Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Standpoint
of the CRC on the draft of the amendment to the Higher Education Institutions Act

 back to the List 19. 11. 2010  |  Praha     PDF (72 kB)


(In Czech only)

Na základě připomínek členů České konference rektorů (ČKR) přijala ČKR k návrhu MŠMT novely zákona o vysokých školách (korigovaná verze z 10.11.2010) následující stanovisko:

  1. ČKR upozorňuje, že s ohledem na proklamovanou přípravu nového zákona o terciárním vzdělávání je řešení úprav zákona o vysokých školách pomocí novelizací nekoncepční a mělo by se týkat výhradně „technických“ otázek. Vyjádření k záměru přípravy nového zákona o terciárním vzdělávání není součástí tohoto stanoviska.
  2. ČKR nesouhlasí s návrhem na zavedení zápisného v podobě, v jaké je prezentováno v předkládaném návrhu novely (část první, článek I, bod 5). ČKR doporučuje zavedení zápisného až v návaznosti na realizaci systému státní finanční pomoci studentům vysokých škol a zejména po vyjasnění, že půjde o trvalé, nikoli krátkodobé řešení.
  3. ČKR nesouhlasí s návrhem na změnu § 79 – rozšíření o garanta studijního oboru (část první, článek I, body 17 a 20).

V Praze dne 19. listopadu 2010

Za Českou konferenci rektorů

Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační


top