Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Společné stanovisko
Rady vysokých škol a České konference rektorů k návrhu zákoníku práce

 zpět na přehled 8. 2. 2005  |  Praha     PDF (50 kB)


Dne 31. ledna 2005 předložil pod číslem jednacím 2005/5599-52 do vnějšího připomínkového řízení ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach návrh nového zákoníku práce. Reprezentace vysokých škol se nechce vyjadřovat k celkové koncepci tohoto návrhu, ani k jednotlivým navrhovaným ustanovením v ní obsažených. Chce se však jednoznačně vyjářit k té části návrhu, která se přímo týká vysokých škol.

Podle předloženého návrhu zákoníku práce má být stanovení mzdy a výše odměn pracovníků vysokých škol svěřena do kompetence státu stejně, jako je tomu u státních či příspěvkových institucí. Tímto krokem by vysoké školy pozbyly nejen možnost individuálně ovlivňovat svůj další rozvoj v rámci konkurence uvnitř akademického prostředí, ale také značnou část autonomie a samosprávného rozhodování při zajišťování svých základních činností. Stanovování mzdových limitů pracovníkům veřejných vysokých škol podle státem určeného schématu totiž přímo implikuje stanovení výše mzdových fondů a limitu pracovních sil a jejich kvalifikační strukturu.

V těchto souvislostech jde o nejhrubší pokus o okleštění rozhodovacích kompetencí vnitřních orgánů vysokých škol a o návrat k poměrům nejen před rok 1998, kdy byl přijat současný zákon o vysokých školách, ale i před rok 1989. Je pouze těžko uvěřitelné, že v současné době může být takový návrh předložen do připomínkového řízení, navíc bez jakékoli předběžné konzultace s akademickou reprezentací. Obě části reprezentace vysokých škol proto co nejrozhodněji tuto část návrhu zákoníku práce odmítají.

V Praze dne 8. února 2005

Za Radu vysokých škol: Doc. RNDr. František Ježek, CSc., předseda
Za Českou konferenci rektorů: Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., předseda


nahoru