Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
120. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 18.4.2013  |  Brno     PDF (85 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 120. zasedání následující usnesení:

  1. ČRK oceňuje dosavadní průběh jednání o přípravě novely zákona o vysokých školách vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podporuje princip kontraktového financování, avšak požaduje předložení nového návrhu rámcové smlouvy. ČKR podporuje změnu stávajícího akreditačního systému, upozorňuje ale, že nový systém musí být transparentní, nezvyšující zbytečnou byrokratickou zátěž, musí omezovat možnost politických zásahů a celkově bude posilovat kontrolu kvality vysokoškolského vzdělávání.
  2. ČKR přijala s uspokojením informaci o přípravě Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ČKR pozitivně vnímá snahu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy reflektovat v něm klíčové problémy vysokého školství a výzkumu v ČR a snahu neopakovat chyby současného programovacího období.
  3. ČKR vítá Ministerstvem zdravotnictví předložený návrh zákona o univerzitních nemocnicích a oceňuje dosavadní průběh jednání o tomto zákoně. Přestože ČKR uplatnila některé připomínky, jako celek jej považuje za zásadní a správný krok k potřebné transformaci fakultních nemocnic na veřejnoprávní instituce uskutečňující ve spolupráci s lékařskými fakultami zdravotnický výzkum a výuku studentů a poskytující z nich vyplývající zdravotní služby na nejvyšší úrovni.
  4. ČKR se zabývala materiálem Metodika 2013 a požaduje, aby z hodnocení aplikovaného výzkumu nebyl vyňat smluvní výzkum, který je klíčový pro spolupráci univerzit s praxí i pro úspěšné řešení projektů operačních programů EU.
  5. ČKR upozorňuje na nepřijatelnost měnit ze strany řídicích orgánů retroaktivně pravidla pro řešení operačních programů EU.

V Brně dne 18. dubna 2013

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předsedanahoru