Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
127. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 4.9.2014  |  Přerov     PDF (82 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 127. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR kladně hodnotí pokrok dosažený při přípravě novely zákona o vysokých školách a podporuje její schválení v podobě, jež je výsledkem jednání s reprezentacemi vysokých škol.
  2. ČKR je připravena aktivně se zapojit do diskuse o strategii a hodnocení udržitelnosti projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
  3. ČKR je znepokojena návrhem Ministerstva financí ČR, který v rozpočtu vysokých škol na rok 2015 počítá se snížením o 400 mil. Kč oproti letošnímu stavu. Rozpočet vysokých škol byl v minulých letech v době ekonomické krize snižován a částka vynakládaná na jednoho studenta klesla na úroveň, jež ohrožuje kvalitu studia. ČKR žádá zachování současné výše rozpočtu při postupném snižování počtu studentů v důsledku demografickému poklesu, aby došlo k navýšení částky připadající na jednoho studenta.
  4. Veřejné vysoké školy chápou zájem státu získat co nejlepší přehled o veřejných financích ve věci tzv. konsolidační vyhlášky, ale žádají, aby veřejné vysoké školy do ní nebyly zahrnuty a aby obecně její dopady na veřejné vysoké školy nebyly významné a neomezily jejich autonomní postavení.
  5. ČKR zásadně nesouhlasí se změnami pravidel realizace projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace s platností od 1. září 2014, které bezprostředně ohrožují existenci i udržitelnost řešitelských týmů těchto projektů.

V Přerově dne 4. září 2014

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předsedanahoru