Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
143. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 7.12.2017  |  Mladá Boleslav     PDF (197 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 143. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR podporuje návrh státního rozpočtu pro vysoké školy na rok 2018, který zahrnuje navýšení finančních prostředků o 3 mld. Kč, a vyzývá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o schválení tohoto návrhu.
  2. ČKR vyzývá nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy k jednání o perspektivě změn ve financování vysokých škol a k úsilí o navyšování rozpočtu vysokých škol v dalších letech.
  3. ČKR považuje nadále problém studentů studijních oborů s končící akreditací za vážný a nedořešený. Žádá proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní akreditační úřad pro vysoké školství urychleně dokončit jednání vedoucí k dořešení tohoto problému.
  4. ČKR žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby požádalo o blokovou výjimku ze zákazu veřejné podpory na vzdělávání v rámci operačních programů na soukromých vysokých školách ČR.
  5. ČKR vyzývá Vládu ČR k dopracování Metodiky 17+ pro hodnocení výzkumu, vývoje a inovací.
  6. ČKR žádá Vládu ČR o nápravu chyb ve výpočtu Hodnocení výzkumu, vývoje a inovací 2015. ČKR požaduje finanční kompenzace poškozeným vysokým školám.

V Mladé Boleslavi dne 7. prosince 2017

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předsedanahoru