Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Joint Standpoint
of the Higher Education Council and the Czech Rectors Conference on the Proposal of the Code of Work

 back to the List 8. 2. 2005  |  Praha     PDF (50 kB)


(In Czech only)

Dne 31. ledna 2005 předložil pod číslem jednacím 2005/5599-52 do vnějšího připomínkového řízení ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach návrh nového zákoníku práce. Reprezentace vysokých škol se nechce vyjadřovat k celkové koncepci tohoto návrhu, ani k jednotlivým navrhovaným ustanovením v ní obsažených. Chce se však jednoznačně vyjářit k té části návrhu, která se přímo týká vysokých škol.

Podle předloženého návrhu zákoníku práce má být stanovení mzdy a výše odměn pracovníků vysokých škol svěřena do kompetence státu stejně, jako je tomu u státních či příspěvkových institucí. Tímto krokem by vysoké školy pozbyly nejen možnost individuálně ovlivňovat svůj další rozvoj v rámci konkurence uvnitř akademického prostředí, ale také značnou část autonomie a samosprávného rozhodování při zajišťování svých základních činností. Stanovování mzdových limitů pracovníkům veřejných vysokých škol podle státem určeného schématu totiž přímo implikuje stanovení výše mzdových fondů a limitu pracovních sil a jejich kvalifikační strukturu.

V těchto souvislostech jde o nejhrubší pokus o okleštění rozhodovacích kompetencí vnitřních orgánů vysokých škol a o návrat k poměrům nejen před rok 1998, kdy byl přijat současný zákon o vysokých školách, ale i před rok 1989. Je pouze těžko uvěřitelné, že v současné době může být takový návrh předložen do připomínkového řízení, navíc bez jakékoli předběžné konzultace s akademickou reprezentací. Obě části reprezentace vysokých škol proto co nejrozhodněji tuto část návrhu zákoníku práce odmítají.

V Praze dne 8. února 2005

Za Radu vysokých škol: Doc. RNDr. František Ježek, CSc., předseda
Za Českou konferenci rektorů: Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., předseda


top