Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Prohlášení
Předsednictva České konference rektorů k situaci na Západočeské univerzitě v Plzni

 zpět na přehled 13. 10. 2009  |  Brno     PDF (50 kB)


Předsednictvo České konference rektorů vyjadřuje své rozhořčení a politování nad situací na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, která poškozuje dobré jméno akademické obce České republiky.

Tento svým charakterem, intenzitou a závažností ojedinělý případ se zcela vymyká dvacetiletému, vesměs pozitivnímu vývoji na českých univerzitách. Je zřejmé, že díky pochybení zodpovědných osob nebyly uplatněny vnitřní i vnější kontrolní mechanismy obvyklé na vysokých školách a ani nebyly dodrženy zákonem stanovené postupy.

Předsednictvo ČKR proto naléhavě žádá orgány Západočeské univerzity v Plzni, Akreditační komisi a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy o urychlené zjednání nápravy při využití všech prostředků, které poskytují zákony České republiky. Celá záležitost musí být transparentně prošetřena, veřejnost musí být o skutečném rozsahu a povaze věci přesně informována, musí být zjednána okamžitá náprava a přijata taková opatření, aby se podobná situace již nemohla opakovat, a osoby, které ji zavinily nebo svou nečinností umožnily, musejí být povolány k odpovědnosti.

Tento odsouzeníhodný případ ovšem nelze zneužívat ve prospěch snah o omezení samosprávy veřejných vysokých škol ani k jiným politickým cílům. Předsednictvo ČKR konstatuje, že vyšetřování této aféry přísluší akademickým orgánům, příslušným orgánům státní správy a orgánům činným v trestním řízení.

V Brně dne 13. října 2009

Petr Fiala
předseda České konference rektorů


nahoru