Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
113th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 1.12.2011  |  Hradec Králové     PDF (181 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 113. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR nedoporučuje k přijetí Věcný záměr zákona o vysokých školách ve verzi rozeslané k vnějšímu připomínkovému řízení (viz přílohy).
  2. ČKR nedoporučuje k přijetí Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům tak, jak byl rozeslán k vnějšímu připomínkovému řízení (viz přílohy).
  3. ČKR zásadně nesouhlasí s návrhem státního rozpočtu v oblasti vysokého školství. V průběhu posledních 5 let došlo k poklesu podílu výdajů na veřejné vysoké školy na HDP o 12,4 procentního bodu a výdajů na jednoho studenta o 16,9 %. Klesající výdaje na vysoké školství ohrozí kvalitu vzdělávacího procesu, zpomalí či zastaví reformní úsilí v oblasti vysokých škol, destabilizují vysokoškolské instituce a sníží konkurenceschopnost ČR.
  4. ČKR požaduje podstatné zlepšení administrativních procesů spojených s realizací Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost i Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na MŠMT, aby v jejich důsledku nadále již nedocházelo k zbytečným průtahům a k rizikům nevyčerpání prostředků z evropských fondů.
  5. ČKR vítá jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ač byla opomenuta při konzultacích a navrhování členů. Role vysokých škol ve vědě, výzkumu a výchově nových generací badatelů je klíčová a nezastupitelná.
Přílohy:
(1) Stanovisko a připomínky České konference rektorů k „Věcnému záměru zákona o vysokých školách“.
(2) Stanovisko České konference rektorů k „Věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům“.

V Hradci Králové dne 1. prosince 2011

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předsedatop