Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
63. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 20. 2. 2002  |  Nový Dvůr u Veverské Bítýšky     PDF (56 kB)


Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém 63. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR schválila nový Statut ČKR a prodloužila mandát současného Předsednictva ČKR do 31. července 2002.
  2. ČKR schválila Zprávu o provedené revizi hospodaření v roce 2000 a 2001.
  3. ČKR rozhodla o zahájení prací na změně principů financování veřejných vysokých škol s důrazem na vědecko-výzkumnou činnost a kvalitu vzdělávacího procesu.
  4. ČKR byla seznámena se studií "Perspektiva veřejných vysokých škol v České republice" a s projektem "Rozvoj veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady". Práce v tomto roce se soustředí na vypracování konkrétních návrhů a opatření směřující k postupné diverzifikaci vysokých škol.
  5. ČKR se zabývala hodnocením výzkumu a vývoje v ČR. Konstatuje, že celkové výdaje na výzkum a vývoj na vysokých školách ČR jsou v porovnání s členskými státy EU nízké. ČKR považuje základní a aplikovaný výzkum za významnou složku činnosti vysokých škol a bude usilovat jak o navýšení těchto prostředků, tak o jejich vyšší účinnost. Pro "Analýzu a hodnocení vědy a výzkumu" vysoké školy poskytnou seznam svých nejúspěšnějších vědecko-výzkumných výsledků.

V Novém Dvoře dne 20. února 2002

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedanahoru