Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Standpoint
of the CRC Presidium on the further funding of the INFOZ Program

 back to the List 9. 11. 2010  |  Praha     PDF (1,77 MB)


(In Czech only)

Předsednictvo České konference rektorů na svém 102. zasedání, které se konalo 9. 11. 2010 v Praze, po seznámení se s dopisy týkající se dalšího financování programu INFOZ, které obdržel předseda České konference rektorů a které jsou přiloženy, přijalo následující stanovisko:

Předsednictvo České konference rektorů vyjadřuje vážné znepokojení nad ohrožením programu INFOZ, jehož financování je zajištěno jen do konce roku 2011.

Veřejné vysoké školy, které na provoz programu také přispívají, se cítí ohroženy ve své základní funkci, funkci vědeckých institucí, které jsou spolu s Akademií věd ČR nositeli vědy a vědeckého rozvoje v ČR. V případě, že nebude českým vědeckým pracovníkům zajištěn přístup k aktuálním vědeckým výsledkům, bude ohrožena spolupráce s mezinárodními institucemi a vlastně bude česká věda v konkurenci těchto institucí na světové úrovni znevýhodněna a poškozena.

Veřejné vysoké školy jsou nuceny čelit změnám ve financování, které je postihly již v tomto roce a budou pokračovat i v dalších letech. V oblasti vědy, výzkumu a inovací všechny vysoké školy přešly na nově zavedený systém hodnocení VaV, který byl v minulých letech dlouze diskutován, připomínkován a prověřován. Znepřístupnění databází WOS a Scopus bude mít zásadní nepříznivý dopad na tento nově zavedený systém hodnocení vědy, bude vyplýtvána veškerá práce do systému vložená a bylo by třeba zavést nové moduly informačních systémů.

V celkovém výsledku pozastavení přístupu ke znalostním databázím nedojde k ušetření finančních prostředků. Jednotlivé instituce si budou pořizovat lokální přístupy, které jsou finančně náročnější a zdaleka ne tak rozsáhlé a přínosné. Tímto krokem nemůže získat nic ani česká věda, ani Česká republika.

Předsednictvo České konference rektorů podporuje názor PhDr. Víta Richtera, předsedy Ústřední knihovnické rady, i Mgr. Ivy Procháskové, předsedkyně Výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR. Tyto dvě instituce se spolu s Národní technickou knihovnou již léta zabývají problematikou zpřístupňování elektronických zdrojů, jsou erudované s letitou praxí a mají zkušenosti ze spolupráce se zahraničím.

V Praze dne 9. listopadu 2010

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předseda České konference rektorů

Přílohy:
1. Dopis (s přílohou) předsedy ÚKR PhDr. Víta Richtera. (4 s.)
2. Dopis předsedkyně Výkonného výboru AKVŠ ČR Mgr. Ivy Procháskové. (2 s.)


top