Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
130. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 23.4.2015  |  Křtiny     PDF (160 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 130. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR podporuje novelu zákona o vysokých školách předloženou do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zdůrazňuje, že její znění je výsledkem dlouhodobých diskusí, je obecně akceptována vysokými školami, a jakékoliv další zásahy do jejího znění považuje za nežádoucí.
  2. ČKR požaduje, aby se zastavil dlouhodobý trend výrazného podfinancování vzdělávací činnosti na veřejných vysokých školách, a žádá Vládu ČR, aby při přípravě státního rozpočtu navýšila prostředky pro financování kapitoly vysokých škol.
  3. ČKR vyzývá Vládu ČR k urychlenému schválení Národního programu udržitelnosti II pro centra excelence vybudovaná v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Odklady a nedostatečná alokace finančních prostředků vážně ohrožují plnění podmínek udržitelnosti projektů, zejména v personální oblasti, a důvěryhodnost ČR v mezinárodní vědecké komunitě.
  4. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby co nejvíce urychlilo přípravu a hodnocení posledních výzev z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace dočerpávajících zbylé prostředky tak, aby bylo možné je realizovat včas a v souladu se zákony.
  5. ČKR upozorňuje na to, že nekonáním Úřadu pro vědu, výzkum a inovace dochází k tomu, že dosud nebylo dokončeno hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014 a je tak ohroženo financování vědy v ČR. Žádáme tímto o okamžitou nápravu této situace.
  6. ČKR zdůrazňuje nutnost zachovat a dále rozvíjet dosavadní systém vzdělávání v oblasti nelékařských zdravotnických oborů na vysokých školách a také zachovat a rozvíjet specializační vzdělávání lékařů realizované vysokými školami.

Ve Křtinách dne 23. dubna 2015

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předsedanahoru