Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
126. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 5.6.2014  |  České Budějovice     PDF (84 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 126. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR apeluje na Vládu České republiky, aby v roce 2015 a zejména v následujících letech výrazným způsobem navyšovala rozpočet na výzkum, vývoj a inovace, čímž bude zvyšována konkurenceschopnost České republiky tak, aby bylo možné realizovat udržitelnost evropských projektů a fungování vybudovaných výzkumných kapacit.
  2. ČKR pozitivně hodnotí dosavadní postup přípravy novely zákona o vysokých školách.
  3. ČKR je připravena podílet se na novele i následném věcném záměru zákona o výzkumných organizacích.
  4. ČKR konstatuje určitá zlepšení v komunikaci v oblasti evropských projektů mezi řešiteli a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vyjadřuje přesvědčení, že by nebylo účelné realizovat implementaci nového operačního programu mimo působnost tohoto ministerstva.
  5. ČKR vítá úsilí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o navýšení rozpočtu kapitoly vysokého školství, které je naprosto nezbytné pro probíhající proces zvyšování kvality vysokého školství České republiky.

V Českých Budějovicích dne 5. června 2014

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předsedanahoru