Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení ČKR
64. zasedání Předsednictva České konference rektorů (Stanovisko k návrhu reformy dotace na ubytování a stravování studentů)

 zpět na přehled 26. 5. 2004  |  Praha     PDF (57 kB)


Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) se na svém 64. zasedání, které se uskutečnilo 26. května 2004 v Praze, seznámilo s návrhem reformy dotace na ubytování a stravování studentů, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z podnětu Rady vysokých škol.

Předsednictvo ČKR konstatuje, že rektoři veřejných vysokých škol jako představitelé vlastníků ubytovacích a stravovacích zařízení nemohou souhlasit s tím, aby dosavadní dotace na ubytování a stravování studentů byla zrušena nebo jakkoli krácena.

V případě, že bude reforma přesto prosazována, má Předsednictvo ČKR k předloženému návrhu tyto konkrétní připomínky:

  1. nepovažuje podkladovou zprávu pro daný návrh za dostatečnou,
  2. nepovažuje oddělené řešení problematiky ubytování a stravování za vhodné a upozorňuje na to, že by uvedený postup mohl vést k vážnému zhoršení hospodářské situace menz, kterému by se v krátké době, která je k dispozici, dalo jen obtížně přípravnými opatřeními čelit,
  3. nesouhlasí s termínem 1. ledna 2005 jakožto s datem, od kdy by měl být nový systém realizován, a považuje za nutné případnou realizaci návrhu odložit na začátek akademického roku 2005/2006, tj. na 1. října 2005,
  4. považuje podmínku studia v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím pro započtení studenta za retroaktivní penalizaci; přinejmenším by bylo vhodné zmírnit její tvrdost,
  5. konstatuje, že možnost navyšování dotace uvedená v poslední větě části I návrhu je formulována velmi neurčitě,
  6. upozorňuje na formální chyby v návrhu - např. student nemůže studovat na vysokoškolském ústavu, vždy je zapsán na vysoké škole nebo na fakultě.

V Praze dne 26. května 2004

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedanahoru