Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
50. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 19. 10. 2000  |  Praha     PDF (57 kB)


Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém 50. zasedání následující usnesení:

ČKR na svém zasedání zhodnotila návrh rozpočtu vysokých škol na rok 2001 a konstatuje

  • předkládaný návrh rozpočtu vysokých škol je v hrubém rozporu s programovým prohlášením vlády v oblasti podpory růstu vzdělanosti
  • podíl navrhovaného objemu finančních prostředků pro vysoké školy z celkové kapitoly školství činí cca 60 % v porovnání s obdobným podílem v zemích OECD
  • navrhovaný rozpočet neumožňuje realizaci připravovaných rozvojových programů, přičemž pokračující nedostatečné financování vysokých škol povede ve svých důsledcích k závažnému zhoršení kvality studia na českých vysokých školách a následnému zhoršení jejich konkurenceschopnosti v rámci EU
  • za nejzávažnější důsledek nedostatečného financování považuje ČKR prohlubování rozporu mezi požadavky na zvyšování vzdělanosti a možnostmi vysokých škol poskytnout vzdělání větší části populace v souladu s trendy uplatňovanými v EU

V Praze dne 19. října 2000

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedanahoru