Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Statement
of the CRC Presidium on the election of the new dean of the Faculty of Law at the University of West Bohemia in Pilsen

 back to the List 18. 10. 2010  |  Brno     PDF (45 kB)


(In Czech only)

Kauza Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni vážně poškodila dobré jméno celého vysokého školství v ČR. Česká konference rektorů (ČKR) pozorně sledovala celý případ a ve svém stanovisku opakovaně požadovala důsledné objasnění jeho příčin a rychlé přijetí takových opatření, která by podobnému jednání na akademické půdě napříště zabránila.

Předsednictvo ČKR věří, že po zvolení nového řádného děkana se dosud provedené reformní a očistné kroky stanou nevratnými tak, aby se nejhorší aféra v novodobých dějinách vysokých škol ČR v žádné podobě nemohla opakovat.

V Brně dne 18. října 2010

Za Předsednictvo České konference rektorů

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předseda České konference rektorů


top