Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
55. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 19.-20. 4. 2001  |  Praha     PDF (60 kB)


Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém 55. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR bere na vědomí informace rektorky Mačákové o jednání Reprezentativní komise.
  • Pověřuje své zástupce v komisi intenzivním prosazováním stanovisek ČKR, týkajících se dalšího rozvoje českých vysokých škol.
  • V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2002 a přípravou projektu "Rozvoj VŠ a jejich financování" trvat na realizaci celé soustavy podmínek.
  • ČKR poukazuje na potřebu posílit vědeckou činnost na VŠ. V souvislosti s tím nesouhlasí s omezováním počtu doktorandů. Navrhuje vypracovat systém finančního ohodnocení školám, vykazujícím efektivní výsledky v DSP. Doporučuje využít materiály ČKR k této problematice dříve vypracované.
 2. ČKR bere na vědomí
  • informaci rektora Wilhelma o výsledcích jednání v Salamance a o přípravě Summitu ministrů školství 2001 v Praze,
  • informaci rektora Koubka a rektora Witzanyho o příspěvcích na Pražský summit.
  ČKR počítá s účastí svých členů na pražském jednání.
 3. ČKR bere na vědomí novelu § 60 zákona 111. Doporučuje, aby prorektoři VVŠ pro vzdělávání navzájem vyjasnili principy a navrhli postupy při její realizaci.
 4. ČKR bere na vědomí zprávu rektora Kotalíka o jednání s Nadací B. Jana Horáčka v Českém ráji. Vítá tuto iniciativu, předběžně souhlasí s participací ČKR při udílení cen "Praemium Bohemiae" za předpokladu, že bude vypracován, předložen, projednán a schválen statut ceny. Pověřuje členy Předsednictva ČKR dalším jednáním s představiteli nadace.

V Praze dne 20. dubna 2001

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedanahoru