Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
118. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 6.12.2012  |  Praha     PDF (84 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 118. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR podporuje pokračování prací na přípravě metodiky hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací pro účely financování výzkumných institucí v přechodném období do případné aplikace výstupů Individuálního projektu národního Metodika 2.
  2. ČKR předpokládá, že při pracích na novele zákona o vysokých školách dojde ke spolupráci s pracovní skupinou ČKR při všech etapách přípravy novely a že paragrafované znění bude předloženo ČKR v předstihu před rozesláním k řádnému připomínkovému řízení.
  3. ČKR upozorňuje na vážné problémy s realizací projektů, podporovaných zejména z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, které vyplývají z platného znění zákona o veřejných zakázkách a nemožnosti jeho implementace v oblasti špičkové vědy a výzkumu.

V Praze dne 6. prosince 2012

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předsedanahoru