Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
60. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 18.-19. 10. 2001  |  Brno     PDF (58 kB)


Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém 60. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vzala na vědomí informaci, že podkapitola veřejných vysokých škol v rozpočtu MŠMT na rok 2002 má být navýšena o slíbené 2 miliardy Kč.
  2. ČKR nadále požaduje, aby byla přijata účinná opatření zajišťující navyšování finančních prostředků na veřejné vysoké školy alespoň o 0,2 % HDP ročně nejméně k úrovni 1,7 % HDP, která je průměrnou hodnotou v zemích OECD. Tyto prostředky veřejné vysoké školy použijí ke svému rozvoji, zvyšování kvality a navyšování počtu přijímaných studentů.
  3. ČKR se zabývala posílením vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti na veřejných vysokých školách a konstatuje, že ve struktuře institucí provádějících základní výzkum v ČR jsou veřejné vysoké školy svým podílem na financování z veřejných zdrojů i počtu pracovníků zastoupeny neproporcionálně malým podílem ve srovnání s vyspělými zeměmi. Východisko z této situace vidí ve vytvoření podmínek pro integraci prostředků a institucí AV ČR a veřejných vysokých škol v rámci jednoho resortu. ČKR podporuje principy otevřené soutěže v získávání prostředků pro vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost. Touto problematikou se bude ČKR i nadále zabývat.
  4. ČKR schválila Statut ČKR (návrh 16.10.2001), platný od 1. ledna 2002. Na 61. zasedání ČKR se zařazuje bod "Statut ČKR" s tím, že budou projednány návrhy jeho znění, které dojdou Kanceláři ČKR do 30. října 2001.

V Brně dne 19. října 2001

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedanahoru