Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
58. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 11. 9. 2001  |  Praha     PDF (56 kB)


Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém 58. zasedání, které svolal předseda ČKR jako zasedání mimořádné, následující usnesení:

  1. V návaznosti na stanovisko předsednictva ze dne 13.8.2001, s kterým se plénum plně ztožňuje, ČKR důrazně požaduje, aby v duchu svého programového prohlášení vláda našla reálné možnosti navýšení rozpočtu vysokých škol pro rok 2002 nejméně na úrovni slíbených 2 miliard Kč, i když reálné potřeby vysokých škol jsou značně vyšší.
  2. Považujeme za nezbytné, aby se rozpočet veřejných vysokých škol vyvíjel v nejbližších letech směrem k průměrné hodnotě podílu HDP v zemích OECD na úrovni 1,7 %.

    V případě, že cesty k požadovanému navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2002 nebudou nalezeny, ČKR s plnou vážností upozorňuje na reálné nebezpečí krize či kolapsu vysokého školství při plnění jeho základních funkcí a dává ke zvážení demisi odpovědného ministra.

    Vzhledem k vyčerpání možností jednání na úrovni MŠMT pověřuje ČKR předsednictvo jednáním s premiérem.
  3. ČKR nepovažuje za účelné měnit § 108 zákona č. 111, který upravuje udělování vědecké hodnosti DrSc. Domnívá se, že je vhodné nalézt jiné právní nástroje, aby v zákonné lhůtě zahájená řízení bylo možno řádně ukončit.

V Praze dne 11. září 2001

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedanahoru