Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
62. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 27. 11. 2001  |  Plzeň     PDF (55 kB)


Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém 62. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR nesouhlasí s navrhovanou úhradou nárůstu závazného příspěvku na 5. rámcový program Evropské Unie o 227 milionů Kč na úkor položky nespecifikovaného výzkumu vysokých škol a požaduje, aby krytí chybějící částky příspěvku na tento rámcový program bylo řešeno jiným způsobem, který neohrozí financování výzkumu a vývoje na vysokých školách.
  2. ČKR diskutovala principy financování vysokých škol pro rok 2002 a upozorňuje na malý podíl finančních prostředků na výzkum a vývoj ve vztahu k dotaci na vzdělávací činnost.
  3. ČKR nesouhlasí s navrhovaným způsobem započítávání doby studia a se záměrem MŠMT snížit v roce 2002 na nulu skokovým způsobem základní dotaci na studenty překračující standardní dobu studia o více než jeden rok.
  4. ČKR se usnesla, že připravovaný Statut ČKR bude respektovat dvoukomorové uspořádání (komora veřejných a státních vysokých škol a komora soukromých vysokých škol) v rámci jediného orgánu - ČKR.
  5. ČKR souhlasí s postupem prací na studii "Perspektiva veřejných vysokých škol v ČR" a s přípravou projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady".

V Plzni dne 27. listopadu 2001

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedanahoru