Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Standpoint
of the Czech Rectors Conference (CRC) Presidium

 back to the List 15. 12. 2009  |  Brno     PDF (63 kB)


(In Czech only)

Stanovisko Předsednictva České konference rektorů (ČKR) k návrhu poslanců Ivana Ohlídala, Pavla Vanouška, Petra Hájka, Bohuslava Sobotky a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 991).

  1. ČKR vyjadřuje s tímto návrhem nesouhlas.
  2. ČKR vyjadřuje zásadní nesouhlas s tím, aby byl tento návrh projednáván ve stavu legislativní nouze.
  3. ČKR vyjadřuje hluboké politování nad tím, že tento návrh byl podán bez jakékoliv konzultace s představiteli vysokých škol, jejichž činnost a financování je návrhem zásadně dotčena. ČKR konstatuje, že současné znění zákona č. 130/2002 Sb. je výsledkem konsensu mezi všemi relevantními aktéry a současné problémy při veřejném financování vědy a výzkumu jsou výsledkem konkrétní aplikace tohoto zákona, nikoliv jeho znění.
  4. ČKR upozorňuje, že přijetí tohoto návrhu by snížilo transparentnost veřejného financování vědy a výzkumu a zásadně znejistilo postavení všech výzkumných organizací, včetně vysokých škol.

V Brně dne 15. prosince 2009

Petr Fiala
předseda České konference rektorů


top