Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
117. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 6.9.2012  |  České Budějovice     PDF (84 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 117. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vítá informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy o snaze zastavit v roce 2013 několikaletý pokles financování vysokého školství.
  2. ČKR připomíná Vládě ČR předsevzetí věnovat na financování vysokého školství objem prostředků odpovídající 1 % HDP, který by i tak byl pod průměrem podílu v Evropské unii. V uplynulých letech se podíl výdajů na vysoké školy v ČR pohyboval pouze kolem 0,6 % HDP. V objemu prostředků na jednoho studenta je situace ještě horší.
  3. ČKR vítá kroky nového vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vedoucí ke zefektivnění jeho role při administraci projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, avšak znovu naléhavě upozorňuje na některé chybějící metodiky a zbytečné překážky při realizaci projektů.

V Českých Budějovicích dne 6. září 2012

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předsedanahoru