Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
133. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 3.12.2015  |  Brno     PDF (131 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 133. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR znovu poukazuje na dlouhodobě neúnosné financování českého veřejného vysokého školství a upozorňuje, že v posledních letech poklesl podíl rozpočtu veřejných vysokých škol na HDP o více než 25 % !
 2. ČKR apeluje na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Vládu ČR, aby upravily střednědobý plán financování veřejných vysokých škol tak, aby odpovídal potřebám kvalitního vysokoškolského vzdělávání.
 3. ČKR vítá snahu Sekce řízení operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nastavit kritéria výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání tak, aby byla jasně definovaná a umožnila připravit a realizovat kvalitní projekty.
 4. ČKR upozorňuje na komplikace spojené se zařazením veřejných vysokých škol pod gesci zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.
 5. ČKR projednala a vyjádřila se k pozměňovacím návrhům poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k novele zákona o vysokých školách s následujícím stanoviskem:
  Souhlasné stanovisko: A, B, C7, E, F, L1, M1, N1, O.
  Neutrální stanovisko: C2, C3, L7, L9, L11.
  U pozměňovacích návrhů G1 a G3 je stanovisko Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR neutrální a stanovisko Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR negativní.
  Zásadně negativní stanovisko: K1, L6, L8, L10 a všechny další pozměňovací návrhy.

V Brně dne 3. prosince 2015

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předsedanahoru