Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Statement
of the Czech Rectors Conference Presidium on the situation       at the University of West Bohemia in Pilsen

 back to the List 13. 10. 2009  |  Brno     PDF (50 kB)


(In Czech only)

Předsednictvo České konference rektorů vyjadřuje své rozhořčení a politování nad situací na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, která poškozuje dobré jméno akademické obce České republiky.

Tento svým charakterem, intenzitou a závažností ojedinělý případ se zcela vymyká dvacetiletému, vesměs pozitivnímu vývoji na českých univerzitách. Je zřejmé, že díky pochybení zodpovědných osob nebyly uplatněny vnitřní i vnější kontrolní mechanismy obvyklé na vysokých školách a ani nebyly dodrženy zákonem stanovené postupy.

Předsednictvo ČKR proto naléhavě žádá orgány Západočeské univerzity v Plzni, Akreditační komisi a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy o urychlené zjednání nápravy při využití všech prostředků, které poskytují zákony České republiky. Celá záležitost musí být transparentně prošetřena, veřejnost musí být o skutečném rozsahu a povaze věci přesně informována, musí být zjednána okamžitá náprava a přijata taková opatření, aby se podobná situace již nemohla opakovat, a osoby, které ji zavinily nebo svou nečinností umožnily, musejí být povolány k odpovědnosti.

Tento odsouzeníhodný případ ovšem nelze zneužívat ve prospěch snah o omezení samosprávy veřejných vysokých škol ani k jiným politickým cílům. Předsednictvo ČKR konstatuje, že vyšetřování této aféry přísluší akademickým orgánům, příslušným orgánům státní správy a orgánům činným v trestním řízení.

V Brně dne 13. října 2009

Petr Fiala
předseda České konference rektorů


top