Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

CRC Resolution
65th Czech Rectors Conference Presidium Meeting            (Standpoint on the Programme Declaration of the Czech Republic Government)

 back to the List 31. 8. 2004  |  Praha     PDF ()


(In Czech only)

Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) se na svém 65. zasedání, které se uskutečnilo 31. srpna 2004 v Praze, zabývalo Programovým prohlášením vlády ČR, zejména těmi jeho částmi, které se týkají vědy, výzkumu a vývoje, a vysokého školství. Předsednictvo ČKR zaujalo k Programovému prohlášení vlády ČR následující stanovisko:

Předsednictvo ČKR vítá snahu vlády ČR

  1. o vytváření podmínek pro dokončení reformy vysokého školství a o posílení financování vysokých škol jako rozhodujícího nástroje jejich transformace;
  2. o navyšování financí na výzkum a vývoj s důrazem na rychlé a účinné převádění jejich výsledků do praxe;
  3. o zapojení českých výzkumných a vzdělávacích institucí do Evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru.

Předsednictvo ČKR však současně konstatuje, že

  1. z Programového prohlášení vlády ČR vyplývá, že věda, výzkum a vývoj, a vysoké školství nejsou hlavní prioritou, jako tomu bylo u programového prohlášení předchozí vlády;
  2. deklarovaná snaha o podporu výzkumu a vývoje neodpovídá uvažovanému střednědobému výhledu na jejich financování.

V Praze dne 31. srpna 2004

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop