Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Statement
of the Czech Rectors Conference Presidium after meeting with Prime Minister Mirek Topolánek on 17 September 2007

 back to the List 17. 9. 2007  |  Praha     PDF (106 kB)


(In Czech only)

Předsednictvo České konference rektorů se dne 17. září 2007 setkalo s předsedou Vlády ČR Mirkem Topolánkem. Předmětem jednání byla příprava státního rozpočtu pro oblast vysokých škol a situace v operačních programech EU. Předsednictvo oceňuje, že se jedná již o třetí schůzku s premiérem na tato témata od července 2007. Díky těmto jednáním se podařilo původní deficit ve financování vysokých škol snížit z 2,3 miliardy Kč nejprve o 1,1 miliardy Kč. Na dnešní schůzce premiér informoval předsednictvo, že zajistil další 0,5 miliardy Kč výlučně ve prospěch vysokých škol. Předsednictvo si váží tohoto premiérova rozhodnutí, ale upozorňuje, že stále chybí 0,7 miliardy Kč pro pouhé zachování stávající úrovně financování vysokých škol. Pokud nebudou chybějící prostředky zajištěny, hrozí nebezpečí, že v příštích letech budou vysoké školy nuceny přijímat výrazně méně nových studentů a jejich konkurenceschopnost v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru bude ohrožena.

Tuto kritickou situaci prohlubuje velmi vážný stav přípravy operačních programů EU v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Předsednictvo konstatuje, že usnesení Rady pro výzkum a vývoj přijaté dne 14. září 2007 za účasti předsedy Vlády ČR plně odpovídá aktuální kritické situaci. Předsednictvo České konference rektorů vyjadřuje naději, že krizové řízení přípravy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace zavedené usnesením Rady pro výzkum a vývoj zabrání pozastavení tohoto programu, které by způsobilo zmaření neopakovatelné příležitosti pro rozvoj české vědy a výzkumu. Česká konference rektorů nabízí předsedovi Vlády ČR a Radě pro výzkum a vývoj nezbytnou součinnost k završení přípravy a vlastnímu zahájení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Věříme, že vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy chápe vážnost situace ve vysokém školství a výzkumu a podnikne nezbytná organizační i rozpočtová opatření pro překonání současného kritického stavu.

V Praze dne 17. září 2007

Za Českou konferenci rektorů:

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
rektor České zemědělské univerzity v Praze
předseda ČKR

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
rektor Masarykovy univerzity
místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy v Praze
místopředseda ČKR pro vnější záležitosti

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
rektor Českého vysokého učení technického v Praze
místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální


top