Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Statement
of the Common Meeting of Slovak Rectors Conference Plenum  and Czech Rectors Conference Plenum

 back to the List 18. 4. 2008  |  Uherské Hradiště     PDF (53 kB)


(In Czech only)

SRK a ČKR se sešly ve dnech 17.-18. 4. 2008 ke společnému jednání v Uherském Hradišti. Cílem tohoto setkání bylo informovat se vzájemně o aktuálním dění na slovenských a českých vysokých školách a o trendech vývoje vysokého školství v nejbližší době.

Slovenští a čeští rektoři považují vzájemné informace o vývoji slovenských a českých vysokých škol za předpoklad spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, vývoje, umění a legislativy. Kooperace v těchto oblastech, ať už v rámci republikových nebo unijních, otvírá nové možnosti a prohlubuje efektivitu spolupráce.

Mezi společné problémy patří podfinancovanost vzdělávání, výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu a malý podíl podpory výzkumu a vývoje na vysokých školách. Dále malá faktická zaměstnatelnost absolventů bakalářského studia i kvůli nevhodnému legislativnímu prostředí.

SRK a ČKR podporují úsilí veřejných vysokých škol, které uskutečňují vzdělávání v lékařských studijních programech o vytvoření takových univerzitních nemocnic, v kterých budou mít veřejné vysoké školy rozhodující kompetence a postavení takové, aby mohly zodpovědně plnit úkoly v oblasti lékařského vzdělávání, vědy a výzkumu a léčebně-preventivní činnosti. Připravovaná změna fakultních nemocnic v ČR na akciové společnosti s minoritním podílem univerzit neumožní univerzitám ručit za obsah a kvalitu lékařského vzdělávání a povede k postupnému zhoršování zdravotnické péče.

V Uherském Hradišti dne 18. dubna 2008

Za Slovenskou rektorskou konferenci: Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., prezident
Za Českou konferenci rektorů: Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., předseda

top