Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
61. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 6. 11. 2001  |  Praha     PDF (53 kB)


Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém 61. zasedání, které svolal předseda ČKR jako zasedání mimořádné, následující usnesení:

  1. ČKR oceňuje předložení Věcného návrhu zákona o změně principů financování studia na vysokých školách a akceptuje potřebu zavedení školného jako příspěvku na studium.
  2. ČKR považuje za věc zásadní důležitosti bod 1 v části I (Dotace) kapitoly číslo 6 návrhu, který zdůrazňuje nutnost růstu výdajů na vysoké školy z veřejných zdrojů na úroveň průměrného podílu z HDP v zemích OECD.
  3. Návrh zákona je příliš komplikovaný, a proto ČKR doporučuje výrazné zjednodušení a změnu principů zejména systému půjček, zjednodušení stanovování výše školného a zaručení počátečního naplnění Fondu vysokoškolského vzdělávání.
  4. ČKR je připravena k další spolupráci a diskusi o principech financování studia na vysokých školách.

V Praze dne 6. listopadu 2001

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedanahoru