projednání doporučuje vlastní materiál „Hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol“ k využití v Individuálním projektu národním (IPN) „Zajišťování a hodnocení kvality systému terciárního vzdělávání“.
 2. ČKR vítá iniciativu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vedoucí k otevřené debatě nad návrhem věcného záměru zákona o vysokých školách.
 3. ČKR je znepokojena snahou předsedy Akademie věd ČR nekorektními argumenty ovlivňovat členy Vlády ČR ve věci rozpočtu VaVaI pro rok 2012.
 4. Plénum ČKR zvolilo Předsednictvo ČKR, pro funkční období 1.8.2011-31.7.2013, v tomto složení:

  Předseda:
  Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

  Místopředsedové:
  JUDr. Ivan Barančík, rektor Vysoké školy logistiky o.p.s.
  Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr.h.c., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
  Doc. Ing. Josef Koubek, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
  Doc. Ivo Mathé, rektor Akademie múzických umění v Praze
  Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

V Přerově dne 10. června 2011

Za Českou konferenci rektorů

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předsedatop