Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
116. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 7.6.2012  |  Praha     PDF (82 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 116. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR oceňuje příslib ministra Fialy nesnižovat podstatně v roce 2013 rozpočet vysokých škol. Rozpočtový výhled na rok 2014 a další však zůstává kritický.
  2. ČKR zřizuje ve smyslu svého Statutu pracovní skupinu, která se bude věnovat komplexní problematice prostředků z evropských fondů.
  3. ČKR vyzývá Ministerstvo vnitra k pokračování dialogu nad přípravou „zákona o úpravě vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic“, neboť jeho chystaná podoba bude značně ovlivňovat chod a výkon vysokých škol.
  4. ČKR považuje za nepřijatelné, aby financování výzkumu, vývoje a inovací ze státního rozpočtu výrazně neodráželo dosažené výsledky.

V Praze dne 7. června 2012

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předsedanahoru