Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
115. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 12.4.2012  |  Jihlava     PDF (124 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 115. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR opakovaně varuje před dalším razantním snižováním příspěvku ze státního rozpočtu pro veřejné vysoké školy chystaným v nastávajících letech, které povede k poklesu až o desítky procent. Česká republika se stává státem, který věnuje na vysoké školství méně než 0,5 % HDP! ČKR shledává takový postup likvidační, zjevně zaměřený proti kvalitě českého vysokoškolského vzdělávání a ke škodě konkurenceschopnosti České republiky.
  2. ČKR považuje za nepřijatelné další snižování průměrných prostředků na jednoho vysokoškolského studenta.
  3. ČKR vyzývá Vládu České republiky, aby podpořila soustředění budoucích intervencí v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje v jednom operačním programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a aby zamezila fragmentaci podpory těchto oblastí do operačních programů v gesci jiných rezortů. ČKR doporučuje, aby podpora z takového operačního programu byla využitelná na celém území České republiky.

V Jihlavě dne 12. dubna 2012

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předsedanahoru