Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
66th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 11.-12. 9. 2002  |  Olomouc     PDF (57 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 66. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR si připomněla první výročí teroristických útoků v USA 11. září 2001.
  2. Části jednání ČKR se zúčastnila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková. Diskuse s ní se zaměřila na současný stav a výhledy vysokého školství v České republice. Zejména se hovořilo o strukturovaném studiu, financování, výzkumu a vývoji. ČKR ocenila zájem paní ministryně o rozvoj vysokého školství.
  3. ČKR upozorňuje na potíže, ke kterým může dojít při zavádění zákona 130/2002 Sb., "o podpoře výzkumu a vývoje", související s možným ohrožením financování již existujících projektů. Závažným nedostatkem současné české legislativy je nedostatečné zohlednění podpory tvůrčí umělecké činnosti. ČKR upozorňuje na naléhavý problém formulovat strategii výzkumných záměrů a kritérií pro jejich ustanovení podle oboru činnosti. Doporučuje, aby současné výzkumné záměry byly hodnoceny již s cílem využít toto hodnocení jako vstupní oponenturu pro jejich pokračování.
  4. ČKR bere na vědomí informaci o průběhu řešení projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady".
  5. ČKR zdůraznila potřebu vytvořit systém evaluace vysokých škol v rámci České republiky a konstatovala, že výsledky hodnocení kvality studia je nutné promítnout do kritérií pro financování veřejných vysokých škol.

V Olomouci dne 12. září 2002

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop