Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
53. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 25.-26. 1. 2001  |  České Budějovice     PDF (57 kB)


Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém 53. zasedání následující usnesení:

  1. Česká konference rektorů zvolila svým předsedou rektora UK Ivana Wilhelma, kancléřem rektora VFU Václava Suchého a členy předsednictva rektora AVU Jiřího Kotalíka, rektora VŠCHT Josefa Koubka, rektorku UP Janu Mačákovou a rektora ČVUT Jiřího Witzanyho.
  2. ČKR ve svých řadách vítá rektory soukromých vysokých škol, rektora Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., a rektora Literární akademie (Soukromé vysoké školy J. Škvoreckého).
  3. ČKR se zabývala koncepcí rozvoje vysokých škol. Konstatovala, že české vysoké školy a univerzity započaly proces zásadních strukturálních změn v návaznosti na společenské změny, vytváření evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a rostoucí mobility studentů.
  4. Finanční prostředky poskytované státem veřejným a státním vysokým školám bezprostředně ovlivňují kvalitu vzdělávání. Rostoucí finanční náročnost studijních programů není těmito prostředky dostatečně pokryta. Současně ČKR upozorňuje na potřebu přehodnotit rozdělování těchto prostředků podle finanční náročnosti studijních programů.
  5. ČKR důrazně upozorňuje na to, aby v souladu s prioritami programového prohlášení vlády byly upřednostněny výdaje státu na vysokoškolské vzdělávání např. před sanací bank a nákupem stíhacích letadel.

V Českých Budějovicích dne 26. ledna 2001

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedanahoru