Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
144. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 16.2.2018  |  Praha     PDF (197 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 144. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. ČKR podporuje úsilí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navyšování rozpočtu vysokých škol pro období 2019 až 2021 v minimální dynamice růstu ve výši 3 mld. Kč ročně.
  2. ČKR podporuje myšlenku na posílení administrace projektů aplikovaného výzkumu prostřednictvím Technologické agentury ČR. ČKR nepokládá za efektivní fragmentaci poskytování podpory.
  3. ČKR žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace o rychlé dopracování Metodiky 2017+ pro hodnocení výzkumu, vývoje a inovací tak, aby bylo možno co nejdříve tuto metodiku implementovat.

V Praze dne 16. února 2018

Za Českou konferenci rektorů

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
místopředseda pro oblast vzdělávání zastupující předsedunahoru