Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
59. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 26. 9. 2001  |  České Budějovice     PDF (56 kB)


Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém 59. zasedání, které svolal předseda ČKR jako zasedání mimořádné, následující usnesení:

  1. Česká konference rektorů na svém mimořádném zasedání u příležitosti 10. výročí založení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se připojuje ke stanovisku Předsednictva ČKR a shodně konstatuje, že jednání s premiérem, které se uskutečnilo dne 25. 9. 2001, nepřineslo výsledek, který by řešil aktuální situaci financování veřejných vysokých škol, a trvá na svém požadavku navýšení dotace veřejným vysokým školám na rok 2002 minimálně o 2 miliardy Kč. O vzniklé situaci budou členové ČKR informovat akademické senáty svých vysokých škol.
  2. K žádosti náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství Doc. Ing. Josefa Průši, CSc., o stanovisko k materiálu "Rozvoj materiálně-technické základny Masarykovy univerzity v Brně" se přítomní členové ČKR shodli, že jim nepřísluší se v této věci vyjadřovat.

V Českých Budějovicích dne 26. září 2001

Za Předsednictvo České konference rektorů

Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.
Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc.
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.nahoru