Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
139. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 16.2.2017  |  Olomouc     PDF (198 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 139. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. ČKR schválila Výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2016 a Zprávu o provedené revizi hospodaření ČKR v roce 2016.
  2. ČKR schválila rozpočet ČKR pro rok 2017.
  3. ČKR ustavila pracovní skupinu pro přípravu hodnocení vysokých škol v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválenou Vládou ČR.
  4. ČKR oceňuje dosavadní činnost Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a kvalitní spolupráci s ním. Doporučuje však, aby Národní akreditační úřad pro vysoké školství v budoucnu pro svoji činnost nepožadoval po veřejných vysokých školách opakované dodávání materiálů, které jsou pro vysoké školy dlouhodobě platné a v podstatě neměnné.
  5. ČKR považuje za nutné, aby v rámci výzvy 02_16_019 Excelentní výzkum Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo financováno co nejvíce projektů, které byly hodnoceny jako velmi kvalitní. ČKR žádá navýšení alokace prostředků pro tuto výzvu.
  6. ČKR podporuje návrh zákona o univerzitních nemocnicích.
  7. ČKR podporuje úsilí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o navýšení rozpočtu vysokých škol o 4,5 mld. Kč pro rok 2018 a navyšování prostředků na institucionální financování tvůrčí činnosti. Pravidelné navyšování těchto prostředků je nezbytnou podmínkou pro zkvalitňování vzdělávací a tvůrčí činnosti vysokých škol.
  8. ČKR požaduje společně s Akademií věd ČR zvyšování institucionální podpory vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol a Akademie věd ČR.

V Olomouci dne 16. února 2017

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předsedanahoru