Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení ČKR
65. zasedání Předsednictva České konference rektorů (Stanovisko k Programovému prohlášení vlády ČR)

 zpět na přehled 31. 8. 2004  |  Praha     PDF (74 kB)


Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) se na svém 65. zasedání, které se uskutečnilo 31. srpna 2004 v Praze, zabývalo Programovým prohlášením vlády ČR, zejména těmi jeho částmi, které se týkají vědy, výzkumu a vývoje, a vysokého školství. Předsednictvo ČKR zaujalo k Programovému prohlášení vlády ČR následující stanovisko:

Předsednictvo ČKR vítá snahu vlády ČR

  1. o vytváření podmínek pro dokončení reformy vysokého školství a o posílení financování vysokých škol jako rozhodujícího nástroje jejich transformace;
  2. o navyšování financí na výzkum a vývoj s důrazem na rychlé a účinné převádění jejich výsledků do praxe;
  3. o zapojení českých výzkumných a vzdělávacích institucí do Evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru.

Předsednictvo ČKR však současně konstatuje, že

  1. z Programového prohlášení vlády ČR vyplývá, že věda, výzkum a vývoj, a vysoké školství nejsou hlavní prioritou, jako tomu bylo u programového prohlášení předchozí vlády;
  2. deklarovaná snaha o podporu výzkumu a vývoje neodpovídá uvažovanému střednědobému výhledu na jejich financování.

V Praze dne 31. srpna 2004

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedanahoru