Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Statement
of the Czech Rectors Conference Presidium

 back to the List 21. 10. 2009  |  Pardubice     PDF (52 kB)


(In Czech only)

Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) vydalo při příležitosti svého 92. zasedání následující prohlášení:

  1. ČKR sdílí znepokojení veřejnosti týkající se situace na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.
  2. ČKR považuje za nezbytné, aby byly bezodkladně uplatněny všechny možnosti řešení (v souladu s prohlášením Předsednictva ČKR ze 13. října 2009), které akademickým orgánům a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje zákon o vysokých školách a jež vycházejí z principu autonomie a samosprávnosti vysokých škol.
  3. ČKR je přesvědčena, že současné nastavení systému terciárního vzdělávání v České republice umožňuje efektivní řešení této politováníhodné situace, která nenastala v důsledku selhání systému, ale na základě nesprávného jednání jednotlivců nebo nečinnosti odpovědných osob.
  4. ČKR důrazně odmítá politizování tohoto případu.

V Pardubicích dne 21. října 2009

Petr Fiala
předseda České konference rektorů


top