Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
136. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 2.6.2016  |  Plzeň     PDF (191 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 136. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR oceňuje, že ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová při nominaci členů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAU) respektovala návrhy reprezentací vysokých škol, a to jak v případě Rady NAU, tak Přezkumné komise NAU. ČKR souhlasí s návrhem na jmenování předsedy Rady NAU Stanislava Labíka, místopředsedů Rady NAU Ivana Barančíka a Tomáše Jelínka, členů Rady NAU i členů Přezkumné komise NAU.
  2. ČKR je rozhořčena návrhem rozpočtu Ministerstva financí ve střednědobém výhledu pro celou kapitolu školství, jenž je zcela v rozporu s deklarovanou podporou školství jako jedné z priorit vládní politiky. V této chvíli, kdy vysoké školy přijímají nové studenty, není znám žádný nový vládní návrh, který by korigoval propad minulých let a garantoval, že studium nově přijatých i stávajících studentů bude dostatečně finančně zajištěno. ČKR vyzývá akademickou obec k projevům veřejného nesouhlasu s výchozím návrhem Ministerstva financí a k podpoře zvýšení rozpočtu vysokých škol a rozpočtu týkajícího se školství vůbec.
  3. ČKR se obrací na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou s dotazem, zda již požádala o uvolnění slibovaných 260 mil. Kč z rozpočtové rezervy na dofinancování rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2016.
  4. ČKR oceňuje aktivity místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka o navýšení rozpočtu pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2017. Plně podporuje nárůst celkových prostředků na vědu, výzkum a inovace o 3,75 mld. Kč oproti roku 2016 schválený Vládou ČR 30. května 2016.
  5. ČKR je pobouřena nečekaným odstavením informačního systému evidence výsledků vědy, výzkumu a inovací. Důrazně požaduje, aby byl tento informační systém opět uveden do provozu. Jeho nefunkčnost přímo ohrožuje transparentní hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací a návazné rozdělování prostředků na rozvoj výzkumných organizací. ČKR již nemíní tolerovat neschopnost Úřadu Vlády ČR dodržet zákonné normy v oblasti hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací a požaduje vyvození personální odpovědnosti za tento stav.
  6. ČKR žádá, aby Vláda ČR včas rozhodla o způsobu hodnocení vědeckých výsledků a rozdělování finančních prostředků na výzkum pro rok 2017 a projednala jej s reprezentacemi vysokých škol. Současně považuje za nezbytné, aby nedocházelo ke skokovým změnám tohoto systému.

V Plzni dne 2. června 2016

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předsedanahoru